GoDaddy

AVTALE FOR OVERFØRING AV DOMENENAVN

Sist revidert: 30.10.2019

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN DA DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

1. OVERSIKT

Denne avtalen for overføring av domene (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, eller dersom det dreier seg om et .ca-domenenavn, av og mellom GoDaddy Domains Canada, Inc., et konsern i Britisk Colombia (hver «GoDaddy») og deg, og trer i kraft per datoen for elektronisk aksept. Denne avtalen fastsetter betingelsene for bruken av GoDaddys tjenester for overføring av domenenavn («tjenestene») til overføring av et registrert domenenavn fra en annen domenenavnregistrator til GoDaddy som domenenavnregistrator.

En elektronisk godkjenning av denne avtalen betyr at du har lest, forstått og godtar å være underlagt denne avtalen, sammen med GoDaddys allmenne tjenestebetingelser, avtale om registrering av domenenavn og policy om enhetlig løsning av tvister om domenenavn, som er innlemmet i avtalen gjennom henvisning.

Begrepene «vi», «oss» eller «vår(e)» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du», «din», «bruker» og «kunde» viser til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen. Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

GoDaddy kan når som helst, etter eget og absolutte forgodtbefinnende, endre denne avtalen, og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på GoDaddy-nettstedet (dette «nettstedet»). Du erkjenner og samtykker i at (i) GoDaddy kan varsle deg om slike endringer ved å publisere dem på dette nettstedet, og at (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet, etter at slike endringer eller modifikasjoner har trådt i kraft (som angitt av «Sist revidert»-datoen øverst på denne siden), skal utgjøre aksept av denne avtalen i sin nyeste form. Hvis du ikke samtykker i å bli bundet av denne avtalen som sist revidert, bør du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene som finnes på det. I tillegg kan GoDaddy av og til kontakte deg via e-post angående endringer av denne avtalen. Det er derfor svært viktig at du holder kontoinformasjonen din («kontoen»), inkludert e-postadressen, oppdatert. GoDaddy påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig eller utdatert e-postadresse.

GoDaddy er en registrator akkreditert av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Du samtykker i og godtar at GoDaddy, som en ICANN-akkreditert registrator, er underlagt en avtale med ICANN. Følgelig samtykker du i og godtar at GoDaddy kan endre denne avtalen slik at den overholder avtalen med ICANN, i tillegg til vilkår og betingelser beskrevet av (i) ICANN og/eller (ii) registeret som gjelder for toppnivådomenet (TLD) eller toppnivådomenet med landskode (ccTLD) som det er snakk om. Som brukt i dette dokumentet, skal uttrykkene «register», «Register», «registeroperatør» eller «Registeroperatør» vise til registeret som gjelder for det TLD eller ccTLD det er snakk om. Klikk her for å identifisere sponsorregistratoren.
Denne avtalen trer i kraft når registrerings- og overføringsavtalene i trinn 3 av prosessen for den nettbaserte overføringssøknaden er godkjent.

2. OVERFØRINGSPROSESS FOR ALLE DOMENENAVN, BORTSETT FRA .CA-DOMENENAVN

2.A. Trinn for overføring av domenenavnregistreringer

MERK: Når overføringen er fullført, kan du FORNYE, ENDRE DNS og utføre andre handlinger ved å logge på kontoadministratoren. Fyll ut de påkrevde opplysningene som står oppført i overføringssøknaden på nett, det vil si kontaktopplysninger, informasjon om navneserver og så videre. Fortsett til handlevognen og betal for overføringen(e). Oppdater e-postadressen til administrasjonskontakten på din nåværende registrator. Vi vil skrive til e-postadressen til administrasjonskontakten for godkjenning av overføringen. Overføringen vil kun initieres når administrasjonskontakten har godkjent den. Når en overføring er initiert, godtas eller avvises den innen fem (5) dager av registratoren som har lidd tap.

2.B. Mislykkede eller avviste overføringsforespørsler

GoDaddy kan, etter eget skjønn og uansett årsak, velge å godta eller avvise søknaden din om overføring av domenenavn. Avvisninger kan omfatte, men er ikke begrenset til, følgende situasjoner:

 • Gjeldende registrator avviste overføringen.
 • Den opprinnelige registreringen fant sted mindre enn seksti (60) dager før forespørselen om overføring.
 • Domenenavnet er satt i låst status enten av registeret eller av registratoren som har lidd tapet.
 • Domenet ble overført til GoDaddy mindre enn seksti (60) dager før forespørselen om overføring.
 • Domenenavnet utløp, men ble ikke fornyet.
 • Domenenavnet utløp og ble fornyet i henstandsperioden på førtifem (45) dager, og henstandsperioden på førtifem (45) dager er ennå ikke utløpt.
 • Registratoren av domenenavnet ble byttet mindre enn seksti (60) dager før forespørselen om overføring.
 • Kontoen ble endret mindre enn ti (10) dager før overføringsforespørselen.
 • En konkurs er under behandling for den gjeldende innehaveren av domenenavnet.
 • En tvist relatert til identiteten til innehaveren av domenenavnet pågår.
 • Det har oppstått en situasjon som er beskrevet i retningslinjene for tvister.
 • Det foreligger overføringsordrer som er mer enn tretti (30) dager gamle.

