Kontoadministrasjon Hjelp

Vi prøvde så godt vi kunne å oversette denne siden for deg. Den engelske siden er også tilgjengelig.

Angi en alternativ betalingsmetode

Du kan angi alternative betalingsmetoder for å beskytte automatisk fornyelse av produktene dine. Hvis det er et problem med betalingsmetoden knyttet til fornyelsen din, kan vi prøve å bruke interne betalingsalternativer (for eksempel Butikkreditt eller Good as Gold) før vi prøver å gjenopprette de siste, sist brukte reservemetodene.

Merk: På grunn av forskrift om Reserve Bank of India (RBI) som krever at vi varsler kortutstederen din minst 24 timer før en regelmessig betaling, kan kunder i India ikke konfigurere alternative betalingsmetoder.

  1. Gå til GoDaddy Betalingsmetoder -siden. Du kan bli bedt om å logge på.
  2. VelgIkon med tre loddrette prikker ved siden av betalingsmåten du vil angi som en sikkerhetskopi. Velg Aktiver som sikkerhetskopi .
    • Hvis betalingsmåten allerede er angitt som reservebetaling, har du muligheten til å deaktivere som sikkerhetskopi .
    • Aktiver som Sikkerhetskopiering er ikke tilgjengelig hvis kortet ditt er utløpt. Velg Rediger for å oppdatere utløpsdatoen før aktivering som en sikkerhetskopi.
    • Butikkreditt aktiveres automatisk som en alternativ betalingsmetode.
  3. En Backup Betaling etiketten vises i nedre venstre hjørne.

Relatert trinn