GoDaddy

AVTALE FOR REGISTRERING AV DOMENENAVN

Sist revidert: 29. juli 2019

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN. DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.


1. OVERSIKT

Denne avtalen om registrering av domenenavn (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («GoDaddy») og deg, og trer i kraft fra det tidspunktet den blir elektronisk godkjent. Denne avtalen beskriver vilkårene og betingelsene for din bruk av GoDaddys tjenester for registrering av domenenavn ("Tjenestene for registrering av domenenavn" eller "tjenestene"). Uttrykkene «vi», «oss» eller «vår» skal vise til GoDaddy. Uttrykkene «du», «din», «bruker» eller «kunde» skal vise til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen. Hvis ikke annet er spesifisert, skal ingenting i denne avtalen anses som en overdragelse av tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

Din elektroniske godtakelse av denne avtalen signaliserer at du har lest, forstått, anerkjent og du samtykker til å bindes av denne avtalen som bygger påGoDaddys allmenne tjenestebetingelser ("UTOS"), (ii) alle retningslinjer, veiledninger, praksiser, prosedyrer, registreringskrav og operasjonsstandarder av toppnivå-domener ("TLD") hvor du registrerer domener (“Registerretningslinjer”), og (Iii) enhver plangrense, produkterklæringer eller andre begrensninger forelagt deg på landingssiden til domenenavn-registreringstjenesten til GoDaddy-nettstedet (dette “nettstedet”).

FOR Å KOBLE TIL OG GJENNOMGÅ RETNINGSLINJENE FOR REGISTER FOR TLD HVOR DU VIL REGISTRERE ET DOMENENAVN, KLIKK HER.

Du samtykker i og godtar at (i) GoDaddy, etter eget skjønn, kan endre eller modifisere denne avtalen, og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet i dem, til enhver tid, og at slike endringer eller modifikasjoner skal tre i kraft umiddelbart etter de har blitt lagt ut på dette nettstedet, og (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet etter slike endringer og modifikasjoner har blitt gjort er et tegn på ditt samtykke av denne avtalen som sist revidert. Hvis du ikke samtykker i å bli bundet av denne avtalen som sist revidert, bør du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene som finnes på det. GoDaddy kan også fra tid til annen underrette deg om endringer av denne avtalen via e-post. Det er derfor svært viktig at du holder kundekontoinformasjonen din (“Kundekonto”), inkludert din e-postadresse, oppdatert. GoDaddy påtar seg intet ansvar eller ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig eller utdatert e-postadresse. GoDaddy er en Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") akkreditert registrator. Du samtykker i og godtar at som en ICANN-akkreditert registrator, er GoDaddy bundet av en avtale med ICANN. Følgelig samtykker du i og godtar at GoDaddy kan endre denne avtalen slik at den overholder avtalen med ICANN, i tillegg til vilkår og betingelser beskrevet av (i) ICANN og/eller (ii) (ii) registeret som gjelder for TLD eller toppnivådomenet med landskode ("ccTLD") som det er snakk om. Som brukt i dette dokumentet, skal uttrykkene «register» eller «registeroperatør» vise til registeret som gjelder for det TLD eller ccTLD det er snakk om. Klikk her for å identifisere sponsorregistratoren.


2. BESTEMMELSER SPESIFIKKE FOR ALLE REGISTRERINGER

Med mindre annet er oppgitt, gjelder klausulene nedenfor i denne seksjon 2 for alle TLD vi tilbyr. Spesielle provisjoner spesifikke for en TLD eller ccTLD (i tillegg til publiserte retningslinjer for register) er identifisert andre steder lengre ned i denne avtalen.

