GoDaddy

AVTALE OM NETTSTEDBYGGERTJENESTE

Sist revidert: 10. juli 2018

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN DA DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

1. OVERSIKT

Denne nettstedbygger-tjenesteavtalen (denne «avtalen) inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («GoDaddy») og deg, og trer i kraft fra det tidspunktet den blir elektronisk godkjent. Denne avtalen beskriver betingelsene for din bruk av GoDaddy sine nettstedbygger-tjenester («nettstedbygger» eller «tjenestene»), og utgjør hele avtalen mellom deg og GoDaddy vedrørende emnet deri.

Din elektroniske godkjenning av denne avtalen viser at du har lest, forstått, samtykket i og erkjent å bli bundet av denne avtalen, sammen med (i) GoDaddy sine allmenne tjenestebetingelser og (ii) alle planbegrensninger, ansvarsfraskrivelser for produkter eller andre restriksjoner presentert til deg på startsiden for nettstedbygger på GoDaddy-nettstedet (dette «nettstedet»). Både (i) og (ii) er innlemmet i dette dokumentet som referanse.

Begrepene «vi», «oss» og «vår(e)» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du», «din», «bruker» eller «kunde» skal vise til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen og/eller bruker tjenestene. Hvis det ikke på annen måte spesifikt uttrykkes i denne avtalen, skal ingenting i denne avtalen anses som en overdragelse av tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

Du samtykker i og erkjenner at (i) GoDaddy etter eget skjønn kan endre eller modifisere denne avtalen, og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet i den, til enhver tid, og at slike endringer eller modifikasjoner skal tre i kraft umiddelbart etter de har blitt lagt ut på dette nettstedet, og (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet etter slike endringer og modifikasjoner har blitt gjort (som indikert av datoen for «Sist revidert» på toppen av denne siden) er et tegn på ditt samtykke av denne avtalen som sist revidert. Hvis du ikke samtykker i å bli bundet av denne avtalen som sist revidert, bør du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene som finnes på det. GoDaddy kan også av og til komme til å underrette deg om endringer av denne avtalen, via e-post. Det er derfor svært viktig at du holder handlekontoinformasjonen din («handlekontoen»), inkludert e-postadressen, oppdatert. GoDaddy påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig eller utdatert e-postadresse.

2. BESKRIVELSE AV TJENESTER

Nettstedbygger er et sky-hostet verktøy som lar deg designe, skape, bygge, markedsføre og/eller promotere (tjenestenes tilgjengelighet varierer etter valgt tjenesteplan) en tilstedeværelse på nett på bakgrunn av dine egne spesifikke mål ved å integrere nettsted, hosting, sikkerhet, tilstedeværelse på sosiale medier, nettbutikk, markedsføring per e-post, digital markedsføring og/eller andre kapabiliteter til verktøy og pakketilbudet. Unntatt der nevnt i seksjonen for unntak og begrensninger i denne avtalen, er bruken din av tjenestene underlagt betingelsene i denne avtalen og de påfølgende produktspesifikke bruksvilkårene fra GoDaddy, innlemmet heri som referanse: (i) avtale for nettregnskap-tjenesten (kun USA), (ii) avtale om markedsføringsapplikasjoner, (iii) avtale om Bli funnet-tjenester (kun USA), (iv) avtale om sertifikattjenester og (v) avtale om markedsføring per e-post-tjenesten.

3. TJENESTER FOR UTSTILLINGSVINDU OG NETTAVTALER (TJENESTER FOR NETTAVTALER ER KUN TILGJENGELIGE I USA)

Med nettstedbygger kan du skape, styre og administrere en nettbutikk og/eller et nettavtaler, slik at du kan:

 1. legge til, ha tilgang til, administrere og vedlikeholde en katalog over produkter og/eller tjenester, samt presentere denne katalogen på nettet via et samlet utstillingsvindu eller liste over nettavtaler som gjengis som et domene (nettsted) eller underdomene,
 2. engasjere deg i salg av tjenester, fysiske produkter eller nedlastbare varer på Internett,
 3. organisere innkreving av betaling forbundet med gjeldende avgifter og forsendelseskostnader,
 4. samle inn kredittkortinformasjon og personlige opplysninger for å gjennomføre transaksjoner,
 5. planlegge nettavtaler og synkronisere kalendere fra ulike plattformer,
 6. utføre ordreadministrasjon og -behandling, eller
 7. generere forretningsrapporter for forretningsaktivitetene i nettbutikken

