GoDaddy Hjelp

Eksporter MySQL-database i SSH

Du kan bruke en Secure Shell (SSH)-tilkobling i stedet for phpMyAdmin til å eksportere en SQL-sikkerhetskopifil for databasen. Det er en avansert metode som kan være til hjelp når du eksporterer store SQL-filer, og det kan være nødvendig når du bruker selvstyrt VPS eller dedikerte servere, siden de ikke har phpMyAdmin installert.

Påkrevd: Du vil trenge følgende for å fullføre disse trinnene:
Merk: Hvis du bruker Wordpress, kan du finne databasedetaljene i filen wp-config.php.
 1. Koble til serveren eller delt hosting-kontoen din med SSH.
 2. Bruk kommandoen ls for å føre opp filer og mapper i en liste, og bruk cd og ../ til å gå gjennom kataloger til du er i katalogen du vil lagre sikkerhetskopifilen i.
 3. Koble til MySQL ved hjelp av følgende kommando:
   mysqldump -h hostnavn -P port -u brukernavn -p database > sikkerhetskopi.sql
  Merk: Hvis du bruker localhost som host, kan du sløyfe kommandodelen –h hostnavn, og hvis du har en standardport (3306), kan du sløyfe kommandodelen –P port.
  • I kommandoen ovenfor skal du erstatte
   • hostnavn med ditt hostnavn
   • port med ditt MySQL-portnummer Med mindre noe annet er spesifisert i hostingkontoen, er porten 3306.
   • brukernavn med ditt brukernavn for denne databasen
   • database med navnet på databasen du vil eksportere
   • sikkerhetskopi.sql med navnet du vil bruke på sikkerhetskopifilen
 4. Trykk på Enter på tastaturet.
 5. Når du ser meldingen Oppgi passord:, oppgir du passordet for den databasebrukeren.
  Merk: Av sikkerhetsmessige årsaker vil du ikke kunne se passordet mens du skriver eller limer inn.
 6. Trykk på Enter på tastaturet.

Databasen din er nå eksportert til SQL-filen du navnga i trinn 4, og er klar for nedlasting til den lokale datamaskinen.

Mer informasjon