GoDaddy Hjelp

Fikse miniatyrbilder som ikke vises

Det kan etter konfigurasjonsendringer være problemer der WordPress ikke er i stand til å vise miniatyrbildene av tidligere opplastede bilder. Du kan bruke plugin-modulen Regenerate Thumbnails til å fikse dette problemet.

 1. Installere en plugin-modul i WordPress.
 2. Aktivere en plugin-modul i WordPress.
 3. Hvis du ønsker å generere alle miniatyrbildene for nettstedet ditt på nytt:
  1. Under Verktøy-menyen klikker du på Regenerer. Miniatyrbilder.
  2. Klikk på Generer alle miniatyrbilder på nytt-knappen.
 4. Hvis du vil oppdatere bilder av individuell miniatyrbilder:
  1. Klikk på Media fra WordPress-navigasjonslinjen.
  2. Hvis du er i Rutenettvisning, må du klikke på Listevisning i Mediebiblioteket ditt.
  3. Finn bildet og bevege markøren over det slik at du kan klikke på Regenerate Thumbnails-koblingen.

Trinnene ovenfor vil ta deg til en side som viser vellykket regenerering av miniatyrbildene.

Merk: Denne WordPress-plugin-modulen er en tredjeparts plugin-modul. Vennligst se gjennom utviklerens side for problemer med bruken av den.

Mer informasjon: