GoDaddy

Avtale om nettstedbyggertjeneste

Sist revidert: 21.04.2020

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN DA DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

 1. OVERSIKT
 2. Denne avtalen for nettstedbygger-tjenesten (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («GoDaddy») og deg, og trer i kraft fra det tidspunktet den blir elektronisk godkjent.  Denne avtalen beskriver betingelsene for din bruk av GoDaddy sine nettstedbygger-tjenester («nettstedbygger» eller «tjenestene»), og utgjør hele avtalen mellom deg og GoDaddy vedrørende emnet deri.

  Begrepene «vi», «oss» eller «vår» skal vise til GoDaddy.  Begrepene «du», «din», «bruker» eller «kunde» skal vise til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen og/eller bruker tjenestene.  Hvis det ikke på annen måte spesifikt uttrykkes i denne avtalen, skal ingenting i denne avtalen anses som en overdragelse av tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

  Du samtykker i og godtar at (i) GoDaddy etter eget skjønn kan endre eller modifisere denne avtalen, og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet i den, til enhver tid, og at slike endringer eller modifikasjoner skal tre i kraft umiddelbart etter de har blitt lagt ut på dette nettstedet, og (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet etter slike endringer og modifikasjoner har blitt gjort(som indikert av datoen «sist revidert» på toppen av denne siden) er et tegn på ditt samtykke av denne avtalen som sist revidert.  Hvis du ikke samtykker i å bli bundet av denne avtalen som sist revidert, bør du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene som finnes på det.  GoDaddy kan også fra tid til annen underrette deg om endringer av denne avtalen via e-post.  Det er derfor veldig viktig at du sørger for at informasjonen i handlekontoen din («handlekontoen»), inkludert e-postadressen, oppdatert. GoDaddy tar ikke på seg noe ansvar eller erstatning dersom du ikke mottar et e-postvarsel, hvis dette er et resultat av unøyaktig eller utdatert e-postadresse.

 3. BESKRIVELSE AV TJENESTENE
 4. Nettsteder + Markedsføring. GoDaddy Nettsteder + Markedsføring er et sky-hostet verktøy som lar deg designe, skape, bygge, markedsføre og/eller promotere (tjenestenes tilgjengelighet varierer etter valgt tjenesteplan) en tilstedeværelse på nett på bakgrunn av dine egne spesifikke mål ved å integrere nettsted, hosting, sikkerhet, tilstedeværelse på sosiale medier, nettbutikk, markedsføring per e-post, digital markedsføring og/eller andre kapabiliteter til verktøy og pakketilbudet.   Unntatt der nevnt i seksjonen for unntak og begrensninger i denne avtalen, er bruken din av tjenestene underlagt betingelsene i denne avtalen og de påfølgende produktspesifikke bruksvilkårene fra GoDaddy, innlemmet heri som referanse: (i) avtale for nettregnskap-tjenesten, (ii) avtale for markedsføringsprogrammer, (iii) avtale for Bli funnet-tjenesten, (iv) avtalen for sertifikat-tjenesten og (iv) avtalen for markedsføring per e-post-tjenesten

  GoDaddy Social.  GoDaddy Sosiale tjenester tar sikte på å gi deg både et team og teknologien til å forbedre din sosiale media-tilstedeværelse. Planene for GoDaddy sosiale tjenester kan omfatte følgende funksjoner: sosial profiloptimalisering; gjennomgang svar; egendefinerte innlegg til sosiale medier; merkede e-postkampanjer; og rapportering og innsikt. De nøyaktige funksjonene som er tilgjengelige for deg avhenger av den kjøpte planen.

  • Sosial profiloptimalisering vil opprette eller oppgradere alle dine sosiale medier, med ubegrensede periodiske oppdateringer for å holde virksomheten din relevant og oppdatert. Dette kan inneholde en profesjonell fotografering for bedriften din for å lage en portefølje av profesjonelt fotograferte og redigerte bilder som skal brukes på alle sosiale medier.
  • Ubegrenset Review Responses vil spore vurderinger om virksomheten din på Google, Yelp og Facebook, og vil svare på hver gjennomgang, enten det er positivt eller negativt. Du kan til og med velge å vurdere og godkjenne alle svar før vi legger dem ut. I tillegg overvåker vi om vurderinger som bryter retningslinjene for Yelp, Google eller Facebook, og flagger disse vurderingene for deg.
  • Tilpassede innlegg til sosiale medier vil skape en unik markedsplan med innspill og deretter utføre med tilpassede innlegg på Facebook, Instagram og Twitter. Tilpassede innlegg kan også inkludere behovsbaserte sosiale medie-kampanjer relatert til et tidssensitivt spesialtilbud, kampanje eller begivenhet som virksomheten din kjører. Antall innlegg per uke varierer ut fra abonnementstjenesteplanen.
  • Merkevare-e-postkampanjer inkluderer vårt team som designer merkevare-e-postkampanjer for kampanjer, hendelsesoppdateringer eller noen form for spesialtilbud som skal sendes til abonnentlisten din.
  • Rapportering og innsikt gir deg muligheten til å spore data på alle deler av innholdet vi publiserer og hvordan forbrukerne engasjerer seg med innholdet. Disse dataene deles med deg gjennom ytelsesvurderingssett.