Nettbutikk og avtaleinnhold

Du er alene ansvarlig for å levere, oppdatere, laste opp og vedlikeholde nettstedet og alle filer, sider, data, arbeider, informasjon og/eller materiell på, i, vist, lenket eller overført til, fra eller gjennom nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, vare- eller tjenestemerker, bilder, foto, illustrasjoner, grafikk, lydklipp, filmklipp, e-post- eller andre meldinger, metatagger, domenenavn, programvare og tekst. Du er ansvarlig for at nettstedet ditt overholder alle lokale, statlige, føderale og internasjonale lover. Innholdet på nettstedet skal også inkludere eventuelle registrerte domenenavn som er levert av deg eller er registrert på vegne av deg i forbindelse med tjenesten. Du bekrefter og anerkjenner at GoDaddy avhenger av din framstilling angående din korrekte bruk av alt innhold på enhver nettside du lager eller kontrollerer.

Tilgjengelighet av tjenester for nettbutikk og avtaler

Underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen, vil GoDaddy prøve å tilby tjenestene tjuefire (24) timer i døgnet, sju (7) dager i uken gjennom avtaleperioden for denne avtalen. Du godtar at tjenestene fra tid til annen kan være utilgjengelige eller ubrukelige uansett årsak, inkludert, uten begrensning: (i) feil på utstyret, (ii) regelmessige vedlikeholdsprosedyrer eller reparasjoner som GoDaddy foretar fra tid til annen, eller (iii) årsaker utenfor GoDaddy sin rimelige kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses av GoDaddy, inkludert, uten begrensning, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, fiendtlige angrep på nettverket, overbelasting på nettverket eller andre feil. Du samtykker i at GoDaddy ikke har noen kontroll over tjenestenes tilgjengelighet på en kontinuerlig og uavbrutt basis.

Produktkatalog

Du godtar at ytelsen til nettstedet ditt kan bli langsommere ved varierende antall produkter, avhengig av potensielle fysiske og praktiske begrensninger, inkludert (men ikke begrenset til): systemarkitektur, systemkapasitet, systembelastning, sluttbrukerens nettforbindelse og konfigureringer på sluttbrukerens datamaskin. Du godtar at GoDaddy ikke har noen kontroll over potensielle fysiske og praktiske begrensninger du kan oppleve med et uvisst antall produkter i en kategori.

Betaling og avgifter for sluttkunde

Du forstår at du er ansvarlig for å kreve inn og administrere alle betalinger fra sluttkunder. På samme måte er du ansvarlig for å betale gjeldende statlige, føderale eller internasjonale avgifter på de produktene du selger ved bruk av tjenestene. Det er ditt ansvar å lese, inngå og godkjenne alle avtaler om sluttbrukerlisens som kreves for bruk av den betalingsmetoden og de avgiftsalternativene du har valgt. GoDaddy er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen som fås gjennom betalingsmetoden og avgiftsalternativene. Du er ansvarlig for eventuelle andre avgifter og toll som pålegges transaksjonen. Det kan hende du er underlagt utenlandske avgiftsforpliktelser ved å selge til kjøpere. Du er alene ansvarlig for å overholde alle nasjonale og utenlandske lover om avgifter, forsendelse og eksport med hensyn til salg av varene dine til kunder internasjonalt.