2.C. Vilkår for overføring av domenenavn

Når en overføring er vellykket, er du fortsatt registranten for domenenavnet, og GoDaddy sin sponsorregistator blir den registrerte registratoren. Registreringen utvides automatisk med ett (1) år når dette er mulig i domenenavnregisteret (se ansvarsfraskrivelsene for produktet, som finnes på dette nettstedet, for alle gjeldende unntak). Overføringer av registreringer av domenenavn kan kun igangsettes etter at det har blitt registrert at denne avtalen har blitt godkjent, betaling er utført og administrasjonskontakten har svart positivt på e-postmeldingen der vi ber om tillatelse til overføringen. E-postmeldingen der det blir bedt om tillatelse til overføring, sendes til administrasjonskontakten for domenenavn(ene), som er angitt i den forrige registratorens WHO-IS-database. Du godtar å oppbevare en kopi av kvitteringen for kjøpet av domenenavnet. Administrasjonskontakten handler på vegne av registranten og har juridisk myndighet til å igangsette denne forespørselen om overføring. Du er ansvarlig for å oppdatere e-postadressen til administrasjonskontakten som er identifisert i den forrige registrantens WHO-IS-database.

2.D. Overføringer av domenenavn som nylig er fornyet

Du forstår at hvis du overfører et domenenavn som nylig er fornyet, er det mulighet for at fornyelsesåret går tapt. Fornyelsesåret går tapt hvis (i) domenenavnet ble fornyet under henstandsperioden på førtifem (45) dager etter at utløpsdatoen er passert, og (ii) førtifem (45) dager ennå ikke er passert siden den utløpsdatoen. Du forstår og godtar at GoDaddy ikke er ansvarlig for dette tapte året, og at GoDaddy ikke vil kreditere dette året til domenet ditt. Du må fornye registreringsavtalen du har med den forrige registratoren din for å avgjøre om du har rett til tilbakebetaling eller kreditt for det tapte året. Ta kontakt med den forrige registratoren hvis du har spørsmål om det tapte året. Du forstår og godtar at GoDaddy ikke griper inn i gjenopprettingen av slike tapte registreringsår som forekommer ved overføring av domenenavnet ditt.

Du forstår at dette er en forespørsel om å overføre domenenavn mellom registratorer. Ved å godta denne avtalen ber du om at registreringen av domenenavnet overføres fra den nåværende registratoren til GoDaddy. Som den nåværende autoriserte registranten av domenenavnet/domenenavnene, samtykker du i å autorisere denne overføringen ved å varsle administrasjonskontakten din om hans/hennes ansvar i henhold til denne overføringen. Du godtar at du og GoDaddy har inngått en avtale om registrering av domenenavn. Du har lest, gjort deg forstått med og samtykker i å være juridisk bundet av avtalene som styrer alle domenenavn som registreres gjennom GoDaddy, slik de er beskrevet på siden med juridiske avtaler, inkludert avtalen om domenenavnregistrering, ICANN-reglene for retningslinjer om enhetlig løsning av tvister om domenenavn, denne avtalen og eventuelle GoDaddy-retningslinjer og -prosedyrer som er eller fra tid til annen kan bli publisert av GoDaddy, ICANN og/eller registeradministratoren som er valgt av ICANN.

3. OVERFØRINGSPROSESS FOR .CA-DOMENENAVN

3.A. Trinn for overføring av domenenavnregistreringer
MERK: Når overføringen er fullført, kan du FORNYE, ENDRE DNS og utføre andre handlinger ved å logge på kontoadministratoren. Fyll ut de nødvendige opplysningene som står oppført i overføringssøknaden på nett, det vil si kontaktopplysninger, informasjon om navneserver og så videre. Fortsett til handlevognen og betal for overføringen(e). Oppdater e-postadressen til administrasjonskontakten på din nåværende registrator. Vi sender en e-post til e-postadressen registrert på kontoen din om godkjenning av overføring. Overføringen blir igangsatt når den riktige autorisasjonskoden er oppgitt.

