GoDaddy Hjelp

Eksporter MySQL-database i SSH

Du kan bruke en Secure Shell (SSH)-tilkobling i stedet for phpMyAdmin til å eksportere en SQL-sikkerhetskopifil for databasen. Det er en avansert metode som kan være til hjelp når du eksporterer store SQL-filer, og det kan være nødvendig når du bruker selvstyrt VPS eller dedikerte servere, siden de ikke har phpMyAdmin installert.

Note: If your site is hosted on one of the Managed WordPress hosting plans, you must use WP-CLI instead of SSH.
Required: You'll need the following to complete these steps:
 • En SSH -app. Vi foreslår PuTTY for Windows , eller Terminal for macOS .
 • FTP-detaljene dine. Hvis du ikke allerede har skrevet dem ned, bør du finne brukernavn og passord til FTP-host:
 • Detaljene til databasen din. Hvis du ikke allerede har skrevet dem ned, bør du finne databasens navn, brukernavn, hostnavn og passord:
 1. Koble til hostingkontoen min med SSH (Secure Shell).
 2. Bruk kommandoen ls for å føre opp filer og mapper i en liste, og bruk cd og ../ til å gå gjennom kataloger til du er i katalogen du vil lagre sikkerhetskopifilen i.
 3. Koble til MySQL ved hjelp av følgende kommando:
   mysqldump -h hostnavn -P port -u brukernavn -p database > sikkerhetskopi.sql
  Merk: Hvis du bruker localhost som host, kan du sløyfe kommandodelen –h hostnavn, og hvis du har en standardport (3306), kan du sløyfe kommandodelen –P port.
  • I kommandoen ovenfor skal du erstatte
   • hostnavn med ditt hostnavn
   • port med ditt MySQL-portnummer Med mindre noe annet er spesifisert i hostingkontoen, er porten 3306.
   • brukernavn med ditt brukernavn for denne databasen
   • database med navnet på databasen du vil eksportere
   • sikkerhetskopi.sql med navnet du vil bruke på sikkerhetskopifilen
 4. Trykk på Enter på tastaturet.
 5. Når du ser meldingen Oppgi passord:, oppgir du passordet for den databasebrukeren.
  Merk: Av sikkerhetsmessige årsaker vil du ikke kunne se passordet mens du skriver eller limer inn.
 6. Trykk på Enter på tastaturet.

Your database is exported to the SQL file you named in Step 4 and is ready for you to download to your local computer.

Mer informasjon