GoDaddy Hjelp

Fikse feil i WordPress-plugin-moduler

Følg disse trinnene for å fikse feil i WordPress-plugin-moduler.

Klargjør WordPress-nettstedet ditt for feilsøkingen:

  1. Du bør alltid lage en sikkerhetskopiering av nettstedet ditt før du utfører eventuell feilsøking.
  2. Deaktiver alle WordPress-plugin-moduler, spesielt eventuelt hurtigbufrende plugin-moduler.
  3. Deaktiver WP_CACHE hvis nettstedet ditt bruker det.

Forstå en WordPress-relatert PHP-feil

Hvis den tidligere feilsøkingen din avslørte en PHP-feil, bruker du følgende tabell til hjelp med å forstå feilen.


FeiltypeDefinisjon og neste trinn
E_ERRORDette er en uopprettelig feil som forårsaker avslutning av skript. Disse forårsakes vanligvis av anrop til et ikke-eksisterende objekt som en klasse eller en funksjon. Dette kan ofte skje ved inkompatibilitet mellom versjoner. Du bør oppdatere WordPress-versjonen din, temaer og plugin-moduler.
E_WARNINGDette er en kjøretidsfeil som ikke forårsaker avslutning av skript. Dette er potensielle problemer som skjer, men stopper ikke behandlingen av PHP. Disse kan ofte inkludere nedgraderingsvarsler, som tyder på at koden din muligens bruker en utdatert versjon av PHP og må oppgraderes. En advarsel i PHP-loggene dine trenger ikke nødvendigvis være relatert til problemet du opplever.
E_PARSEDette er en kompileringstidsanalyse-feil. Dette er vanligvis et tegn på en PHP-syntaksfeil, som for eksempel manglende semikolon ;, parentes (), venstre eller høyre hakeparentes {}, eller et hvilket som helst antall andre syntaksfeil. Du bør gjennomgå filen og linjen som er angitt i feilmeldingen og se etter potensielle syntaksfeil.
E_NOTICEDette er en kjøretidsfeil forårsaket av feil i koden. Dette er vanligvis PHP-feil som ikke forårsaker avslutning av skript. Disse feilene tyder på at den kan være et problem med koden, men kan være normal funksjonalitet for skriptet. En vanlig årsak kan være at det brukes en udefinert PHP-variabel. En melding i PHP-loggene dine trenger ikke nødvendigvis være relatert til problemet du opplever.

Oppdatere WordPress-komponentene dine

Når WordPress-versjonen din, temaer eller plugin-moduler oppdateres, kan det føre til konflikter med andre. Å oppdatere alle WordPress-komponentene dine kan bringe nettstedet ditt tilbake til normalen.

Oppdater følgende til de nyeste versjonene:

Relaterte trinn

Mer informasjon