Windows-hosting (Plesk) Hjelp

Vi prøvde så godt vi kunne å oversette denne siden for deg. Den engelske siden er også tilgjengelig.

Vis databaseopplysninger for Windows -hosting

Slik finner du vertsnavn, server, brukere og mer for databasene i Windows Hosting -kontoen din. Du kan trenge disse detaljene hvis du vil koble eksternt til en database i kontoen .

  1. Gå til GoDaddy produktside.
  2. Velg Netthotell , og velg Administrer ved siden av Windows -hostingkontoen du vil vise.
  3. I kontoinstrumentbordet velger du Plesk -administrator .
  4. I navigasjonen til venstre for Plesk velger du Databaser . Databaser -siden viser vertsnavnet, serveren og brukerne for hver database i Plesk -kontoen.
Advarsel: Ikke inkluder porten etter IP -adressen for MySQL -databasene dine. For eksempel hvis databaseserveren din er1.1.1.1:3306 , bruk1.1.1.1 som databasens vertsnavn.

Relaterte trinn

  • Hvis du ikke kan logge på databasen din, tilbakestiller du ett av databasens brukerpassord ved å gå til Brukere -fanen. Derfra velger du brukernavnet du vil bruke, tilbakestiller passordet og velger deretter OK .

Mer informasjon