 1. Retningslinjer for register. Du samtykker til å være bundet av alle retningslinjer for register (definert ovenfor i denne avtalen) som gjelder for domenenavnregistreringen (på alle nivåer). DET ER DITT ANSVAR Å GÅ TIL GJELDENDE TLD-NETTSTED OG LESE OG GJENNOMGÅ ALLE GJELDENDE RETNINGSLINJER FOR REGISTER FØR DU REGISTERER TLD. RETNINGSLINJER FOR REGISTER FOR HVER ENKELT TLD LIGGER I TILSVARENDE TLD-LENKE OPPFØRT HER. Uansett motsigende deler av denne avtalen, er registeroperatøren av TLD-en hvor domenenavnregistreringen ble laget, en tiltenkt begunstiget tredjepart av avtalen. Som sådan samtykker denne avtalens parter i og godtar at rettighetene til registeroperatøren har, som den begunstigede tredjepart, er tillagt, og at registeroperatøren har støttet seg på sine rettigheter som begunstiget tredjepart under denne avtalen ved å godta at GoDaddy er registrator for den respektive TLD. Tredjepartens begunstigede rettighetene til registeroperatøren blir stående også etter terminering av denne avtalen.
 2. Registreringskrav Til den grad TLD eller ccTLD krever at du oppfyller krav til kvalifisering (f.eks. residens for .JP, .EU osv.), validering (f.eks. DNS-validering) eller andre bekreftelseskrav som vilkår for registrering av et domenenavn i TLD, samtykker du ved å sende inn en søknad eller registrere eller fornye ditt domenenavn, bekrefter og garanterer du at: (a) alle opplysningene oppgitt for å registrere eller fornye domenenavnet (inkludert alle saksdokumenter, hvis noen) er sanne, fullstendige og korrekte, og er ikke misvisende på noen måte, og at søknaden er gjort i god tro; (b) du oppfyller, og vil fortsette å oppfylle, de kriteriene som er foreskrevet i retningslinjer for register for gjeldende TLD for varigheten av domenenavnet, (c) du ikke har tidligere sendt inn en søknad om domenenavnet hos en annen registrator ved å bruk de samme kriteriene, og den andre registratoren har avslått søknaden, (d) du samtykker i og godtar at selv om domenenavnet er akseptert for registrering, kan din rett til å registrere domenenavnet bli utfordret av andre som hevder å ha rett på domenenavnet, og (e) du samtykker i og godtar at registeret eller registratoren kan oppheve registreringen av domenenavnet hvis noen av de garantiene som er omtalt ovenfor er anses å være usanne, ufullstendige, uriktige eller villedende.
 3. Eierskap. Du samtykker i og godtar at registrering av et domenenavn ikke skaper noen slags eiendomsrettigheter for deg, registratoren, eller noen annen person i det navnet som brukes som et domenenavn eller registrering av et domenenavn, og at oppføringen av et domenenavn i registeret ikke skal tolkes som bevis på eller eierskap av domenenavnet registrert som et domenenavn. Du skal ikke på noen måte overføre eller ha som hensikt å overføre eiendomsrett i enhver type registrering av domenenavn eller gi eller ha som hensikt å gi som sikkerhet eller på annen måte hindre eller ha som hensikt å behefte en registrering av domenenavn.
 4. ICANN-krav. Du godtar å overholde ICANNs krav, standarder, retningslinjer, prosedyrer og rutiner som alle gjeldende Registeroperatører overvåker på en ansvarlig måte i samsvar med Registeravtalen mellom ICANN og operatøren eller andre ordninger med ICANN. For ytterligere ICANN-relatert nyttig informasjon, kan du se ICANN-opplæringsmaterialer og ICANN-fordeler og -ansvar.