 5. NETTBUTIKK OG AVTALETJENESTER
 6. Nettbutikk og avtaleinnhold

  Du er alene ansvarlig for å levere, oppdatere, laste opp og vedlikeholde nettstedet og alle filer, sider, data, arbeider, informasjon og/eller materiell på, i, vist, lenket eller overført til, fra eller gjennom nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, vare- eller tjenestemerker, bilder, foto, illustrasjoner, grafikk, lydklipp, filmklipp, e-post- eller andre meldinger, metatagger, domenenavn, programvare og tekst. Du er ansvarlig for at nettstedet ditt overholder alle lokale, statlige, føderale og internasjonale lover. Innholdet på nettstedet skal også inkludere eventuelle registrerte domenenavn som er levert av deg eller er registrert på vegne av deg i forbindelse med tjenesten. Du bekrefter og erkjenner at GoDaddy avhenger av fremstillingen din angående din korrekte bruk av alt innhold på enhver nettside du lager eller kontrollerer.

  Tilgjengelighet av tjenester for nettbutikk og avtaler

  Underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen, vil GoDaddy prøve å tilby tjenestene tjuefire (24) timer i døgnet, sju (7) dager i uken gjennom avtaleperioden for denne avtalen. Du godtar at tjenestene fra tid til annen kan være utilgjengelige eller ubrukelige uansett årsak, inkludert, uten begrensning: (i) feil på utstyret, (ii) regelmessige vedlikeholdsprosedyrer eller reparasjoner som GoDaddy foretar fra tid til annen, eller (iii) årsaker utenfor GoDaddy sin rimelige kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses av GoDaddy, inkludert, uten begrensning, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, fiendtlige angrep på nettverket, overbelasting på nettverket eller andre feil. Du samtykker i at GoDaddy ikke har noen kontroll over tjenestenes tilgjengelighet på en kontinuerlig og uavbrutt basis.

  Produktkatalog

  Du godtar at ytelsen til nettstedet ditt kan bli langsommere ved varierende antall produkter, avhengig av potensielle fysiske og praktiske begrensninger, inkludert (men ikke begrenset til): systemarkitektur, systemkapasitet, systembelastning, sluttbrukerens nettforbindelse og konfigureringer på sluttbrukerens datamaskin. Du godtar at GoDaddy ikke har noen kontroll over potensielle fysiske og praktiske begrensninger du kan oppleve med et uvisst antall produkter i en kategori.

  Betaling og avgifter for sluttkunde

  Du forstår at du er ansvarlig for å kreve inn og administrere alle betalinger fra sluttkunder. På samme måte er du ansvarlig for å betale gjeldende statlige, føderale eller internasjonale avgifter på de produktene du selger ved bruk av tjenestene. Det er ditt ansvar å lese, inngå og godkjenne alle avtaler om sluttbrukerlisens som kreves for bruk av den betalingsmetoden og de avgiftsalternativene du har valgt. GoDaddy er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen som fås gjennom betalingsmetoden og avgiftsalternativene. Du er ansvarlig for eventuelle andre avgifter og toll som pålegges transaksjonen. Det kan hende du er underlagt utenlandske avgiftsforpliktelser ved å selge til kjøpere. Du er ene og alene ansvarlig for å overholde alle nasjonale og utenlandske lover om avgifter, forsendelse og eksport med hensyn til salg av varene dine til kunder internasjonalt.

  Lagring og sikkerhet

  Du har alltid den hele og fulle risikoen for tap og skade på nettstedet ditt og alt innholdet på nettstedet. Du har det fulle ansvar for å ivareta konfidensialiteten til passordet og kontoinformasjonen din. Du godtar at du er eneste ansvarlige for alle handlinger, unnlatelser og bruk, samt kostnader pådratt med kontoen eller passordet ditt i forbindelse med nettstedet og ethvert innhold som vises på nettstedet, lenkes til, overføres gjennom eller lagres på serveren. Du skal alene ha ansvar for å iverksette tiltak for å: (i) forebygge tap av og skade på innhold på nettstedet ditt, (ii) opprettholde uavhengige arkiv- og sikkerhetskopier av innholdet på nettstedet ditt, (iii) sørge for sikkerhet, konfidensialitet og integritet på alt innhold på nettstedet ditt som overføres gjennom eller lagres på GoDaddy sine servere, og (iv) sikre konfidensialiteten til passordet ditt. GoDaddy sine servere og hosting-tjenester er ikke et arkiv, og GoDaddy står ikke ansvarlig for deg eller andre personer dersom innholdet ditt går tapt, blir skadet eller destrueres. Hvis passordet ditt er på avveie, har blitt stjålet eller på annen måte er i risiko, skal du omgående varsle GoDaddy, hvorpå GoDaddy skal suspendere tilgangen til nettstedet ditt ved bruk av dette passordet og utstede et erstatningspassord til deg eller din autoriserte representant. GoDaddy står ikke ansvarlig for tap som kan være et resultat av at noen bruker passordet eller kontoen din, med eller uten din viten. Du kan imidlertid bli holdt ansvarlig for tap som GoDaddy eller en annen part måtte lide av som følge av at noen andre bruker kontoen eller passordet ditt.

  Eksempelbetingelser

  Eksempelbetingelser gis kun som referanse. GoDaddy er ikke ansvarlig for din bruk av eksempelbetingelsene – du bruker dem på egen risiko. Standardbetingelser gitt via betingelser-siden kan brukes med følgende ansvarsfraskrivelse: Beskrivelsene og forslagene er ikke juridiske, skattemessige eller finansielle råd. GoDaddy garanterer ikke lovligheten av noen formulering eller bestemmelse som tilbys eller utledes av disse beskrivelsene og forslagene. Du bør rådføre deg med en advokat for å sikre at dine betingelser er tilstrekkelige til å fylle behovene dine, egnet for din jurisdiksjon, og er juridisk bindende for kundene dine.