Lagring og sikkerhet

Du har alltid den hele og fulle risikoen for tap og skade på nettstedet ditt og alt innholdet på nettstedet. Du har det fulle ansvar for å ivareta konfidensialiteten til passordet og kontoinformasjonen din. Du godtar at du er eneste ansvarlige for alle handlinger, unnlatelser og bruk, samt kostnader pådratt med kontoen eller passordet ditt i forbindelse med nettstedet og ethvert innhold som vises på nettstedet, lenkes til, overføres gjennom eller lagres på serveren. Du skal alene ha ansvar for å iverksette tiltak for å: (i) forebygge tap av og skade på innhold på nettstedet ditt, (ii) opprettholde uavhengige arkiv- og sikkerhetskopier av innholdet på nettstedet ditt, (iii) sørge for sikkerhet, konfidensialitet og integritet på alt innhold på nettstedet ditt som overføres gjennom eller lagres på GoDaddy sine servere, og (iv) sikre konfidensialiteten til passordet ditt. GoDaddy sine servere og hosting-tjenester er ikke et arkiv, og GoDaddy står ikke ansvarlig for deg eller andre personer dersom innholdet ditt går tapt, blir skadet eller destrueres. Hvis passordet ditt er på avveie, har blitt stjålet eller på annen måte er i risiko, skal du omgående varsle GoDaddy, hvorpå GoDaddy skal suspendere tilgangen til nettstedet ditt ved bruk av dette passordet og utstede et erstatningspassord til deg eller din autoriserte representant. GoDaddy står ikke ansvarlig for tap som kan være et resultat av at noen bruker passordet eller kontoen din, med eller uten din viten. Du kan imidlertid bli holdt ansvarlig for tap som GoDaddy eller en annen part måtte lide av som følge av at noen andre bruker kontoen eller passordet ditt.

Eksempelbetingelser

Eksempelbetingelser gis kun som referanse. GoDaddy er ikke ansvarlig for din bruk av eksempelbetingelsene – du bruker dem på egen risiko. Standardbetingelser gitt via betingelser-siden kan brukes med følgende ansvarsfraskrivelse: Beskrivelsene og forslagene er ikke juridiske, skattemessige eller finansielle råd. GoDaddy garanterer ikke lovligheten av noen formulering eller bestemmelse som tilbys eller utledes av disse beskrivelsene og forslagene. Du bør rådføre deg med en advokat for å sikre at dine betingelser er tilstrekkelige til å fylle behovene dine, egnet for din jurisdiksjon, og er juridisk bindende for kundene dine.

4. FACEBOOK-SIDEDESIGNER

Med nettstedbygger har du tilgang til en Facebook-sidedesigner («Facebook-sidedesigneren») som gjør det mulig for deg å lage tilpassede Facebook-sider designet for å komplettere nettstedet ditt. Antallet Facebook-sider som er tillatt avhenger av tjenesteplanen din, og kommer i tillegg til antallet sider som er inkludert i tjenesteplanen din.

For å bruke Facebook-sidedesigner må du (i) opprette en Facebook-konto (hvis du ikke har en allerede) og (ii) aktivere en offentlig side fra din Facebook-konto. Når du er ferdig med å designe dine Facebook-sider, må du koble Facebook-sidene til din Facebook-konto for å kunne navigere mellom Facebook-sidene. Vær oppmerksom på at Facebook-sidene dine bygges på samme hosting-konto (og er tilgjengelig via det samme kontrollpanelet) som nettstedet ditt. Følgelig må minst én side på nettstedet ditt være publisert før dine Facebook-sider kan publiseres.

Hvis du benytter Facebook-sidedesigneren, må du spesifikt erkjenne og samtykke i at:

 1. Du vil ikke bruke den til å lansere en Facebook-side som fremmer, gir innholdsreferanser til, tilrettelegger for, inneholder eller bruker noe av følgende:
  • Alkoholrelatert innhold, eller salg av tobakkprodukter, ammunisjon og/eller våpen
  • Innhold som krenker alle tredjeparters rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, personvern, publisitet, moralske eller andre private eller materielle rettigheter, eller som er villedende eller uredelig
  • Gambling, inkludert uten begrensning, alle kasinoer på nett, sportsvedding, bingo eller poker Ulovlig aktivitet og/eller ulovlige konkurranser, pyramideordninger, lotterier eller kjedebrev (hvis du driver, eller legger til rette for et lovlig lotteri, konkurranse, eller andre kampanjer, er du underlagt retningslinjene for Facebook-kampanjer som står her)
  • Innhold som er hatefullt, truende, ærekrenkende eller pornografisk, oppfordrer til vold, eller inneholder nakenhet eller grafikk eller uforskyldt vold.
 2. Du må sørge for at du eier eller har sikret alle nødvendige rettigheter til å kopiere, vise, distribuere, gjengi og offentliggjøre alt innhold i eller innenfor applikasjonen din til Facebook-brukere i alle de landene der du gjør innholdet tilgjengelig.

