GoDaddy Hjelp

Hvilket filnavn trenger min PHP-initialiseringsfil å bruke?

Du kan konfigurere noen av PHP-innstillingene ved hjelp av en PHP-oppstartsfil. Filnavnet PHP-initialiseringen din bruker kommer an på hvilken type hostingkonto du har.

Type hostingkontoFilnavnPlassering
Linux-hosting med cPanel.user.ini/public_html (en per konto)
Windows-hosting med Plesk.user.iniNettstedsrot (en per nettsted)
Managed WordPress.user.ini/html (en per nettsted)

Ikke alle INI-innstillinger kan endres i en .user.ini. Endringer er begrenset til innstillinger med modusene PHP_INI_PERDIR og PHP_INI_USER fra listen over php.ini-direktiver på php.net.

Relaterte trinn

Mer informasjon