GoDaddy Hjelp

Fikse temafeil i WordPress

Etter at du har feilsøkt nettstedet ditt for å fastslå feilen, kan du prøve å fikse temaet ditt og gjøre nettstedet ditt fungerende igjen.

Forstå en WordPress-relatert PHP-feil

Hvis den tidligere feilsøkingen din avslørte en PHP-feil, bruker du følgende tabell til hjelp med å forstå feilen.

FeiltypeDefinisjon og neste trinn
E_ERRORDette er en uopprettelig feil som forårsaker avslutning av skript. Disse forårsakes vanligvis av anrop til et ikke-eksisterende objekt som en klasse eller en funksjon. Dette kan ofte skje når det er inkompatibilitet mellom versjoner. De neste trinnene dine bør være å oppdatere WordPress-versjonen din samt temaer og plugin-moduler.
E_WARNINGEn kjøretidsfeil som ikke forårsaker avslutning av skript. Dette er potensielle problemer som skjer, men de stopper ikke behandlingen av PHP. Disse kan ofte inkludere nedgraderingsvarsler, noe som tyder på at koden din muligens bruker en utdatert versjon av PHP og må oppdateres. En advarsel i PHP-loggene dine trenger ikke nødvendigvis være relatert til problemet du opplever.
E_PARSEDette er en kompileringstidsanalyse-feil. Det er vanligvis et tegn på en PHP-syntaksfeil, som for eksempel manglende semikolon, parentes, hakeparentes eller et hvilket som helst antall andre syntaksfeil. Du bør gjennomgå filen og linjen som er angitt i feilmeldingen, og se etter potensielle syntaksfeil.
E_NOTICEDette er vanligvis PHP-feil som ikke forårsaker avslutning av skript. De indikerer at det kan være et problem, men kan også være en normal del av å kjøre skriptet. En vanlig årsak er bruk av en udefinert PHP-variabel. En melding i PHP-loggene dine trenger ikke nødvendigvis være relatert til problemet du opplever.

Oppdatere WordPress-komponentene dine

Når WordPress-versjonen din eller team eller plugin-moduler oppdateres, kan de utvikle en konflikt med andre komponenter som ikke er blitt oppdatert. Å oppdatere de andre komponentene kan gjenopprette nettstedet ditt. Se følgende for å oppdatere en komponent av nettstedet ditt:

Hvit skjerm uten PHP-feil

Hvis du har en såkalt «white screen of death» og feilsøkingen din ikke avslørte en PHP-feil, sjekker du følgende:

  1. Sørg for at wp-content/themes-katalogen er til stede.
  2. Bekreft at tillatelsene er riktige for wp-content- og themes-katalogene.
  3. Bekreft at katalogen for det aktive temaet ditt også har de riktige tillatelsene.
  4. Sørg for at katalogen for det aktive temaet inneholder filer.
  5. Sjekk for å se om det også er et standardtema i wp-content/themes-katalogen. WordPress vil automatisk laste inn standardtemaet i tilfelle det aktive temaet ikke er til stede.
  6. Bekreft at index.php-filen i rotkatalogen ikke mangler eller er tom.
  7. Bekreft at index.php-filen din ikke mangler eller er tom.

Neste trinn

Mer informasjon