Gå direkte til hovedinnholdet

GoDaddy Hjelp

PHP-opplastingsgrenser for delt hosting

Standard PHP-opplastingsgrense er avhengig av hvilken type hostingkonto du har (Hvilken type hostingkonto har jeg?).

Type Standard opplastingsgrense Maks.
cPanel 32 MB 128 MB
Plesk 2 MB 2 GB
Administrert WordPress 100 MB 192 MB

Opplastingsgrenser garanterer ikke at opplastingen vil bli fullført – bare at den ikke blir avvist av serveren. Opplastinger under opplastingsgrensen kan fremdeles mislykkes på grunn av:

  • Opplastingshastighet, som kan føre til tidsavbrudd for PHP-skriptet eller nettleseren din.
  • Kontoens ressurstilgjengelighet, som kan føre til at store filer mislykkes.

Endre PHO-opplastingsgrensen

Du kan endre begrensningen ved å redigere eller legge til følgende verdier i PHP-initialiseringsfilen (Hvilket filnavn trenger PHP -initialiseringsfilen min å bruke?).


file_uploads = On
post_max_size = 50M
upload_max_filesize = 50M

Innstillingene ovenfor endrer PHP-opplastingsgrensen slik at du kan laste opp filer på opptil 50 MB. Å sette grensen for PHP-opplasting høyere enn Maksgrensen som står oppført ovenfor vil tvinge innstillingen til å bruke den standard opplastingsgrensen i stedet.

Mer informasjon