Windows-hosting (Plesk) Hjelp

Vi prøvde så godt vi kunne å oversette denne siden for deg. Den engelske siden er også tilgjengelig.

Logg på phpMyAdmin i Windows Hosting

Hvis du vil utføre databaseadministrasjonsoppgaver som å endre verdier eller kjøre spørringer, kan du bruke phpMyAdmin. Slik kommer du dit i Windows -hostingkontoen din.

Merk: Programmer som WordPress® og Joomla® gir sitt eget grensesnitt for arbeid med databaser. Hvis du bruker ett av disse programmene, trenger du sannsynligvis ikke bruke phpMyAdmin til å administrere databasen med mindre du er spesifikt bedt om det. Sikkerhetskopier alltid databasen din før du endrer den.

  1. Gå til GoDaddy produktside.
  2. Velg Netthotell , og velg Administrer ved siden av Windows -hostingkontoen du vil administrere.
  3. I kontoens instrumentbord velger du Plesk -administrator .
  4. I databasen til Plesk velger du Databaser i navigeringen til venstre.
  5. Velg phpMyAdmin for domenet du ønsker å administrere.

Mer informasjon

  • For mer informasjon om å jobbe med phpMyAdmin, gå til phpmyadmin.net .