SSL-sertifikater Hjelp

Verifisere SSL-forespørselen min


Etter at du forespør SSL-sertifikatet ditt, er vi pålagt å verifisere at du kontrollerer domenet/domenene som du forespør sertifikatet for.

Verifiseringsprosessen er avhengig av typen sertifikat og typen nettserver du har. Velg scenarioet som best beskriver situasjonen din.

Merk: For å sende e-posten som inneholder instruksjoner for domenevalidering, på nytt går du til Verifisering av sertifikatforespørsel og velger Send e-posten for domenekontroll på nytt.