GoDaddy Hjelp

Konfigurere Contact Form 7 i WordPress

Contact Form 7 er en populær WordPress-plugin-modul for å legge til et kontaktskjema til nettstedet ditt. Du må opprette og konfigurere et kontaktskjema før du kan legge det til på en side.

 1. Logg på WordPress.
 2. Installer og aktiver Contact Form 7-plugin-modulen.
 3. På venstre side av menyen velger du Kontakt > Legg til ny for å opprette et nytt kontaktskjema.

  Merk: Hvis du vil redigere et eksisterende kontaktskjema, velg Kontakt > Kontaktskjemaer, og velg så kontaktskjemaet du vil redigere (velg tittelen, ikke avmerkingsboksen).

 4. I feltet Angi tittel her, skriv inn tittelen på det nye kontaktskjemaet.
 5. Velg E-post-fanen og oppdater det følgende:
  • I Til-feltet, erstatt plassholderteksten med e-postadressen du ønsker å motta meldinger på.
  • (Valgfritt) Oppdater andre felt.

  Merk: Hvis adressen i Fra-feltet ikke stemmer overens med domenet på hostingkontoen, vil serveren hindre at e-posten blir mottatt.

 6. (Valgfritt) Velg Skjema- og Meldinger-fanene for å foreta ønskede endringer.
 7. Velg Lagre.

Neste trinn

Mer informasjon