GoDaddy Hjelp

Fjern kommentarer fra WordPress-nettstedet mitt

Slett kommentarer fra WordPress-nettstedet ditt ved hjelp av WordPress-instrumentbordet.

 1. Logg på WordPress.
 2. Velg Kommentarer i menyen til venstre.
 3. (Valgfritt) Velg filtrene, unntatt Papirkurv, for å avgrense typen kommentarer du ønsker å velge.
  Kommentarer-meny for WordPress
 4. Velg avmerkingsboksene ved siden av kommentarene du ønsker å fjerne.
 5. Velg Massehandlinger-menyen, velgFlytt til papirkurv og velg deretter Bruk. Dette vil flytte de valgte kommentaren til papirkurven vil bli slettet automatisk etter 30 dager.
 6. (Valgfritt) Velg Papirkurv-filteret for å manuelt slette kommentarer fra papirkurven.
  Papirkurv-avsnitt for WordPress-kommentarer
  • Hvis du vil slette spesifikke kommentarer, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av dem. Velg Massehandlinger-menyen, velg Slett permanent og velg deretter Bruk.
  • Hvis du vil slette alle kommentarer fra Papirkurven, velger du Tøm papirkurv.

De valgte kommentarene er nå fjernet fra nettstedet ditt.

Mer informasjon