 5. Erstattelse for register. Du samtykker til å holde skadeløs og beskytte (i løpet av 30 dager etter krav) registeroperatøren og registertjenesteleverandøren og deres underkontraktører, datterselskap, tilknytningspartnere, divisjoner, aksjeholdere, direktører, styremedlem, medarbeidere, regnskapsførere, advokater, forsikringsagenter, agenter, forgjengere, arvtagere og tilordner, fra og mot alle fordringer, krav, skader, tap, kostnader, utgifter, saksgrunnlag og alle andre former for ansvar, kjent eller ukjent, inkludert rimelig juridiske og advokathonorar og -utgifter, på noen måte som oppstår ut fra, relatert til eller på annet vis knyttet til domenenavnregistreringen, inkludert men ikke begrenset til, bruken, registreringen, utvidelsen, fornyelsen, slettingen og/eller overføring og/eller brudd på gjeldende vilkår og betingelser som regulerer registreringen. Du skal ikke inngå noe oppgjør eller kompromiss av alle slike erstatningsbetingede krav uten registratorens eller registeroperatørens forutgående skriftlige samtykke, hvis samtykke ikke kan nektes og at denne erstatningsforpliktelsen skal overleve opphør eller utløp av avtalen uansett årsak. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL REGISTEROPERATØREN VÆRE DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER STRAFFEMESSIGE SKADER, INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER VELVILJE, AV NOEN ART, OM ET SLIKT ANSVAR HEVDES PÅ GRUNNLAG AV KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET), BRUDD PÅ GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, BRUDD PÅ DENNE AVTALEN ELLER INNLEMMEDE AVTALER OG RETNINGSLINJER, DIN MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DOMENENAVNET, DITT TAP AV DATA ELLER FILER ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM .MX REGISTEROPERATØREN HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.
 6. Regulerte TLD-er. For domenenavnregistrering av regulerte TLD, anerkjenner og godtar du at registreringen er underlagt følgende ytterligere krav: (a) overholde alle gjeldende lover, inkludert de som er knyttet til privatliv, datainnsamling, forbrukerbeskyttelse (også i forhold til misvisende og villedende oppførsel), rimelig utlån, inkasso, organisk oppdrett, utlevering av data, og økonomiske avsløringer; (b) hvis du samler og lagrer sensitive helse- og økonomiske data må du sette i verk fornuftige og nødvendige sikkerhetstiltak i samsvar med tilbudet av disse tjenestene, som beskrevet i gjeldende lov. Regulerte TLD-er inkluderer: .games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .film, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show; .theater; .town, .city, .reise og .reisen
 7. Høyt regulerte TLD-er. I tillegg til kravene om regulerte TLD-er, er domenenavnregistreringer av høyt regulerte TLD-er underlagt følgende krav: (a) du vil oppgi administrativ kontaktinformasjon, som må holdes oppdatert, for varsling av klager eller rapporter om registreringsovertramp, samt kontaktinformasjon for de aktuelle regulatoriske, eller selvregulatoriske organer for industrien sine hovedforretningssteder; (b) Du bekrefter at du har de nødvendige fullmakter, bemyndigelser, lisenser og / eller annen relatert legitimasjon for deltakelse i sektoren i forbindelse med slike svært regulerte TLD-er; og (c) du vil rapportere eventuelle vesentlige endringer i gyldigheten av slike fullmakter, bemyndigelser, lisenser og / eller annen relatert legitimasjon for deltakelse i sektoren i forbindelse med de svært regulerte TLD-ene for å sikre at du fortsetter å være i samsvar med gjeldende regelverk og konsesjonskrav og generelt gjennomføre dine aktiviteter innenfor interessene til forbrukerne de tjener. Høyt regulerte TLD-er inkluderer: .abogado, .attorney, .bank, .bet, .bingo, .casino .charity (and IDN equivalent xn--30rr7y), .cpa, .corp, creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .vesicherung og .wtf.

