SSL-sertifikater Hjelp

Installer et SSL-sertifikat manuelt på min Apache-server (Ubuntu)


Ikke riktig servertype? Gå tilbake til listen over installasjonsinstruksjoner.

Etter at sertifikatforespørselen din er godkjent, kan du laste ned sertifikatet ditt fra SSL-administratoren og installere det på Apache-serveren din. Hvis serveren din kjører CentOS istedenfor Ubuntu, se Installer et SSL-sertifikat manuelt på min Apache-server (CentOS).

 1. Finn katalogen på serveren din der sertifikat- og nøkkelfilene er lagret, og last deretter opp mellomsertifikatet ditt (gd_bundle.crt eller lignende) og primærsertifikatet (.crt-filen med tilfeldig generert navn) i den mappen.
  • For sikkerhets skyld bør du gjøre disse filene kun lesbare via rot.
 2. Finn Apache-konfigureringsfilen din.
  • For standardskonfigureringer kan du finne en fil ved navn apache2.conf i /etc/apache2-mappen.
  • Hvis du har konfigurert serveren din på en annen måte, vil du kanskje kunne finne filen med følgende kommando:
  • grep -i -r "SSLCertificateFile" /etc/apache2/
   • /etc/apache2/ kan byttes ut med basekatalogen for Apache-installasjonen din.
 3. Åpne denne filen i tekstredigeringsprogrammet du foretrekker.
 4. Finn < VirtualHost >-blokken i apache2.conf-filen din.
 5. For å sørge for at nettstedet ditt er tilgjengelig både på sikrede (https) og usikrede (http) koblinger, lager du en kopi av denne blokken og limer den rett inn under den eksisterende < VirtualHost >-blokken.
 6. Du kan nå tilpasse denne kopien av < VirtualHost >-blokken for sikre koblinger. Her er eksempelkonfigurasjonen:
 7. <VirtualHost xxx.xxx.x.x:443>
  	DocumentRoot /var/www/coolexample
  	Servernavn coolexample.com www.coolexample.com
  		SSLEngine på
  		SSLCertificateFile /path/to/coolexample.crt
  		SSLCertificateKeyFile /path/to/privatekey.key
  		SSLCertificateChainFile /path/to/intermediate.crt
  </VirtualHost>
  • Ikke glem den tillagte 443-porten på slutten av server-IP-en din.
  • DocumentRoot og ServerName skal samsvare med den opprinnelige < VirtualHost >-blokken.
  • De gjenværende/path/to/...-filplasseringene kan byttes ut med den egendefinerte katalogen og de egendefinerte filnavnene dine.
 8. Først kjører du følgende kommando for å sjekke om Apache-konfigureringsfilen din inneholder feil:
 9. apache2ctl configtest
 10. Bekreft at testen gir resultatet Syntaks OK. Hvis den ikke gjør det, se gjennom konfigureringsfilene dine.
 11. Advarsel: Apache-tjenesten vil ikke starte igjen hvis konfigureringsfilene dine har syntaksfeil.

 12. Etter å ha bekreftet resultatet Syntaks OK, kjør følgende kommando for å starte Apache på nytt:
 13. apache2ctl restart

Merk: For å hjelpe gir vi informasjon om hvordan du bruker bestemte produkter fra tredjeparter, men vi anbefaler eller støtter ikke tredjepartsprodukter direkte, og vi er ikke ansvarlig for hvordan de fungerer, eller for hvor pålitelige de er. Tredjeparts merker og logoer er registrerte varemerker for sine respektive eiere. Med enerett.