GoDaddy Hjelp

Tilbakestille WordPress-permakoblinger i databasen

Hvis innlegg og sider returnerer 404-feil i stedet for å vise innhold, kan det hjelpe å tilbakestille permakoblinger til standardinnstillingene deres. Hvis du ikke kan ta deg tilgang til WordPress-instrumentbordet, kan du tilbakestille WordPress-permakoblinger i databasen.

Advarsel: Lag alltid en sikkerhetskopiering av nettstedet ditt før du feilsøker eller gjør eventuelle endringer.
  1. Logg på phpMyAdmin.
  2. I phpMyAdmin-menyen til venstre velger du databasen nettstedet ditt bruker.
  3. Velg wp_options-tabellen (velg teksten, ikke avmerkingsboksen).

    Merk: wp_ er standard tabellprefiks for databasen. Hvis tabellprefikset ditt ikke er wp_, fokuserer du på å finne _options. Det skal kun være én _options-tabell.

  4. Under option_name-kolonnen finner du permalink_structure-oppføringen. Du kan måtte navigere videre fra den første siden med oppføringer.
  5. permalink_structure-raden velger du Rediger.
  6. I feltet for option_value velger du teksten og sletter den. Deretter velger du for å bruke endringen.

404-feilene på innleggene og sidene dine bør være løst nå, og URL-adresser på nettstedet skal høre til å vise den valgte permakobling-strukturen.

Mer informasjon