Gå direkte til hovedinnholdet

Kontoadministrasjon Hjelp

Personvernfunksjoner

(Gå tilbake til preferanser)

Personvernfunksjoner er nå tilgjengelig i kontosenteret. Disse funksjonene inkluderer muligheten til å:

Mer informasjon om hver funksjon finnes nedenfor.

Dataportabilitet

Du kan be om en kopi av personopplysninger i et elektronisk format som du kan gi til andre tjenesteleverandører.

(tilbake til toppen)

Forespørselskjema for tilgang

Du kan be om å få vite om vi behandler dine personopplysninger, hvilke personopplysninger som blir behandlet, og for hvilket formål. Du kan kun be om innsyn i dine egne personopplysninger. Du vil bli bedte om å verifisere identiteten din før du får tilgang til den forespurte informasjonen.

Slik fremsetter du en forespørsel:

  1. Send en forespørsel til privacy@godaddy.com.
  2. Vi sender deg et skjema du må fylle ut. Dette skjemaet omfatter informasjon som hvordan du kan verifisere identiteten din, samt plass for å spesifisere hvilke data du ønsker å få innsyn i.
  3. Returner det utfylte skjemaet til privacy@godaddy.com.
  4. Innen 30 dager etter at vi har mottatt det utfylte skjemaet og verifisert identiteten din, vil vi samle inn informasjonen som finnes og legge den frem for deg på en sikker måte.

(tilbake til toppen)

Lukking av konto

Du kan be om å få avsluttet kontoen din. Følgende betingelser gjelder:

  • Alle produkter og tjenester må kanselleres før avslutning. Hvis det er noen aktive produkter eller tjenester knyttet til kontoen, kan den ikke avsluttes.
  • Alle Good As Gold-kontoer må avsluttes.
  • All butikkreditt går tapt.
  • Du vil ikke lenger kunne logge på kontoen din etter at den er avsluttet.

Etter lukkingen vil du ikke lenger ha tilgang til kontoen din, og kontoen kan ikke gjenopprettes. Data som er nødvendig for produktet eller tjenestene du har kjøpt, kan bli bevart hvis dette er nødvendig for våre legitime forretningsformål eller juridiske eller kontraktsmessige krav til arkivføring.

(tilbake til toppen)