SSL-sertifikater Hjelp

Installer et SSL-sertifikat manuelt på min Microsoft Azure-nettapp

Etter at sertifikatforespørselen din er godkjent, kan du laste ned sertifikatet ditt fra SSL-administratoren og installere det på Microsoft IIS-serveren din. Når sertifikatet er installert på IIS-serveren din, følg denne veiledningen for å konvertere sertifikatet til en .pfx-fil og last det opp til Microsoft Azure-portalen din.

Hvis du bruker en Azure virtuell maskin istedenfor en Azure-nettapp, bør du koble til forekomsten din og installere sertifikatet manuelt.

 1. Klikk på Startmeny og deretter på Kjør.
 2. Når du blir bedt om det, angi inetmgr og klikk på OK for å starte Internet Information Services (IIS)-administratoren.
 3. Under Tilkoblinger-panelet til venstre, klikk på servernavnet ditt.
 4. I hovedpanelet under IIS-seksjonen, dobbeltklikk på Serversertifikatorer.
 5. Velg det nylig installerte sertifikatet ditt.
 6. Klikk på Eksporter ... under panelet Handlinger til høyre.
 7. I det nye vinduet, klikk på ... under Eksporter til:-delen.
 8. Finn katalogen på serveren din ser sertifikat- og nøkkelfilene lagres, og angi ønsket Filnavn. Klikk på Åpne.
 9. I Passord- og Bekreft passord-feltene, angi passordet for å beskytte filen. Dette blir brukt når filen lastes opp til Azure.
 10. Klikk på OK for å opprette .pfx-filen.
 11. Logg på Azure-portalen på https://portal.azure.com.
 12. I venstre sidestolpe, klikk på Apptjenester og velg appen i den nye oppføringskolonnen som vises.
 13. I den venstre sidestolpen i applikasjonsområdet ditt, finn INNSTILLINGER-grupperingen og klikk på SSL-sertifikater.
 14. I det nye SSL-området, klikk på Last opp sertifikat.
 15. I sidepanelet Legg til sertifikat til høyre, klikk på mappeikonet for å se gjennom og velge .pfx-filen og klikk på Åpne.
 16. Angi passordet ditt for .pfx-filen i Sertifikatpassord-feltet og klikk på Send inn.
 17. I hoved-SSL-området, klikk på Legg til binding under det nye sertifikatet ditt.
 18. Legg til SSL-binding -sidepanelet til høyre, velg Vertsnavn og Sertifikat.
 19. Velg SNI SSL for SSL-type og klikk på Legg til binding for å ferdigstille SSL-installeringen.

Neste trinn

Mer informasjon

Merk: For å hjelpe gir vi informasjon om hvordan du bruker bestemte produkter fra tredjeparter, men vi anbefaler eller støtter ikke tredjepartsprodukter direkte, og vi er ikke ansvarlig for hvordan de fungerer, eller for hvor pålitelige de er. Tredjeparts merker og logoer er registrerte varemerker for sine respektive eiere. Med enerett.