 7. BESTEMMELSER SPESIFIKKE FOR GODADDY SOSIAL
 8. Eiendomsrett «Innhold» betyr tekst, grafikk, bilder, musikk, programvare, lyd, video, all slags forfatterskap og informasjon eller andre materialer som er publisert, generert, levert eller på annen måte gjort tilgjengelig gjennom tjenestene. «GoDaddy-innhold» betyr alt innhold opprettet eller lisensiert av GoDaddy (inkludert, uten begrensning, innhold opprettet for deg eller med din input). «Brukerinnhold» betyr alt innhold som kontoholdere (inkludert deg) leverer for å gjøres tilgjengelig gjennom tjenestene.

  GoDaddy krever ingen eierskapsrettigheter for brukerinnhold, og ingenting i denne avtalen vil anses for å begrense rettigheter du kan ha til å bruke og unytte brukerinnholdet ditt. Underlagt det ovennevnte eier GoDaddy og dets lisensgiver eksklusivt alle rettigheter, titler og interesse i og for tjenestene og GoDaddy-innhold, inkludert alle immaterielle rettigheter. Du erkjenner at tjenestene og GoDaddy-innhold er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre lover for USA og utlandet. Du samtykker i å ikke fjerne, endre eller utydeliggjøre alle merknader tilknyttet opphavsrett, varemerke, tjenestemerke eller andre åndsverkrettigheter inkludert i eller forbundet med tjenestene eller innholdet.

  Rettigheter for innhold gitt av deg. Ved å gjøre brukerinnhold tilgjengelig gjennom tjenestene gir du herved GoDaddy en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensbar, global, royalty-fri lisens for å bruke, kopiere, endre og opprette uoriginalt arbeid basert på offentlig visning, offentlig utføring og distribusjon av brukerinnholdet ditt i forbindelse med å drifte og yte tjenestene og innholdet til deg og dine autoriserte kontoholdere. Du er ene og alene ansvarlig for alt brukerinnholdet ditt. Du representerer og garanterer at du eier alt brukerinnholdet ditt, eller at du har alle nødvendige rettigheter for å gi oss lisensrettighetene for brukerinnholdet ditt under denne avtalen. Du representerer og garanterer også at verken brukerinnholdet ditt eller din bruk og klargjøring av brukerinnholdet ditt vil bli gjort tilgjengelig via tjenestene, og at heller ikke bruk av brukerinnholdet ditt av GoDaddy på eller gjennom tjenestene vil krenke, misbruke eller misligholde en tredjeparts immaterielle rettigheter eller reklame- eller personvernrettigheter, eller resultere i mislighold av alle gjeldende lover og reguleringer. Du påtar deg alle risikoer tilknyttet innholdet ditt, inkludert andres tillitt til innholdets nøyaktighet, fullstendighet eller nytte, eller din fremlegging av informasjon i innholdet ditt som gjør deg personlig identifiserbar.

  Du kan fjerne brukerinnholdet ditt ved å kontakte oss og be om at det slettes. I noen tilfeller kan det imidlertid være at noe av brukerinnholdet ditt (inkludert, uten begrensning, innlegg eller kommentarer som er gjort) ikke kan fjernes fullstendig, og kopier av brukerinnholdet ditt vil fortsatt kunne finnes på tjenestene i arkivet eller sikkerhetskopieringsskjemaet. Vi er ikke ansvarlige for fjerningen eller slettingen av (eller feil som oppstår ved sletting eller fjerning) noe av brukerinnholdet ditt.

  Bilder, videoer og opptak. I den grad du ber om at vi fotograferer, filmer og/eller tar opptak av deg, kan vi gjøre dette, og alle slike bilder, videoer eller opptak vil anses for å være GoDaddy-innhold og eies eksklusivt av GoDaddy. I den grad slike bilder, videoer eller opptak inneholder en tredjeparts navn, bilde, likhet eller stemme, representerer og garanterer du at du vil hente alle nødvendige tillatelser og utgivelser fra en slik tredjepart. Dersom du ønsker å bruke slike bilder, videoer eller opptak i forbindelse med businessen din utenfor disse tjenestene, kan vi, på forespørsel fra deg, velge å gi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensbar global lisens for å bruke, kopiere, endre og opprette uoriginalt arbeid basert på offentlig visning, offentlig utføring og vise bestemte bilder, videoer eller opptak mot at du betaler et gebyr.

  Rettigheter for innhold gitt av GoDaddy. Underlagt din overholdelse av disse betingelser gir GoDaddy deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensbar lisens for å laste ned, se, kopiere, vise og skrive ut GoDaddy-innholdet utelukkende i forbindelse med din tillatte bruk av tjenestene, og utelukkende for dine private og ikke-kommersielle formål.

  Retningslinjer for DMCA/opphavsrett. GoDaddy MSH Inc. respekterer opphavsrettigheter, og forventer at brukerne gjør det samme. Se GoDaddy MSH Inc. sine retningslinjer for opphavsrett og IP på www.mainstreethub.com/copyright-policy/ for mer informasjon.