5. INTEGRERING MED HOSTING-PLATTFORM. EIERSKAP TIL NETTSTEDER

Nettstedene som er opprettet med tjenester er bygd på og integrert med GoDaddy sin hosting-plattform, og ethvert forsøk på å flytte eller på annen måte overføre et slikt nettsted til en annen hosting-leverandør er et brudd på denne avtalen.

Med unntak av innholdet som er levert av deg, tilhører nettstedene som er opprettet med tjenester GoDaddy, og alle slike nettsteder (inkludert alle kopier derav) er underlagt opphavsrettslover, merkevarelover, patentlover og andre immateriell eiendomslover i USA og utlandet.GoDaddy innvilger deg en ubegrenset lisens til nettstedet for den tidsperioden du abonnerer på tjenestene. Hvis abonnementet ditt for tjenestene kanselleres, uansett årsak, avsluttes lisensen din til nettstedet. Du godtar å forebygge alle typer uautorisert kopiering av nettsteder som er laget med tjenestene. Hvis ikke annet er spesifisert i denne avtalen, bevilges det ingen rettigheter eller lisenser under enhver form for opphavsrett, varemerke, patent eller andre rettigheter eller lisenser for immateriell eiendom.GoDaddy forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er innvilget heri.

Ved å laste opp innhold til nettstedet ditt, gir du GoDaddy en uinnskrenket lisens (i) til å bruke innholdet for å inkluderes på ditt nettsted, og (ii) for å vise skjermbilder av alle nettsteder laget med tjenestene, i markedsføringsmateriell, eller på andre måter som GoDaddy avgjør etter eget skjønn. I tillegg bekrefter og garanterer du til GoDaddy at (a) du har alle nødvendige rettigheter til å distribuere slikt innhold, enten fordi du er forfatteren av innholdet og har rettigheten til å distribuere det, eller fordi du har de riktige distribueringsrettigheter, -lisenser, -samtykke, og/eller -godkjennelser til bruk av det, som skal være skriftlig fra opphavsretten eller en annen type eier av innholdet, og (b) du skal ikke krenke rettighetene til en tredjepart. Som brukt heri, skal «innhold» uten begrensning inkludere all tekst, programvare, widgets, applikasjoner, skripter, kildekode, API, fotografier, illustrasjoner, bilder, grafikk, lyder, musikk, audio, video og interaktive funksjoner (og varemerkene, servicemerkene og logoene som er inkludert i disse). Du erkjenner og samtykker i at innholdet du laster opp på tjenestene kan bli tilgjengelig umiddelbart. Innhold som er levert kan også lagres i hurtigbuffer i opptil ett år, og selv om innhold slettes fra tjenestene, fjernes ikke de hurtigbufrede versjonene av innholdet.

6. ANDRE PAKKEMULIGHETER

Du vil få muligheten til å pakke tjenestene med andre produkter og tjenester vi tilbyr, som (i) tjenester for registrering av domenenavn, (ii) tjenester for domenenavn-proxyer, (iii) Microsoft Office og/eller andre produkter og tjenester som kan bli tilbudt for pakking fra tid til annen. I et slikt tilfelle vil kjøpet ditt av nettstedbygger også være underlagt betingelsene for tjenesten(e) eller produktet/produktene i pakken og de(n) gjeldende avtalen(e) som gjøres tilgjengelig for deg i handlevognen når du er i kassen.

