Administrert WordPress Hjelp

CDN-bildeindeksering og Yoast SEO

For å sikre at bilder blir indeksert riktig av Google Search-konsollen når Yoast SEO-plugin-modulen og et CDN brukes, bør du legge til en liten kodesnutt øverst i functions.php-filen. Denne koden vil la Yoast SEO generere områdekartet for WordPress-nettstedet ditt på riktig måte.

 1. Modifiser functions.php-filen ved å legge til denne kodesnutten øverst i filen og bytte ut example.com i begge URL-adressene med din egen.
  
  function wpseo_cdn_filter($uri) {
   return str_replace('https://www.example.com', 'https://secureservercdn.net/example.com/', $uri);
  }
  
  add_filter( 'wpseo_xml_sitemap_img_src', 'wpseo_cdn_filter' );
    
 2. Lagre endringene.
 3. Gå til innstillinger for områdekart for Yoast SEO og generer områdekartet på nytt.

Det nye områdekartet vil nå bruke CDN URL til å referere bildene. Etter denne endringen kan det ta flere dager før bildene indekseres på nytt i Google Search-konsollen.

Neste trinn

Mer informasjon