  Tilgangsrettigheter. Som en del av tjenestene kan du velge å gi GoDaddy tillatelse til å administrere profiler, apper eller nettsteder fra tredjeparter på vegne av deg («tredjepartstjenester») med brukernavn og passord som du leverer når du logger inn på tredjepartstjenesten (slik informasjon omfatter en «tredjeparts innlogging»). Du gir herved GoDaddy retten til å (1) opprette, få tilgang til og administrere tredjepartstjenester i ditt navn ved å bruke GoDaddy-innhold, brukerinnhold og offentlig tilgjengelig informasjon, (2) publisere, etter GoDaddy sitt eget skjønn, brukerinnhold eller GoDaddy-innhold til tredjepartstjenestene i ditt navn, inkludert, men ikke begrenset til innhold som nevner, drøfter eller promoterer tredjeparter, (3) få tilgang til, samle, lese, analysere og på annen måte bruke den tilgjengelige informasjonen på dine vegne på tredjepartstjenestene, (4) vært vertskap for, ved å bruke ressursene til GoDaddy eller dets tilknytningspartnere, tredjepartstjenestene i den grad det er nødvendig for å levere tjenestene, og (5) bruke og lagre tredjepartsinnlogginger for å oppnå noe av det ovennevnte. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT NÅR GoDaddy OPPRETTER, FÅR TILGANG TIL OG ADMINISTRERER TREDJEPARTSTJENESTENE, FUNGERER GoDaddy SOM AGENTEN DIN, OG IKKE SOM AGENTEN AV ELLER PÅ VEGNE AV TREDJEPARTEN SOM VEDLIKEHOLDER TREDJEPARTSTJENESTENE. Tilgangen din til tredjepartstjenestene styres utelukkende av avtalen mellom deg og operatøren av tredjepartstjenestene. Etter oppsigelsen av bruken din av GoDaddy sine tjenester, beholder du retten til å få tilgang til og kontrollere tredjepartstjenestene som ikke hostes av GoDaddy eller dets tilknytningspartnere, i tillegg til brukerinnhold. Når som helst, inkludert etter oppsigelsen av bruken din av tjenestene, kan GoDaddy slette, deaktivere, endre, fjerne, bevare eller på annen måte avhende tredjepartstjenestene, hvis noen, hostet av GoDaddy eller dets tilknytningspartnere.

  Grenser for innhold. Du bekrefter og samtykker i at:

  • Bruken din av dette nettstedet og tjenestene, inkludert noe innhold du sender, vil være i samsvar med denne avtalen og alle gjeldende lokale, delstatlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter.

  • Du vil ikke innhente (eller tillate at noen andre innhenter) noe brukerinnhold eller noen ikke-offentlig eller personlig identifiserbar informasjon om en annen person eller enhet, uten deres uttrykkelige, skriftlige forhåndssamtykke.

  • Du vil ikke bruke tjenestene på en måte (som bestemt av GoDaddy etter eget og absolutte skjønn) som: er ulovlig, promoterer eller oppfordrer til ulovlig aktivitet; promoterer, fremmer eller engasjerer seg i utnyttelse av barn, eller noen aktivitet som er relatert til spredning av materiell som inneholder seksuelt misbruk av barn (CSAM); promoterer, fremmer eller tar del i terrorisme, vold mot mennesker, dyr eller eiendom; promoterer, fremmer eller tar del i søppelpost eller annen uoppfordret masseutsendelse av e-post eller hacking eller cracking av nettverk eller datamaskiner; misligholder loven Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act of 2008 eller lignende lovgivning, eller som promoterer, fremmer eller tar del i salg eller distribusjon av reseptbelagte medikamenter uten gyldig resept; misligholder Fight Online Sex Trafficking Act of 2017 eller lignende lovgivning eller som promoterer eller legger til rette for prostitusjon og/eller menneskehandel; krenker de immaterielle rettighetene til en person eller enhet; bryter reklame- eller personvernrettighetene til en annen bruker eller enhet, eller som bryter med taushetsplikter som du har ovenfor en annen person eller enhet; forstyrrer driften av tjenestene; inneholder eller installerer viruser, ormer, feil, trojanske hester eller andre koder, filer eller programmer som er utformet for å, eller i stand til å forstyrre, skade eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare, eller inneholder falskt eller villedende språk, eller ubegrunnede eller relative krav vedrørende GoDaddy eller GoDaddy sine tjenester.

  • Du vil ikke endre eller modifisere noen del av tjenestene eller noen av de tilknyttede teknologiene.

  • Du vil ikke få tilgang til GoDaddy sitt innhold eller brukerinnhold via annen teknologi eller andre midler annet enn gjennom tjenestene, eller som GoDaddy kan utpeke.

  • Du samtykker til å godta risikoen for tap av noe eller alt brukerinnholdet.

  • Videre vil du ikke: prøve å få tilgang til eller søke etter tjenestene eller innhold eller laste ned innhold fra tjenestene gjennom bruk av en søkemotor, programvare, et verktøy, en agent, enhet eller mekanisme (inkludert edderkopper, roboter, søkeroboter, datautvinningsverktøyer eller lignende) annet enn programvaren og/eller søkeagentene levert av GoDaddy MSH Inc. eller andre generelt tilgjengelige tredjeparts nettlesere; bruke tjenestene eller videreselge GoDaddy-innhold, eller noen deler derav, eller til fordel for en tredjepart eller på annen måte som ikke er tillatt under disse betingelsene; forfalske TCP-IP-pakkeoverskrifter eller noen del av informasjon om overskrift i et e-postoppslag eller nyhetsgruppe-oppslag, eller på noen måte bruke tjenestene eller innholdet til å sende endret, villedende eller falsk kildeidentifiserende informasjon; prøve å tolke, dekompilere, disassemblere eller foreta omvendt utvikling på programvaren som brukes til å levere tjenestene eller innholdet; samle eller lagre personlig identifiserbar informasjon fra tjenestene fra andre brukere av tjenestene uten deres eksplisitte tillatelse; etterligne eller gi en uriktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet, eller oppfordre til eller gjøre det mulig for noen andre å gjøre noe av det ovennevnte.