7. ANALYSE

I henhold til betingelsene i denne avtalen gir vi deg en begrenset, tilbaketrekkbar, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar lisens til å bruke analysene i nettstedbygger («analysene») kun som nødvendig for at du skal kunne bruke analysene på egenskaper i nettstedbygger, og (b) du kan ha tilgang til og se rapporter via handlekontoen din. Med analysene kan du spore IP-adressen til de besøkende, tidspunktet for besøket, informasjon om overskrift og plassering («data»). Du må overholde alle gjeldende lover og forskrifter i bruken av analysedata og -rapporter. GoDaddy og deres heleide datterselskaper kan beholde og bruke data samlet i analysene, i henhold til retningslinjene for personvern. Du kan ikke (og kan ikke gi en tredjepart tillatelse til å) bruke analysene til å spore, samle inn eller laste opp data som personlig identifiserer en person (for eksempel navn, e-postadresse eller fakturaadresse), eller andre data som med rimelighet kan kobles til slik informasjon. Du må ha og etterleve en egnet personvernpolicy og overholde alle gjeldende lover, retningslinjer og forskrifter som gjelder innsamling av informasjon fra besøkende. Du må legge ut en personvernpolicy, og denne personvernpolicyen må inneholde informasjon om bruken din av informasjonskapsler som brukes til å samle inn data. Du må fremlegge bruken av analyser og hvordan disse samler inn og behandler data.

8. UNNTAK OG BEGRENSNINGER

Nettstedbygger Digital Marketing Suite (kun USA). Nettsidebygger Digital Marketing Suite tilbyr deg muligheten til å kun dra nytte av de tilgjengelige markedsføringsverktøyene til tjenestene, som inkluderer søkemotoroptimalisering, e-postmarkedsføring og opprettelse og oppdatering av Facebook-sider (underlagt avsnitt 4 ovenfor). Nettsidebygger Digital Marketing Suite inkluderer ikke muligheten til å opprette og være vert for et nettsted (inkludert nettbutikk/nettavtaler), SSL-sertifikater og Bli funnet-tjenester. Slike tjenester kan legges til på et senere tidspunkt, underlagt vilkårene i denne avtalen. Gratis prøvetid (se seksjonen like nedenfor) er ikke tilgjengelig for nettstedbygger Digital Marketing Suite. På grunn av det begrensede omfanget av tilbudet av nettstedbygger Digital Marketing Suite, vil ikke betingelsene for GoDaddys (i) avtale for nettregnskaptjeneste, (ii) avtale for sertifikattjenester og (iii) avtale for Bli funnet-tjenesten være gjeldende.

TLD-er. Du erkjenner og samtykker i at nettstedet ditt er underlagt alle restriksjoner til innhold (eller andre) spesifikt for toppnivådomenet («TLD») som det er knyttet til. Kun nettstedbygger-kontoen som er tilknyttet den aktuelle TLD-en blir påvirket av slike begrensninger.

Kommer snart-sider. Nettstedbygger tilbyr muligheten for en «Kommer snart»-side for kunder som ikke ennå er klare til å bygge nettstedet sitt. Du erkjenner og samtykker i at du ved å velge alternativet for «Kommer snart»-side får et mer begrenset utvalg av design- og fargekombinasjoner enn de som er tilgjengelige i malbiblioteket for nettstedbygger.

Forpliktelse til å beholde abonnement. Tilbudet av tjenester avhenger av ditt aktive abonnement på (og betaling for) nettstedbygger. Hvis du ikke kan opprettholde abonnementet ditt til enhver tid, fører dette til at tjenestene blir avsluttet. Regelmessig fakturering av tjenesteplanen din vil starte på kjøpstidspunktet. Betalte tjenesteavgifter kan ikke overføres til andre nettstedbygger-kontoer (eller andre GoDaddy-kontoer), annet enn kontoen som først ble knyttet til nettstedbygger på kjøpsdatoen.