  For .doctor, må registranter som hevder å være lisensierte leger, må kunne dokumentere ovenfor registratoren og registret på forespørsel, at de har den aktuelle tittelen.

 8. Spesielle vernede TLD-er. I tillegg til kravene for regulerte og høyt regulerte TLD-er, samtykker du ved registrering av domenenavn i spesielt vernet TLD til å ta rimelige tiltak for å unngå uriktig fremstilling eller feilaktig antyde at du eller bedriften er knyttet til, sponset eller støttet av en eller flere land eller statlige militærstyrker, hvis en slik tilknytning, sponsorskap eller støtte ikke finnes. Spesielle vernede TLD-er inkluderer: .army, .navy, .airforce
 9. Begunstiget tredjepart. Uansett motsigende deler av denne avtalen, er registeroperatøren av alle TLD-er hvor du registrerer domenenavn, en tiltenkt begunstiget tredjepart av avtalen. Som sådan samtykker denne avtalens parter i og godtar at rettighetene til registeroperatøren har, som den begunstigede tredjepart, er tillagt, og at registeroperatøren har støttet seg på sine rettigheter som begunstiget tredjepart under denne avtalen ved å godta at GoDaddy er registrator for TLD-en. Tredjepartens begunstigede rettighetene til registeroperatøren blir stående også etter terminering av denne avtalen.
 10. Variable og ikke-uniforme priser. Du anerkjenner, forstår og samtykker til at bestemte domenenavn i bestemte TLD-er er etablert under retningslinjer for register til å ha variable priser (f.eks. standard mot premiumnavn) og/eller kan ha ikke-uniforme priser for fornyet registrering (f.eks. gebyr for fornying av domenenavnregistrering kan variere fra andre domenenavn i samme TLD, f.eks. fornyet registrering for et domene kan være $ 100,00og $ 33,00 og for et annet).
 11. Begrensninger for tilgjengelighet for personvern eller proxy. Du anerkjenner og samtykker til at du ikke kan kjøpe bestemte private eller proxy-TLD-registreringer i bestemte markeder, land eller territorier for bestemte TLD-registreringer. I slike tilfeller, skal du registrere deg ved alle TLD-registreringer ved å bruke din private informasjon, informasjon du bekrefter og garanterer er oppdatert, nøyaktig og fullstendig.


3. GEBYRER OG BETALINGER

(A) GENERELLE VILKÅR, INKLUDERT VILKÅR FOR AUTOMATISK FORNYELSE

Du samtykker i å betale alle priser og gebyrer for tjenester som kjøpes eller skaffes på dette nettstedet, på tidspunktet for bestillingen av tjenestene. GoDaddy forbeholder seg uttrykkelig retten til når som helst å endre prisene og gebyrene. Slike endringer skal legges ut på dette nettstedet og tre i kraft umiddelbart uten behov for at du skal varsles nærmere. Hvis du har kjøpt eller skaffet tjenester for en periode på måneder eller år, skal endringer i priser og gebyrer tre i kraft når de aktuelle tjenestene skal fornyes, som beskrevet nærmere nedenfor.

Med mindre annet er angitt (av grunner som de som er fremhevet i avsnitt 2(x) ovenfor), er fornyelsesprisen for et hvilket som helst domenenavn i et hvilket som helst TLD den samme som listeprisen (ikke-salg) som vises når du søker etter og velger et domene, og igjen i handlekurven før kjøp. Hvis listeprisen for eksempel er kr 95,33, og en annen fornyelsespris ikke er spesifikt identifisert, er fornyelsesprisen også kr 95,33. Likeledes, hvis et domenenavn har en salgspris på kr 85,79, med listepris (ikke-salg) vist (gjennomstreket) som kr 95,33, er fornyelsesprisen kr 95,33*.

* Fornyelsespris kan endres før den aktuelle fornyelsesdatoen.

Les delen «Gebyrer og betalinger» i UTOS for betingelser for blant annet gebyrer, betalinger, refusjoner og fakturering som gjelder for tjenestene som tilbys i henhold til denne avtalen.

(B) VILKÅR FOR FORNYELSE AV DOMENENAVN

Når du registrerer et domenenavn, har du to fornyelsesalternativer: (i) «Automatisk fornyelse», (ii) «Manuell fornyelse».

 1. Automatisk fornyelse. Automatisk fornyelse er standardinnstillingen. Med mindre du velger Forlenget automatisk fornyelse, kommer GoDaddy derfor til å registrere deg for Automatisk fornyelse. Domenenavn fornyer automatisk, for en periode som tilsvarer lengden på den opprinnelige domenenavnregistreringen, alle domenenavn som skal fornyes, og tar betaling fra betalingsmåten du har registrert hosGoDaddy, til GoDaddys dagjeldende priser. Hvis du har valgt å registrere domenenavnet ditt i ett (1) år, kommer GoDaddy dermed til å fornye det automatisk for ett (1) år. Hvis du har valgt å registrere domenenavnet ditt i to (2) år, kommer GoDaddy til å fornye det automatisk for to (2) år, og så videre.
 2. Manuell fornyelse Hvis du har valgt å slå av automatisk fornyelse og avbryte produktet (dvs. avbryte domenenavnregistreringen) som er i kraft ved utløpet av den nåværende perioden, kan du likevel velge å fornye domenenavnet manuelt når som helst før utløpsdatoen ved å logge på Kontoadministrator og manuelt implementere fornyelsen, eller ved å ringe kundeservice (dersom du faktisk vil at domenenavnet skal fornyes). Hvis ikke du implementerer fornyelsen manuelt før utløpsdatoen, kanselleres domenenavnet, og du kan ikke lenger bruke det navnet.