  Selv om vi ikke er forpliktet til å overvåke tilgang til eller bruk av tjenestene eller innhold, eller å gjennomgå eller redigere innhold, har vi retten til å gjøre dette med formål om å drifte tjenestene, for å sikre overholdelse av disse betingelsene og for å overholde gjeldende lover eller andre juridiske krav.

  VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL, MEN ER IKKE FORPLIKTET, TIL Å FJERNE ELLER DEAKTIVERE TILGANG TIL INNHOLD, NÅR SOM HELST OG UTEN VARSEL, HVIS VI, ETTER EGET SKJØNN, ANSER NOE AV INNHOLDET FOR Å VÆRE STØTENDE ELLER I STRID MED DISSE BETINGELSENE. VI HAR RETT TIL Å UNDERSØKE BRUDD PÅ DISSE BETINGELSENE ELLER ATFERD SOM PÅVIRKER TJENESTENE. VI KAN OGSÅ SPØRRE OG SAMARBEIDE MED RETTSMYNDIGHETER FOR Å REISE TILTALTE MOT BRUKERE SOM BRYTER LOVEN.

  Refusjoner og kanselleringer. Du kan kansellere GoDaddy Social når som helst. Du må imidlertid kansellere mer enn 48 timer før din neste faktureringsdato for at kanselleringen skal tre i kraft for den faktureringsperioden. Hvis du kansellerer innen 48 timer etter faktureringsdatoen din, vil du kansellere den neste faktureringsperioden, og du vil ikke bli refundert kostnaden for den faktureringsperioden.

 9. BESTEMMELSER SPESIFIKKE FOR DIGITAL MARKETING SUITE
 10. Din bruk av Digital Marketing Suite er underlagt vilkårene i denne avtalen og følgende GoDaddy produktspesifikke vilkår, som er innlemmet her med henvisning: (i) Avtale for bruk til markedsføring; (ii) Tjenesteavtale for Bli funnet, og (iii) Tjenesteavtale for markedsføring per e-post. Digital Marketing Suite inkluderer ikke et SSL-sertifikat eller muligheten til å opprette og hoste et nettsted (inkludert Nettbutikk/Nettavtaler).

  På grunn av den begrensende karakteren av Digital Marketing Suite-tilbudet, gjelder ikke vilkårene i GoDaddys (i) Tjenesteavtale for Nettregnskap, (ii) Tjenesteavtale for sertifikat, og (iii) Tjenesteavtale for Bli funnet.

 11. FACEBOOK-SIDEDESIGNER
 12. Med GoDaddy Nettsteder + Markedsføring har du tilgang til en Facebook-sidedesigner (the “Facebook-sidedesigneren”) som gjør det mulig for deg å lage tilpassede Facebook-sider designet for å komplettere nettstedet ditt.  Antallet Facebook-sider som er tillatt avhenger av tjenesteplanen din, og kommer i tillegg til antallet sider som er inkludert i tjenesteplanen din.

  For å bruke Facebook-sidedesigner må du (i) opprette en Facebook-konto (hvis du ikke har en allerede) og (ii) aktivere en offentlig side fra din Facebook-konto.  Når du er ferdig med å designe dine Facebook-sider, må du koble Facebook-sidene til din Facebook-konto for å kunne navigere mellom Facebook-sidene.  Vær oppmerksom på at Facebook-sidene dine bygges på samme hosting-konto (og er tilgjengelig via det samme kontrollpanelet) som nettstedet ditt.  Følgelig må minst én side på nettstedet ditt være publisert før dine Facebook-sider kan publiseres.

  Hvis du benytter Facebook-sidedesigneren, må du spesifikt erkjenne og samtykke i at:

  1. Du vil ikke bruke den til å lansere en Facebook-side som fremmer, gir innholdsreferanser til, tilrettelegger for, inneholder eller bruker noe av følgende:

  2. Alkoholrelatert innhold, eller salg av tobakkprodukter, ammunisjon og/eller våpen

  3. Innhold som krenker alle tredjeparters rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, personvern, publisitet, moralske eller andre private eller materielle rettigheter, eller som er villedende eller uredelig

  4. Gambling, inkludert uten begrensning, alle kasinoer på nett, sportsvedding, bingo eller poker
  5. Ulovlig aktivitet og/eller ulovlige konkurranser, pyramideordninger, lotterier eller kjedebrev (hvis du driver, eller legger til rette for et lovlig lotteri, konkurranse, eller andre kampanjer, er du underlagt retningslinjene for Facebook-kampanjer som står her)
  6. Innhold som er hatefullt, truende, ærekrenkende eller pornografisk, oppfordrer til vold, eller inneholder nakenhet eller grafikk eller uforskyldt vold. 

  7. Du må sørge for at du eier eller har sikret alle nødvendige rettigheter til å kopiere, vise, distribuere, gjengi og offentliggjøre alt innhold i eller innenfor applikasjonen din til Facebook-brukere i alle de landene der du gjør innholdet tilgjengelig. 

 13. INTEGRERING MED HOSTING-PLATTFORM. EIERSKAP TIL NETTSTEDER
 14. Nettstedene som er opprettet med tjenester er bygd på og integrert med GoDaddy sin hosting-plattform, og ethvert forsøk på å flytte eller på annen måte overføre et slikt nettsted til en annen hosting-leverandør er et brudd på denne avtalen. 

