Gå direkte til hovedinnholdet
Ring oss
Telefonnummer og åpningstider
Hjelpesenter

Utforsk netthjelpen vår

Hjelp

Administrert WordPress Hjelp

Send produksjonsnettstedet mitt til oppsettsområdet


Trinn 2 av Komme i gang med oppsett-serien.

Når du sender produksjonsnettstedet til oppsettsområdet ditt, kopierer dette live-nettstedet ditt med alle dine plugin-moduler, temaer og annet innhold til oppsettsområdet ditt. Du kan deretter redigere oppsettsområdet så mye du vil uten at disse endringene påvirker produksjonsnettstedet ditt.

Merk: Eventuelle egendefinerte koder eller ressurser som ikke er lagret i /wp-content-mappen vil ikke bli flyttet til og fra oppsettsområdet.

  1. Gå til GoDaddy-produktsiden.
  2. Klikk på Administrer alle ved siden av Administrert WordPress på siden Mine produkter.
  3. For nettstedet du ønsker å dra til oppsettsområdet, velger du Innstillinger fra menyikon-menyen.
    velg innstillinger
  4. I avsnittet Oppsettsområde, velger du Handlinger, og deretter Synkroniser nettsteder.
  5. Velg Send produksjon til oppsettsområdet.

    Merk: Velg Overskriv innhold hvis du synkroniserer nettstedene dine for første gang, eller hvis du ikke er sikker på om du vil overskrive oppsettsområde-databasen. Hvis du ikke velger Overskriv innhold, er det kun filer som vil bli dratt til oppsettsområdet.

  6. Velg Synkroniser.

Å synkronisere oppsettsområdet fra produksjonsnettstedet ditt kan ta et par minutter avhengig av hvor stort og sammensatt nettstedet ditt er.

I det neste trinnet vil du lære hvordan du tar deg tilgang til oppsettsområdet ditt.