Alle fornyelser blir underlagt vilkårene i denne avtalen, som fra tid til annen kan bli endret, og du godtar å være underlagt vilkårene i denne avtalen (med endringer) for alle fornyede domener. Fornyelser av domenenavn er ikke refunderbare. Hvis vi av en eller annen grunn ikke kan fornye domenenavnet ditt automatisk med fornyelsesvalget som er gjort, kan vi automatisk fornye domenet for en periode kortere enn den originale perioden, tilstrekkelig for at en slik transaksjon skal lykkes. Hvis GoDaddy av en eller annen grunn ikke kan trekke betaling fra den registrerte betalingsmåten, og hvis du ikke svarer på varslene våre, kommer registreringen av domenenavn til å utløpe. Det er ditt ansvar å holde opplysningene om betalingsmetode aktuelle, som inkluderer utløpsdatoen hvis du bruker et kredittkort.

For enkelte ccTLD-er (.am, .at, .be, .br, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk, og .vg) kommer fornyelsesfaktura første dagen i måneden før utløpsmåneden.

For enkelte ccTLD-er (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk og .vg) skjer fornyelsen (eller må fornyelsen skje manuelt hvis produktet tidligere ble kansellert) senest den 20. i måneden før utløpsdatoen, ellers settes domenenavnet i ikke-fornyelsesstatus. For enkelte ccTLD-er (.es) må fornyelsen skje senest sju dager før utløpsdatoen, ellers settes domenenavnet i ikke-fornyelsesstatus. Når domenenavnet er i ikke-fornyelsesstatus, kan domenenavnet kun fornyes ved å ringe GoDaddy og be om at domenenavnet fornyes. Du kan ikke fornye domenenavnet via kontoadministratoren. Hvis ikke du implementerer fornyelsen manuelt før utløpsdatoen, vil domenenavnet kanselleres og du vil ikke lenger kunne bruke navnet.

Du samtykker i at GoDaddy ikke vil være ansvarlig for kansellerte domenenavn som du ikke fornyer, automatisk eller manuelt, i tidsrammene som er oppgitt i denne avtalen. Hvis du ikke fornyer domenenavnet i tide, kan tilleggsgebyrer uansett pålegges. Hvis du registrerte deg for personverntjenester, beskyttet registrering eller andre lignende tjenester med registrering av domenenavnet ditt, fornyes disse tjenestene automatisk når domenenavnregistreringen skal fornyes, og du pådrar deg det aktuelle tilleggsgebyret for fornyelse med mindre du kansellerer på forhånd.

Hvis du ikke lykkes i å fornye domenenavnet ditt innenfor tidsrammene som er angitt i denne avtalen, godtar du at GoDaddy etter eget skjønn kan fornye det utløpte domenenavnet ditt på dine vegne. Hvis GoDaddy bestemmer seg for å fornye det utløpte domenenavnet ditt på dine vegne, har du en gyldighetsperiode for fornyelse der du kan tilbakebetale GoDaddy for fornyelsen og beholde domenenavnet ditt. Gyldighetsperioden for fornyelse er for tiden tolv (12) dager, men dette kan endres i henhold til vilkårene i denne avtalen.

For enkelte ccTLD-er (.am, .at, .be, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk, og .vg) finnes det ingen gyldighetsperiode for fornyelse etter utløpsdatoen til domenenavnet. Hvis du ikke tilbakebetaler GoDaddy for fornyelsen i løpet av gyldighetsperioden for fornyelse, blir domenenavnet ditt satt på vent og flagget for sletting. Etter dette har du en innløsningsperiode på opptil 30 dager for å løse inn domenenavnet ditt, forutsatt at domenenavnet ikke er gjenstand for et auksjonsbud for utløpte domenenavn og du betaler en innløsningsavgift til GoDaddy.