  Med unntak av innholdet som er levert av deg, tilhører nettstedene som er opprettet med tjenester GoDaddy, og alle slike nettsteder (inkludert alle kopier derav) er underlagt opphavsrettlover, merkevarelover, patentlover og andre immateriell eiendomslover i USA og utlandet.GoDaddy innvilger deg en ubegrenset lisens til nettstedet for den tidsperioden du abonnerer på tjenestene. Hvis abonnementet ditt for tjenestene kanselleres, uansett årsak, avsluttes lisensen din til nettstedet. Du godtar å forebygge alle typer uautorisert kopiering av nettsteder som er laget med tjenestene.  Hvis ikke annet er spesifisert i denne avtalen, bevilges det ingen rettigheter eller lisenser under enhver form for opphavsrett, varemerke, patent eller andre rettigheter eller lisenser for immateriell eiendom. GoDaddy forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er innvilget heri.

  Ved å laste opp innhold til nettstedet ditt, gir du GoDaddy en uinnskrenket lisens (i) til å bruke innholdet for å inkluderes på ditt nettsted, og (ii) for å vise skjermbilder av alle nettsteder laget med tjenestene, i markedsføringsmateriell, eller på andre måter som GoDaddy avgjør etter eget skjønn.  I tillegg bekrefter og garanterer du til GoDaddy at (a) du har alle nødvendige rettigheter til å distribuere slikt innhold, enten fordi du er forfatteren av innholdet og har rettigheten til å distribuere det, eller fordi du har de riktige distribueringsrettigheter, -lisenser, -samtykke, og/eller -godkjennelser til bruk av det, som skal være skriftlig fra opphavsretten eller en annen type eier av innholdet, og (b) du skal ikke krenke rettighetene til en tredjepart.  Som brukt heri, skal «innhold» uten begrensning inkludere all tekst, programvare, miniprogrammer, applikasjoner, skripter, kildekode, API, fotografier, illustrasjoner, bilder, grafikk, lyder, musikk, audio, video og interaktive funksjoner (og varemerkene, servicemerkene og logoene som er inkludert i disse).  Du erkjenner og samtykker i at innholdet du laster opp på tjenestene kan bli tilgjengelig umiddelbart.  Innhold som er levert kan også lagres i hurtigbuffer i opptil ett år, og selv om innhold slettes fra tjenestene, fjernes ikke de hurtigbufrede versjonene av innholdet.

 15. ANDRE PAKKEMULIGHETER
 16. Du vil få muligheten til å pakke tjenestene med andre produkter og tjenester vi tilbyr, som (i) tjenester for registrering av domenenavn, (ii) tjenester for domenenavn-proxyer, (iii) Microsoft Office og/eller andre produkter og tjenester som kan bli tilbudt for pakking fra tid til annen.  I et slikt tilfelle vil kjøpet ditt GoDaddy nettstedbygger også være underlagt betingelsene for tjenesten(e) eller produktet/produktene i pakken og de(n) gjeldende avtalen(e) som gjøres tilgjengelig for deg i handlevognen når du er i kassen.

 17. ANALYSER
 18. I henhold til betingelsene i denne avtalen gir vi deg en begrenset, tilbaketrekkbar, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar lisens til å bruke analysene i GoDaddy nettstedbygger («analysene») kun som nødvendig for at du skal kunne bruke analysene på egenskaper i GoDaddy nettstedbygger, og (b) du kan ha tilgang til og se rapporter via handlekontoen din. Med analysene kan du spore IP-adressen til de besøkende, tidspunktet for besøket, informasjon om overskrift og plassering («data»).  Du må overholde alle gjeldende lover og forskrifter i bruken av analysedata og -rapporter. GoDaddy og deres heleide datterselskaper kan beholde og bruke data samlet i analysene, i henhold til retningslinjene for personvern. Du kan ikke (og kan ikke gi en tredjepart tillatelse til å) bruke analysene til å spore, samle inn eller laste opp data som personlig identifiserer en person (for eksempel navn, e-postadresse eller fakturaadresse), eller andre data som med rimelighet kan kobles til slik informasjon. Du må ha og etterleve en egnet personvernpolicy og overholde alle gjeldende lover, retningslinjer og forskrifter som gjelder innsamling av informasjon fra besøkende. Du må publisere en personvernpolicy, og denne personvernpolicyen må inneholde informasjon om bruken din av informasjonskapsler som brukes til å samle inn data. Du må fremlegge bruken av analyser og hvordan disse samler inn og behandler data.

 19. UNNTAK OG BEGRENSNINGER
 20. Nettstedbygger Digital Marketing SuiteNettstedbygger Digital Marketing Suite tilbyr deg muligheten til å kun bruke de tilgjengelige markedsføringsverktøyene for tjenestene, inkludert optimalisering av søkemotor, markedsføring per e-post og opprettelse og oppdatering av Facebook-sider (underlagt avsnitt 4 ovenfor). Nettstedbygger Digital Marketing Suite inkluderer ikke muligheten til å opprette og være vert for et nettsted (inkludert nettbutikk/nettavtaler), SSL-sertifikater og Bli funnet-tjenester. Slike tjenester kan legges til på et senere tidspunkt, underlagt vilkårene i denne avtalen. Gratis prøvetid (se seksjonen like nedenfor) er ikke tilgjengelig for nettstedbygger Digital Marketing Suite.  På grunn av det begrensede omfanget av tilbudet av nettstedbygger Digital Marketing Suite, vil ikke betingelsene for GoDaddy sin (i) avtale for nettregnskap-tjenesten, (ii) avtale for sertifikat-tjenesten og (iii) avtale for Bli funnet-tjenesten være gjeldende.

