GoDaddy Hjelp

Finne og erstatte med en WordPress-plugin-modul

WordPress bruker en database til å lagre dataene til nettstedet ditt. Den enkleste måten å finne og erstatte data på, er med en plugin-modul. Det er nyttig når du erstatter en tekstbit (som for eksempel et domenenavn) som vises på nettstedet ditt.

Advarsel: Lag alltid en sikkerhetskopiering av nettstedet ditt før du gjør eventuelle endringer til databasen.
 1. Logg på WordPress.
 2. Installer og aktiver plugin-modulen Better Search Replace.
 3. I menyen på den venstre siden velger du Verktøy > Better Search Replace.
 4. I Søk etter-feltet angir du teksten du ønsker å erstatte.
  • Hvis du endrer et domene, angir du den gamle URL-adressen til nettstedet her. For eksempel http://olddomainexample.com (ingen etterfølgende skråstreker).
 5. I Erstatt med-feltet angir du den nye teksten.
  • Hvis du endrer et domene, angir du den nye URL-adressen her. For eksempel http://newdomainexample.com (ingen etterfølgende skråstreker).
 6. I Velg tabeller-feltet velger du alle databasen på listen.

  Merk: Hvis du ikke vil sjekke resultatene før du starter den faktiske endringen i databasen, fortsetter du fra trinn 9. Vi anbefaler imidlertid å følge de neste to trinnene for å sikre at det ikke forekommer uønskede endringer.

 7. La avmerkingsboksen Kjør som prøvekjøring være valgt, og velg deretter Kjør søk/erstatt. På den måten kan du se resultatene på forhånd.
 8. Velg Klikk her for å se i hvilke databasetabeller teksten vil erstattes. Et vindu med resultatene vil vises.
 9. Fjern merkingen i Kjør som prøvekjøring-avmerkingsboksen.
 10. Velg Kjør søk/erstatt for å erstatte teksten i databasen.

Den gamle teksten er nå byttet ut på nettstedet ditt.

Mer informasjon