GoDaddy Hjelp

Installere en plugin-modul i WordPress

Du kan bruke plugin-moduler for å legge til ulike funksjonaliteter til WordPress-nettstedet ditt. Det er tusenvis av gratis plugin-moduler oppført i WordPress-databasen som du kan installere direkte fra instrumentbordet til nettstedet ditt. Følg trinnene nedenfor for å installere en plugin-modul i WordPress.


Merk: Hvis du ønsker å bruke en plugin-modul som ikke er oppført i WordPress-databasen, installerer du den ved å laste opp .zip-filen.

  1. Logg på WordPress.
  2. På menyen til venstre velger du Plugin- moduler og deretter Legg til nye .
  3. I Søk plugin-moduler linjen angir du navnet på plugin-modulen du ønsker å installere. Hvis du ikke vet navnet på plugin-modulen, kan du angi et relevant nøkkelord. For å finne en plugin-modul for sikkerhet, angir du for eksempel «Sikkerhet», og deretter blar du gjennom resultatene for å finne modulen som passer dine behov.
  4. Når du har funnet den riktige plugin-modulen, velger du Installer nå.
  5. (Valgfritt) Hvis du vil at plugin-modulen skal være aktivert etter installeringen, velger du Aktiver. Hvis ikke kan du alltids aktivere det senere.

Gratulerer, du har installert en plugin-modul på WordPress-nettstedet ditt!

Mer informasjon