Administrert WordPress Hjelp

Send oppsettsområdet mitt til produksjonsnettstedet


Trinn 5 av Komme i gang med oppsett-serien.

Etter å ha gjort endringer til oppsettsområdet ditt, kan du sende disse endringene til ditt live produksjonsnettsted.

Advarsel: Som standard vil synkroniseringsprosessen kun overskrive filene dine. Hvis du merker av i boksen Overskriv innhold, vil databasen også bli overskrevet. Sørg for at innholdet på oppsettsområdet ditt er det du vil ha på live-nettstedet ditt, før du sender endringene til produksjon. WooCommerce-nettsteder: Gjør deg kjent med oppdateringsprosessen for WooCommerce før du sender innhold til live-nettstedet ditt.
Merk: Eventuelle egendefinerte koder eller ressurser som ikke er lagret i /wp-content-mappen, vil ikke bli flyttet til og fra oppsettsområdet.
  1. Gå til GoDaddy-produktsiden.
  2. Klikk på Administrer alle ved siden av Managed WordPress på siden Mine produkter.
  3. For nettstedet du ønsker å sende oppsettsområdeendringer til produksjon for, velger du Innstillinger fra Menyikon-menyen.
    Velg innstillinger
  4. Under Oppsettsområde velger du Handlinger-menyen og deretter Synkroniser nettsteder.
    Velg synkroniser nettsteder
  5. Velg Send oppsettsområde til produksjon. Velg kun Overskriv innhold hvis du ønsker å overskrive databasen i tillegg til filene i ditt live produksjonsnettsted.
  6. Velg Synkroniser.

Det kan ta et par minutter å synkronisere oppsettsområdet fra produksjonsnettstedet ditt, avhengig av hvor stort og sammensatt nettstedet er.

Relaterte trinn