SSL-sertifikater Hjelp

Installer et SSL-sertifikat manuelt på min AWS-server


Ikke riktig servertype? Gå tilbake til listen over installasjonsinstruksjoner.

Etter at sertifikatforespørselen din er godkjent, kan du laste ned sertifikatet ditt fra SSL-administratoren og installere det på Amazon Web Services (AWS)-serveren din. Denne veiledningen fokuserer på Application Load Balancer (ALB) i Elastic Load Balancer (ELB)-plattformen.

Merk:
• Du kan generere en forespørsel om sertifikatsignering (CSR) på Elastic Compute Cloud (EC2)-forekomsten din. Du kan gjøre dette på flere måter: Sjekk serverdokumentasjonen din for mer informasjon.
• Hvis du bruker Elastic Container Service (ECS) bør du koble til Windows- eller Linux-forekomsten din og installere sertifikatet manuelt.

 1. Logg på Amazon EC2-konsollen din på https://console.aws.amazon.com/ec2.
 2. I Navigeringsmenyen til venstre, utvid NETTVERK OG SIKKERHET og velg Belastningsfordelere.
 3. I hovedpanelet, velg belastningsfordeleren du ønsker å laste opp sertifikatet ditt til.
 4. I den nye delen ovenfor, klikk på Lytterne-fanen din.
 5. Klikk på Endre i kolonnen SSL-sertifikat for HTTPS (sikker HTTP)Belastningsfordelerprotokoll.
 6. I det nye Velg sertifikat-vinduet, klikk på radioknappen for Last opp et nytt SSL-sertifikat til AWS Identity and Access Management (IAM).
 7. For Sertifikatnavn, angi et navn som gjør det lett for deg å finne SSL-en din senere.
 8. I feltet Privat nøkkel trenger du bare å lime inn tekst fra coolexample.com.key-filen din.
  • Dette skal inkludere linjene "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" og "-----END RSA PRIVATE KEY-----".
 9. I feltet Offentlig nøkkelsertifikat trenger du bare å lime inn tekst fra den tilfeldig navngitte .crt-filen din.
  • Sørg for å inkludere linjene "-----BEGIN CERTIFICATE-----" og "-----END CERTIFICATE-----".
 10. For Sertifikatkjede-feltet, lim inn teksten fra filen gd_bundle.crt (eller lignende).
  • Sørg for å inkludere linjene "-----BEGIN CERTIFICATE-----" og "-----END CERTIFICATE-----".
  • Du skal ha tre sertifikatpakker totalt i dette tekstfeltet.
 11. Klikk på den blå Lagre-knappen for å ferdigstille SSL-installasjonen din.

Merk: For å hjelpe gir vi informasjon om hvordan du bruker bestemte produkter fra tredjeparter, men vi anbefaler eller støtter ikke tredjepartsprodukter direkte, og vi er ikke ansvarlig for hvordan de fungerer, eller for hvor pålitelige de er. Tredjeparts merker og logoer er registrerte varemerker for sine respektive eiere. Med enerett.