WordPress Hjelp

Fikse kjernefilfeil i WordPress

Etter at du har bekreftet at du opplever en feil med en WordPress-kjernefil, kan du prøve å få nettstedet ditt tilbake til en fungerende tilstand.

Merk: Hvis nettstedet ditt er på Managed WordPress-hosting, kommer WordPress-kjernefilene forhåndsinstallert med hostingplanen og WordPress er alltid oppdatert, slik at du ikke skal oppleve feil knyttet til kjernefilene.
Advarsel: Du skal alltid ta sikkerhetskopi av nettstedet ditt før du foretar noen endringer.

Forstå en WordPress-relatert PHP-feil

Hvis den tidligere feilsøkingen din avslørte en PHP-feil, bruker du følgende tabell til hjelp med å forstå feilen.

FeiltypeDefinisjon og neste trinn
E_ERRORDette er en uopprettelig feil som forårsaker avslutning av skript. Disse forårsakes vanligvis av anrop til et ikke-eksisterende objekt som en klasse eller en funksjon. Dette kan ofte skje når det er inkompatibilitet mellom versjoner. De neste trinnene dine bør være å oppdatere WordPress-versjonen din samt temaer og plugin-moduler.
E_WARNINGEn kjøretidsfeil som ikke forårsaker avslutning av skript. Dette er potensielle problemer som skjer, men stopper ikke behandlingen av PHP. Disse kan ofte inkludere nedgraderingsvarsler, som tyder på at koden din muligens bruker en utdatert versjon av PHP og må oppgraderes. En advarsel i PHP-loggene dine trenger ikke nødvendigvis være relatert til problemet du opplever.
E_PARSEDette er en kompileringstidsanalyse-feil. Det er vanligvis et tegn på en PHP-syntaksfeil, som for eksempel manglende semikolon ;, parentes (), venstre eller høyre hakeparentes {}, eller et hvilket som helst antall andre syntaksfeil. Du bør gjennomgå filen og linjen som er angitt i feilmeldingen og se etter potensielle syntaksfeil.
E_NOTICEDette er vanligvis PHP-feil som ikke forårsaker avslutning av skript. De indikerer at det kan være et problem, men kan være en normal del av å kjøre skriptet. En vanlig årsak er bruk av en udefinert PHP-variabel. En melding i PHP-loggene dine trenger ikke nødvendigvis være relatert til problemet du opplever.

Oppdatere WordPress til den siste versjonen

Å oppdatere WordPress til den siste versjonen vil oppdatere eller erstatte alle kjernefilene, som ofte løser kjernefil-relaterte feil. Hvis feilen hindrer tilgang til WordPress-instrumentbordet ditt, må du kanskje oppdatere kjernefilene gjennom FTP.

Oppdatere WordPress-komponentene dine

Når WordPress-versjonen din eller team eller plugin-moduler oppdateres, kan de utvikle en konflikt med andre komponenter som ikke er blitt oppdatert. Å oppdatere de andre komponentene kan gjenopprette nettstedet ditt. Se følgende for å oppdatere en komponent av nettstedet ditt:

Mer informasjon