Gå direkte til hovedinnholdet

Gen 4 VPS og dedikerte servere Hjelp

Fjern blokkering av porter som er påkrevd for min 4. generasjons server

Påkrevd: Du må aktivere administratortilgang for å følge disse trinnene.

For problemfri drift av 4. generasjons VPS eller dedikert server, må du kanskje fjerne blokkeringen på port 2224. Hvis serverhendelsene «sitter fast» fordi port 2224 er blokkert, kan du fjerne blokkeringen og prøve på nytt etter 15 minutter.

 • For Windows-servere fjerner du blokkering av porten ved hjelp av Windows Defender Firewall.
 • For Linux-servere følger du trinnene nedenfor for å bruke firewallD til å fjerne blokkering av porter på serveren. Hvis du bruker et annet brannmurverktøy, må du kanskje endre denne prøvekoden.
 1. Koble til serveren via SSH. For hjelp, se Koble til serveren min SSH (Secure Shell).
 2. Kjør denne kommandoen:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2224/tcp
 3. Kjør disse kommandoene:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  Den andre av disse to kommandoene bekrefter at blokkeringen på porten er fjernet.

Om Nydus

Nydus refererer til to agentapplikasjoner (nydus-ex og nydus-ex-api) som kjører på serveren din og kommuniserer med server-instrumentbordet. Disse applikasjonene gir deg ressursmålinger og utfører serveroperasjoner du har forespurt. Agenten benytter port 2224.

Siden serverinstrumentbordet og oppgraderinger er avhengig av disse applikasjonene, stopper disse funksjonene å fungere hvis du blokkerer port 2224 eller fjerner disse applikasjonene fra serveren.

For å gjenopprette Nydus-komponentene må du gjenopprette fra en sikkerhetskopi som ble lagret før du fjernet disse komponentene. Hvis du ikke har en slik sikkerhetskopifil, følger du disse trinnene for å gjenoppbygge serveren.

Mer informasjon