  TLD-er.  Du godtar at nettstedet ditt er underlagt alle restriksjoner til innhold (eller annet) spesifikt for toppnivådomenet («TLD») som det er knyttet til.  Kun GoDaddy nettstedbygger-kontoen som er tilknyttet den aktuelle TLD-en blir påvirket av slike begrensninger.

  Kommer snart-sider.  GoDaddy nettstedbygger tilbyr muligheten for en «Kommer snart»-side for kunder som ikke ennå er klare til å bygge nettstedet sitt.  Du erkjenner og samtykker i at du ved å velge alternativet for «Kommer snart»-side får et mer begrenset utvalg av design- og fargekombinasjoner enn de som er tilgjengelige i malbiblioteket for GoDaddy nettstedbygger.

  Forpliktelse til å beholde abonnement.  Tilbudet av tjenester avhenger av ditt aktive abonnement på (og betaling for) nettstedbygger.  Hvis du ikke kan opprettholde abonnementet ditt til enhver tid, fører dette til at tjenestene blir avsluttet.  Regelmessig fakturering av tjenesteplanen din vil starte på kjøpstidspunktet.  Betalte tjenesteavgifter kan ikke overføres til andre nettstedbygger-kontoer (eller andre GoDaddy-kontoer), annet enn kontoen som først ble knyttet til nettstedbygger på kjøpsdatoen.

  Oppsigelse av utløp for tjenestene.Hvis GoDaddy sier opp tjenesten din, kan de etter eget forgodtbefinnende fjerne og destruere data og filer som du har lagret på serverne deres. GoDaddy har ingen forpliktelse til å overvåke bruken din av tjenestene, men forbeholder seg retten til å gjøre dette etter eget skjønn. Du erkjenner og samtykker i at ved utløp eller opphør av tjenestene dine, må du avslutte bruken av tjenestene og gi avkall på bruk av IP-adressene og servernavnene som du har blitt tildelt i forbindelse med tjenestene, deriblant den som peker domenenavnsystemet («DNS») for ditt/dine domenenavn bort fra våre servere.

 21. BESTEMMELSER SOM ER SPESIFIKKE FOR GRATIS NETTSTEDER + MARKEDSFØRING-TJENESTER

  1. GRATIS PRØVEPERIODE FOR NETTSTEDER + MARKEDSFØRING Den gratis prøveperioden for Nettsteder + Markedsføring («gratis prøveperiode») gir deg muligheten til å bruke tjenesten kostnadsfritt i en begrenset periode, som starter den datoen du aksepterer tilbudet om en gratis prøveperiode.  Den gratis prøveperioden utløper på slutten av den spesifiserte prøveperioden, uavhengig om du bruker tjenesten eller ikke under den gratis prøveperioden.

   Vi kan når som helst og etter eget skjønn trekke tilbake eller modifisere den gratis prøveperioden, bytte ut Nettsteder + Markedsføring-tjenesten eller bytte til en lignende tjeneste.  Du blir belastet de da gjeldende prisene for produktet hvis vi kommer frem til at du ikke er kvalifisert for den kostnadsfrie prøveperioden.

   Når den gratis prøveperioden har utløpt, blir du ikke belastet, og Nettsteder + Markedsføring-tjenesten blir ikke fornyet. Men hvis du ble spurt om å legge til, bekrefte eller frivillig inkluderte en fremtidig betalingsmetode i løpet av eller mot slutten av din gratis prøveperiode, vil Nettsteder + Markedsføring-tjenesten automatisk fornyes til daværende fornyelsepris uten at du må foreta deg noe, frem til den kanselleres. Du kan når som helst avslutte den gratis prøveperioden eller den automatiske fornyelsen av Nettsteder + Markedsføring-tjenesten før den gratis prøveperioden utløper ved å gå til kontoen din og slå av funksjonen for automatisk fornyelse eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du velger å avslutte den gratis prøveperioden, vil alt innhold eller data du har lagt inn i tjenesten, kun bli bevart i 60 dager fra datoen tjenesten avsluttes, for kunder med faktureringsadresser i land som ikke omfattes av EUs personvernforordning (GDPR), eller i 30 dager fra datoen tjenesten avsluttes, for kunder med faktureringsadresser i land som omfattes av EUs personvernforordning.

   Om en gratis prøveperiode fornyes, enten som månedlig abonnement eller som årsabonnement, kan du be om refusjon i henhold til retningslinjene våre for refusjon.

   Personer bosatt i bestemte land kan muligens ikke ta del i tilbudet om en gratis prøveperiode.

  2. Nettsteder + Markedsføring gratisnettsted. Gratisnettstedet Nettsteder + Markedsføring («gratisnettsted») er en mulighet for deg til å bruke Nettsteder + Markedsføring-tjenesten med et begrenset sett av funksjoner kostnadsfritt fra og med datoen du godtar gratisnettsted-tilbudet. Gratisnettstedet utløper ikke og fornyes hver måned uten at du belastes.

   Vi kan når som helst og etter eget skjønn trekke tilbake eller modifisere gratisnettstedet, bytte ut Nettsteder + Markedsføring-tjenesten eller bytte til en lignende tjeneste. Du blir belastet de da gjeldende prisene for produktet hvis vi kommer frem til at du ikke er kvalifisert for det kostnadsfrie prøvenettstedet.