3.B. Mislykkede eller avviste overføringsforespørsler

GoDaddy kan, etter eget skjønn og uansett årsak, velge å godta eller avvise søknaden din om overføring av domenenavn. Avvisninger kan omfatte, men er ikke begrenset til, følgende situasjoner:

 • Den opprinnelige registreringen fant sted mindre enn seksti (60) dager før forespørselen om overføring.
 • Domenenavnet er satt i låst status enten av registeret eller av registratoren som har lidd tapet.
 • Domenet ble overført til GoDaddy mindre enn seksti (60) dager før forespørselen om overføring.
 • Domenenavnet utløp, men ble ikke fornyet.
 • Domenenavnet utløp og ble fornyet i henstandsperioden på førtifem (45) dager, og henstandsperioden på førtifem (45) dager er ennå ikke utløpt.
 • Registratoren av domenenavnet ble byttet mindre enn seksti (60) dager før forespørselen om overføring.
 • Kontoen ble endret mindre enn ti (10) dager før overføringsforespørselen.
 • En konkurs er under behandling for den gjeldende innehaveren av domenenavnet.
 • En tvist relatert til identiteten til innehaveren av domenenavnet pågår.
 • Det har oppstått en situasjon som er beskrevet i retningslinjene for tvister.
 • Det foreligger overføringsordrer som er mer enn tretti (30) dager gamle.

3.C. Vilkår for overføring av domenenavn

Når en overføring er vellykket, er du fortsatt registranten for domenenavnet, og GoDaddy er den registrerte registratoren. Når en overføring er vellykket, er du fortsatt registranten for domenenavnet, og GoDaddy er den registrerte registratoren. Registreringen blir automatisk forlenget med ett (1) år. Overføringer av registreringer av domenenavn kan kun igangsettes etter at det har blitt registrert at denne avtalen er blitt godkjent, betaling er utført og du har svart på e-postmeldingen vår der vi ber om tillatelse til overføringen. E-postmeldingen der vi ber om tillatelse til å gjennomføre overføringen, sendes til deg. Du godtar å oppbevare en kopi av kvitteringen for kjøpet av domenenavnet.

3.C. Vilkår for overføring av domenenavn

Når en overføring er vellykket, er du fortsatt registranten for domenenavnet, og GoDaddy er den registrerte registratoren. Registreringen blir automatisk forlenget med ett (1) år. Overføringer av registreringer av domenenavn kan kun igangsettes etter at det har blitt registrert at denne avtalen er blitt godkjent, betaling er utført og du har svart på e-postmeldingen vår der vi ber om tillatelse til overføringen. E-postmeldingen der vi ber om tillatelse til å gjennomføre overføringen, sendes til deg. Du godtar å oppbevare en kopi av kvitteringen for kjøpet av domenenavnet.

3.D. Overføringer av domenenavn som nylig er fornyet

Du forstår at hvis du overfører et domenenavn som nylig er fornyet, er det mulighet for at fornyelsesåret går tapt. Fornyelsesåret går tapt hvis (i) domenenavnet ble fornyet under henstandsperioden på førtifem (45) dager etter at utløpsdatoen er passert, og (ii) førtifem (45) dager ennå ikke er passert siden den utløpsdatoen. Du forstår og godtar at GoDaddy ikke er ansvarlig for dette tapte året, og at GoDaddy ikke vil kreditere dette året til domenet ditt. Du må fornye registreringsavtalen du har med den forrige registratoren din for å avgjøre om du har rett til tilbakebetaling eller kreditt for det tapte året. Ta kontakt med den forrige registratoren hvis du har spørsmål om det tapte året. Du forstår og godtar at GoDaddy ikke griper inn i gjenopprettingen av slike tapte registreringsår som forekommer ved overføring av domenenavnet ditt.

3.E. Data for domeneoverføring

Du forstår at dette er en forespørsel om å overføre domenenavn mellom registratorer. Ved å godta denne avtalen ber du om at registreringen av domenenavnet overføres fra den nåværende registratoren til GoDaddy. Du godtar at du og GoDaddy har inngått en avtale om registrering av domenenavn. Du har lest, gjort deg forstått med og samtykker i å være juridisk bundet av avtalene som styrer alle domenenavn som registreres gjennom GoDaddy, slik de er beskrevet på siden med juridiske avtaler, inkludert avtalen om domenenavnregistrering,ICANN-reglene for retningslinjer om enhetlig løsning av tvister om domenenavn, denne avtalen og eventuelle GoDaddy-policyer og -prosedyrer som er eller fra tid til annen kan bli publisert av GoDaddy.

4. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET


Titlene og overskriftene i denne Avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale. Hvis en domstol av kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelser (eller del av en bestemmelse) av denne avtalen til å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke rettskraftig, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke påvirkes derav og skal anses å være gyldig og rettskraftig i maks. utstrekning tillatt ved lov.

5. DEFINISJONER, KONFLIKTER

Begrep som brukes, men ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen med allmenne tjenestebetingelser. Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i Allmenne tjenestebetingelser, skal denne avtalen ha forrang.