Hos GoDaddy er vår misjon å gjøre muligheter tilgjengelige for alle. Vi mener at idémangfold og ytringsfrihet er avgjørende for et sunt samfunn og en sunn økonomi. Vi støtter et fritt og åpent internett som et forum for ytring. Ytringsfrihet er et høyt verdsatt prinsipp – den beskytter og setter mennesker i stand til å gi uttrykk for sine overbevisninger. Og like viktig er det at den beskytter mennesker fra de som vil forstumme dem. Vi mener at retten til ytringsfrihet gjelder for alle, selv de som mange kan være uenige med.

Vi blir ofte bedt om å gjøre noe med innhold som andre finner støtende. Siden vi mener at alle har rett til sine egne perspektiver og oppfatninger, vil vi ikke gjøre noe med mindre innholdet kommer inn under noen få viktige kategorier som er identifisert i GoDaddy Allmenne tjenestebetingelser. Retningslinjene våre tillater ikke bruk av tjenestene våre for å fremme, oppfordre til eller delta i voldelige handlinger. Hvis innhold går lengre enn ytringsfrihet og ansporer til voldelige handlinger, vil vi iverksette hensiktsmessige tiltak. I tillegg tillater vi ikke at tjenestene våre brukes for ulovlige aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til utnyttelse av barn eller spredning av overgrepsmateriale av barn, fremming av eller deltagelse i terrorisme, salg av medisin uten gyldig resept, og bedragersk aktivitet. GoDaddy har et dedikert team som gjennomgår alle mottatte klager på innhold og avgjør om innholdet er i strid med retningslinjene våre. Hvis det er det, iverksetter de hensiktsmessige tiltak.

Det å gjøre muligheter tilgjengelige for alle betyr at vi ønsker en rekke ulike perspektiver og oppfatninger velkommen. Internett kan være rørete, men vi mener at det er et privilegium å tilby en plattform for å dele idéer, selv om disse idéene noen ganger ikke er i samsvar med våre egne verdier som selskap.