   Ikke alle funksjoner som er tilgjengelige i Nettsteder + Markedsføring-tjenesten er inkludert i gratisnettstedet. Hvis du ønsker å legge til flere Nettsteder + Markedsføring-funksjoner eller -tjenester til gratisnettstedet, konverteres den til et betalt abonnement som fornyes automatisk til den da gjeldende fornyelsesprisen uten ytterligere handling fra deg, frem til den avsluttes. Du kan når som helst avslutte den automatiske fornyelsen av gratisnettstedet eller det konverterte betalte abonnementet ved å gå til kontoen din og slå av funksjonen for automatisk fornyelse eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du velger å avslutte gratisnettstedet, vil alt innhold eller data du har lagt inn i tjenesten, kun bli bevart i 60 dager fra datoen tjenesten avsluttes, for kunder med faktureringsadresser i land som ikke omfattes av EUs personvernforordning (GDPR), eller i 30 dager fra datoen tjenesten avsluttes, for kunder med faktureringsadresser i land som omfattes av EUs personvernforordning.

   Om et gratisnettsted fornyes, enten som månedlig abonnement eller som årsabonnement, kan du be om refusjon i henhold til retningslinjene våre for refusjon.

   Personer bosatt i bestemte land kan muligens ikke ta del i tilbudet om et gratis prøvenettsted.

 22. BILDER OG PROGRAMVARE FRA TREDJEPARTER
  1. Definisjoner og omfang.  Som en del av GoDaddy Nettsteder + Markedsføring, GoDaddy sosiale medier eller andre relaterte tjenester, kan du få tillatelse til å bruke enkelte (i) fotografier, illustrasjoner eller andre bilder («bilder») og/eller (ii) programvare, moduler eller andre programmer («programvare») utviklet, eid eller lisensiert av en tredjepart. Din bruk av disse bildene og programvaren kan være underlagt ytterligere vilkår.

   Hvis bildene og programvaren følges av eller krever en lisensavtale fra tredjepartsleverandøren, er bruken din av bildene og programvaren underlagt lisensavtalen. Dette kommer i tillegg til (ikke i stedet for) denne tjenesteavtalen.

  2. Betingelser som gjelder alle bilder og all programvare. Du kan kun bruke bildene og programvaren som del av tjenesten. Du kan ikke fjerne, endre eller tilsløre noen opphavsrett, varemerke eller andre eiendomsretter som finnes i eller på bildene og programvaren. I tillegg kan du heller ikke selge, modifisere, bruke på nytt, foreta omvendt utvikling av, dekompilere, demontere, foreta omvendt kompilering av, bearbeide eller forsøke å utlede kildekoden fra bildene og programvaren.

   GoDaddy kan gi din private informasjon til tredjepartsleverandører som krever dette for å tilby tredjeparts bilder og programvare, inkludert, men ikke begrenset til, domenenavnet tilknyttet Nettsteder + Markedsføring-siden. GoDaddy forbeholder seg retten til når som helst å modifisere, endre, eller avslutte leveringen av bildene og programvare når som helst.

   GoDaddy gir ikke noen fremstillinger eller garantier om noen bilder og programvare fra tredjeparter som tilbys i forbindelse med tjenestene, og frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar.

   Du skal beskytte, forsvare og holde skadesløs GoDaddymot ethvert og alle krav som pålegges eller pådras av GoDaddy direkte eller indirekte som følge av din bruk eller misbruk av bilder og programvare fra tredjepart. Leverandørene av bilder og programvare fra tredjepart er tredjepartsbegunstigede til denne tjenesteavtalen med henblikk på å håndheve sine rettigheter i henhold til denne tjenesteavtalen.

  3. Ytterligere vilkår som gjelder for bilder og programvare. Tredjepartsleverandørene oppført i denne delen gir ikke noen fremstilling om eller garanti for noen bilder eller programvare fra tredjeparter som tilbys i forbindelse med tjenestene, og fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar eller skader (enten de er direkte, indirekte eller følgeskader) som oppstår ved bruk av bildene eller programvaren.

   Du er ansvarlig for god administrasjon og godt vedlikehold av alle kontoer og/eller abonnementer som kreves hos enhver tredjepartsleverandør. Du må kansellere eller avslutte det betalte abonnementet ditt og/eller kontoen med den aktuelle tredjepartsleverandøren og ikke GoDaddy.

   Din bruk av følgende bilder og programvare er underlagt aktuelle koblede vilkår, som er innlemmet via referanse:

   • Google Min bedrift.  Din bruk av Google Min Bedrift er underlagt følgende: (i) Googles servicevilkår, som du finner her, (ii) tilleggsvilkår for Google Min Bedrift som du finner her, og (iii) Googles retningslinjer for hvordan bedriften din skal representeres på Google, som du finner her.
   • PayPal. Bruken din av PayPal-tjenester er underlagt tjenestevilkårene her.
   • Square. Bruken din av Square-tjenester er underlagt tjenestevilkårene her.
   • GoFundMe. Din bruk av GoFundMe-tjenester og deltakelse i COVID-19-relaterte kampanjer er underlagt tjenestevilkårene her. GoDaddy har ikke noe ansvar for å gi deg noe tilsvarende tilbud om midler gjennom noen slik kampanje eller å sørge for at slike midler blir gitt.
   • Mapbox.  Mapbox er underlagt tjenestevilkårene her.
   • Ytterligere vilkår som gjelder for Cronofy.  Cronofy er underlagt tjenestevilkårene her.
   • OpenTable i USA, Japan, Tyskland, Mexico, Irland, Nederland, Storbritannia, Australia, Canada, Hong Kong, Singapore. Bruken din av OpenTable er underlagt tjenestevilkårene her.
   • ChowNow i USA og Canada. Bruken din av ChowNow er underlagt tjenestevilkårene her.
   • IDX Broker i USA, Canada og Mexico. Bruken din av IDX-tjenester er underlagt tjenestevilkårene her.