GoDaddy Hjelp

Slå av automatisk fornyelse

Slå av automatisk fornyelse og avslutt abonnement for produktene dine. Når du avbryter fornyelsen av et produkt, avsluttes abonnementet og du belastes ikke neste faktureringsdato. Du kan fornye produktet manuelt hvis du ombestemmer deg.

Merk: Hvis du har kjøpt produktet ditt gjennom en mobilapp-butikk som Apple App Store eller Google Play, må du bruke den mobilapp-butikken for å gjøre endringer til abonnementet ditt.

 1. Gå til GoDaddy Fornyelse og fakturering -siden. Du kan bli bedt om å logge på.
 2. Velg avmerkingsboksen ved siden av produktet eller domenet ditt.
  velg avmerkingsboksen ved siden av produktet eller domenet
  • Hvis du slår av automatisk fornyelse for et abonnement med flere produkter, gjelder det for alle produktene i abonnementet. Produktene kan ikke endres individuelt.
 3. Velg Avbryt fornyelse øverst på siden.
  velg Kanseller fornyelse
 4. Et nytt vindu åpnes. Velg Kanseller fornyelse, så bekrefter vi at automatisk fornyelse er kansellert.
  velg Kanseller fornyelse
  Merk: Hvis du kansellerer et domene med Domenebeskyttelse, må vi verifisere identiteten din. Velg Ja, slett dette produktet, og velg deretter Verifiser og slett. Vi sender en verifiseringskode via SMS eller en godkjenningsapp hvis du har hatt totrinnsverifisering (2SV) aktivert på kontoen din i over to døgn. Ellers velger du Send passord for å sende et engangspassord til registrantens e-postadresse.

Når fornyelse er kansellert, viser kolonnen Faktureringsdato datoen når produktabonnementet ender. Du kan fortsette å bruke produktet frem til sluttdatoen.

Advarsel: Hvis du ikke fornyer produktet manuelt før slutten av abonnementet, fjernes produktet fra kontoen din og vil kanskje ikke kunne bli gjenopprettet.

Relatert trinn

Mer informasjon

 • Hvis du ikke kan slå av automatisk fornyelse for et domene, er det mulig at domenestatusen venter på oppdatering. Domener må ha aktiv status før du kan endre innstillingen for automatisk fornyelse.
 • Hvis et domene ikke funker for deg, kan du slette et domene fra kontoen din.
 • Hvis et produkt (annet enn et domene) ikke funker for deg, kan du slette produktet fra kontoen din.
 • Du må kontakte vår GoDaddy Guides for å finne ut om du er kvalifisert for en refusjon.
 • Her er våre retningslinjer for refusjon.