Oppsigelse eller utløp av tjenester. Hvis GoDaddy sier opp tjenesten din, kan de etter eget forgodtbefinnende fjerne og destruere data og filer som du har lagret på serverne deres. GoDaddy har ingen forpliktelse til å overvåke bruken din av tjenestene, men forbeholder seg retten til å gjøre dette etter eget skjønn. Du erkjenner og samtykker i at ved utløp eller opphør av tjenestene dine, må du avslutte bruken av tjenestene og gi avkall på bruk av IP-adressene og servernavnene som du har blitt tildelt i forbindelse med tjenestene, deriblant den som peker domenenavnsystemet («DNS») for ditt/dine domenenavn bort fra våre servere.

9. GRATIS PRØVETID

Den gratis prøveperioden gir deg muligheten til å bruke tjenesten kostnadsfritt i en begrenset periode, som starter den datoen du aksepterer tilbudet om en gratis prøveperiode. Den gratis prøveperioden utløper på slutten av den spesifikke perioden fra den datoen du aksepterte tilbudet om gratis prøveperiode, uavhengig om du bruker tjenesten eller ikke under den gratis prøveperioden.

Du erkjenner og samtykker i at vi når som helst og etter eget skjønn kan trekke tilbake eller modifisere den gratis prøveperioden, bytte ut tjenesten eller bytte til en lignende tjeneste. Du blir belastet de da gjeldende prisene for produktet hvis vi kommer frem til at du ikke er kvalifisert for den gratis prøveperioden.

Du blir ikke belastet når den gratis prøveperioden utløper, og tjenesten fornyes ikke MED MINDRE du ble spurt om å legge til, bekrefte eller frivillig inkluderte en fremtidig betalingsmetode i løpet av eller mot slutten av din gratis prøveperiode. Gjorde du dette, vil tjenesten automatisk fornyes til daværende fornyelsepris uten at du må foreta deg noe, frem til den kanselleres. Du kan når som helst avslutte den gratis prøveperioden eller den automatiske fornyelsen av tjenesten før den gratis prøveperioden utløper ved å gå til kontoen din og slå av funksjonen for automatisk fornyelse («avslutt fornyelse») eller ved å kontakte kundestøtten. Hvis du velger å avslutte tjenesten under den gratis prøveperioden eller ikke å kjøpe eller fornye tjenesten i etterkant av den gratis prøveperioden, vil alt innhold eller alle data du har oppgitt i tjenesten gå tapt. Dette vil ikke kunne gjenopprettes.

Om en gratis prøveperiode fornyes, enten som månedlig abonnement eller som årsabonnement, kan du be om refusjon i henhold til våre retningslinjer for refusjon.

Personer bosatt i bestemte land kan muligens ikke ta del i tilbudet om en gratis prøveperiode.

10. BILDER OG PROGRAMVARE FRA TREDJEPARTER

Definisjoner og omfang. Som en del av nettstedbygger kan du få tillatelse til å bruke enkelte (i) fotografier, illustrasjoner eller andre bilder («bilder») og/eller (ii) programvare, widgeter eller andre applikasjoner («programvare») utviklet, eid eller lisensiert av tredjepartsleverandører som GoDaddy fra tid til annen kan inngå kontrakter med. Du godkjenner og samtykker i at din bruk av bilder/programvare er underlagt vår(e) avtale(r) med tredjeparts leverandører. Hvis bildene/programvaren følges av eller krever samtykke til en lisensavtale fra tredjepartsleverandøren, er bruken din av bildene/programvaren underlagt betingelsene i den aktuelle lisensavtalen. Dette kommer i tillegg til (ikke i stedet for) betingelsene i denne avtalen.

Betingelser som gjelder alle bilder og all programvare. Du erkjenner og samtykker i at (i) du kan bruke bildene/programvaren utelukkende som en del av tjenestene, (ii) du kan ikke fjerne, modifisere eller skjule noe opphavsrettsmerke, varemerke eller andre eierrettighetsmerker som står i eller på bildene/programvaren, og (iii) du kan ikke modifisere, omkonstruere, dekompilere, demontere, lage derivative arbeider av eller prøve å derivere kildekoden fra bildene/programvaren.

GoDaddy kan gi din personlige informasjon til tredjepartsleverandører som krever dette for å tilby tredjeparts bilder/programvare, inkludert, men ikke begrenset til, domenenavnet tilknyttet nettstedbygger-siden. GoDaddy forbeholder seg retten til når som helst å modifisere, endre, eller avslutte leveringen av bilder/programvare, og du samtykker i at du vil samarbeide i iverksettingen av alle tiltak som er nødvendige i denne forbindelse.

