Gen 4 VPS og dedikerte servere Hjelp

Koble til serveren min SSH (Secure Shell)

Følg disse generelle trinnene for å koble til Gen 4 VPS eller dedikert server via SSH ved hjelp av en klient.


Merk: De eksakte trinnene for tilkobling via SSH avhenger av SSH-klienten du bruker (vi anbefaler PuTTy for Windows, eller Terminal for macOS). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for PuTTy eller Terminal.

Før du følger disse trinnene, trenger du denne informasjonen:

Har du all denne informasjonen? La oss komme i gang!

  1. Start SSH-klienten.
  2. Skriv inn verten (domenenavnet ditt eller IP-adressen din) og SSH-porten (standard er 22) for å etablere SSH-tilkoblingen.
  3. Når du blir bedt om det, skriver du inn det primære SSH-brukernavnet og -passordet ditt.

Merk: Vi gir informasjon om hvordan man bruker visse tredjeparts produkter. Vi hverken anbefaler eller støtter tredjepartsprodukter direkte, og er ikke ansvarlige for funksjonene eller påliteligheten til slike produkter. Tredjeparts merker og logoer er registrerte varemerker for sine respektive eiere. Med enerett.

Mer informasjon