GoDaddy Hjelp

Fjerne databasetabeller

Du kan fjerne, eller droppe, eksisterende tabeller fra en database. Dette anbefales vanligvis før du importerer en ny database eller gjenoppretter en sikkerhetskopiering.

Advarsel: Før du fjerner databasetabellene dine, må du sørge for at du har en sikkerhetskopiering av databasen.
  1. Logg på phpMyAdmin.
  2. I kolonnen til venstre velger du databasen du vil bruke.
  3. Du skal se en liste over alle databasetabellene dine.
  4. Merk Merk alle-boksen.

    Merk: Du kan fjerne spesifikke tabeller ved å merke individuelle bokser ved siden av tabellnavnene.

  5. Fra rullegardinmenyen ved siden av Merk alle-boksen, velger du Fjern.
  6. Velg Ja når du ser ledeteksten «Vil du virkelig utføre følgende spørring?»
  7. Velg Ja for å fjerne tabellene.

Relaterte trinn

Mer informasjon