GoDaddy gjør ingen fremstillinger eller garantier om noen bilder/programvare fra tredjeparter som tilbys i forbindelse med tjenestene, og frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar vedrørende det samme.

Du erkjenner at du vil beskytte, forsvare og holde GoDaddy skadesløs mot ethvert og alle krav pådratt som pålegges eller pådras av GoDaddy direkte eller indirekte som følge av din bruk eller misbruk av bilder/programvare fra tredjepart. Du erkjenner at leverandørene av bilder/programvare fra tredjepart er tredjepartsbegunstigede til denne avtalen med henblikk på å håndheve sine rettigheter i henhold til denne avtalen.

Ytterligere betingelser som gjelder Mapbox. Du erkjenner og samtykker i at bruken din av Mapbox er underlagt tjenestebetingelsene som du kan finne her, og som herved er innlemmet i dette dokumentet som referanse.

Tilleggsvilkår for Cronofy (kun USA). Du erkjenner og samtykker i at din bruk av Cronofy er underlagt bruksvilkårene her, herved innlemmet som referanse.

Tilleggsvilkår og betingelser for Google My Business (kun USA). Du erkjenner og godtar at din bruk av Google My Business er underlagt følgende: (i) Googles servicevilkår, som du finner her, (ii) tilleggsvilkår for Google My Business som du finner her og (iii) Googles retningslinjer for hvordan partnerbedrifter skal representeres på Google som du finner her – hvorav alle herved er innlemmet som referanse.

Ytterlige vilkår og betingelser som gjelder for OpenTable i USA, Japan, Tyskland, Mexico, Irland, Nederland, Storbritannia, Australia, Canada, Hong Kong og Singapore. Du erkjenner og samtykker i at din bruk av OpenTable er underlagt bruksvilkårene som du finner her, herved innlemmet som referanse.

Ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for ChowNow i USA og Canada. Du erkjenner og samtykker i at din bruk av ChowNow er underlagt bruksvilkårene som du finner her, herved innlemmet som referanse.

Ytterlige vilkår og betingelser som gjelder for IDX Broker i USA, Canada og Mexico. Du erkjenner og samtykker i at din bruk av IDX Services er underlagt tjenestebetingelsene som du finner her, herved er innlemmet som referanse.

Du anerkjenner og samtykker i at tredjepartsleverandører (og deres tilknytningspartnere og leverandører) ikke gir noen fremstilling om eller garanti for noen tredjepartsprogramvare som tilbys i forbindelse med tjenestene, og fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar eller skader (enten de er direkte, indirekte eller følgeskader) som oppstår ved bruk av bildene/programvaren. Du anerkjenner og samtykker i at bildene/programvaren støttes av oss og ikke av tredjepartsleverandørene (eller deres tilknytningspartnere eller leverandører). Videre erkjenner og samtykker du i at du er ansvarlig for god administrasjon og godt vedlikehold av alle kontoer og/eller abonnementer du måtte registrere hos en tredjepartsleverandør. Kansellering av denne avtalen eller fjerning av programvare fra en av tjenestene fører ikke til at vi avbryter eller avslutter abonnementet og/eller kontoen du betaler for hos tredjepartsleverandøren. Hvis du ønsker å avslutte bruken av tjenester som er kjøpt direkte av deg fra en tredjepartsleverandør som er knyttet til tjenestene, må du overholde de spesifikke betingelsene som kreves av tredjeparten.

11. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene i denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses for å være gyldig og rettskraftig i full grad tillatt ved lov.

12. DEFINISJONER, KONFLIKTER

Begrep som brukes, men ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen med allmenne tjenestebetingelser. Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i avtalen med allmenne tjenestebetingelser, skal bestemmelsene i denne avtalen ha forrang.

Revidert: 10.07.2018
Copyright © 2017–2019 GoDaddy.com, LLC. Med enerett.