GoDaddy Hjelp

Fjerne databasetabeller

Du kan fjerne, eller droppe, eksisterende tabeller fra en database. Dette anbefales vanligvis før du importerer en ny database eller gjenoppretter en sikkerhetskopiering.

Advarsel: Før du fjerner databasetabellene dine, må du sørge for at du har en sikkerhetskopiering av databasen. (cPanel / Plesk / VPS)
  1. Logg på min phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Administrert WordPress).

    Merk: I cPanel-hosting må du velge databasen for ditt WordPress-nettsted i den venstre kolonnen før du fortsetter til neste trinn.

  2. Du skal se en liste over alle databasetabellene dine.
  3. Merk Merk alle-boksen.

    Merk: Du kan fjerne spesifikke tabeller ved å merke individuelle bokser ved siden av tabellnavnene.

  4. Fra rullegardinmenyen ved siden av Merk alle-boksen, velger du Fjern.
  5. Klikk på Ja når du ser ledeteksten «Vil du virkelig utføre følgende spørring?»

  6. Klikk på Ja for å fjerne tabellene.

Neste trinn

Mer informasjon