Innløsningsgebyret er for øyeblikket USD $ 80,00 og kan endres i henhold til vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke løser inn domenenavnet ditt før slutten av perioden på 30 dager, kan GoDaddy etter eget skjønn slette domenenavnet ditt eller overføre det til en annen registrant på dine vegne. I løpet av innløsningsperioden kan domenenavnet ditt bli parkert.

Hvis domenenavnet ditt slettes, gir også registeret en 30-dagers gyldighetsperiode for innløsning, der du kan betale GoDaddy et innløsningsgebyr og løse inn domenenavnet ditt. Innløsningsgebyret er for øyeblikket USD $ 80,00 og kan endres i henhold til vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke løser inn domenenavnet ditt før slutten av registerets gyldighetsperiode for innløsning, frigjør registeret navnet ditt, og det blir tilgjengelig for registrering på en førstemann-til-mølla-basis.

Gyldighetsperioder for fornyelse eller gyldighetsperioder for innløsning kan variere for ulike ccTLD-er. Se de spesifikke vilkårene for gjeldende TLD. Hvis det er en konflikt mellom bestemmelsene i denne paragrafen og ccTLD-vilkårene, skal ccTLD-vilkårene styre.

Retningslinjene for varsling om registreringsutløp og tilknyttede gebyrer er beskrevet her.

(C) VILKÅR FOR GRATISPRODUKTER

Hvis du gis gratisprodukter sammen med registreringen av et domenenavn, godtar du at slike gratisprodukter kun skal være tilgjengelig med et gyldig kjøp og kan avsluttes hvis domenenavnet slettes eller kanselleres. For gratis domenenavn godtar du at du ikke kan endre kontoen som er tilknyttet slike gratisdomener de første fem (5) dagene etter registrering. Hvis et gratis domenenavn tilbys med registrering av et annet domene, og hvis det registrerte betalte domenenavnet mislykkes, kan vi etter eget skjønn enten slette registreringen av gratisdomenet eller refundere forskjellen mellom betalt beløp og verdien på gratisdomenet. Mislykkede registreringer knyttet til kampanjetilbud kan resultere i sletting av en gratis eller rabattert vare eller en justering mellom prisen på det registrerte domenet og verdien på den rabatterte varen, etter vårt eget skjønn.


4. AVTALEVILKÅR; OVERFØRINGER; DOMENETESTING

Tidsperioden på denne avtalen skal fortsette i full kraft og effekt så lenge du har noe domenenavn registrert via GoDaddy.

Du godtar at du ikke vil overføre noen domenenavn registrert via GoDaddy til en annen registrator for domenenavn i løpet av de første seksti (60) dagene etter den innledende registreringsdatoen. Du samtykker i at du ikke kan overføre noe domenenavn i ti (10) dager etter en kontoendring.

Du samtykker videre i at du ikke vil engasjere deg i "domenetesting" med henstandsperioden på fem (5) dager, der en registrant kan velge å kansellere et domenenavn og få full tilbakebetaling av registreringsgebyret som et middel til å teste salgbarheten eller levedyktigheten til et domenenavn. Hvis GoDaddy bestemmer (den bestemmelsen skal foretas av GoDaddy etter sin egen og absolutte forgodtbefinnende) at du har vært engasjert i "domenetesting", forbeholder GoDaddy seg retten til å (a) ta et lite gebyr fra deg (gebyret skal trekkes fra eventuell tilbakebetaling som er utstedt) eller (b) avslå din forespørsel om kansellering/tilbakebetaling i det hele tatt. GoDaddy vil ikke belaste deg et gebyr dersom GoDaddy kansellerer domenenavnet ditt i løpet av en fem (5) dagers henstandsperiode på grunn av svindel eller annen aktivitet utenfor din kontroll. Henstandsperioden på fem (5) dager gjelder ikke Premium-domener som ikke kan betales tilbake.

Du samtykker i at GoDaddy ikke skal være bundet av (i) noen fremstillinger gjort av tredjeparter som du kan bruke til å kjøpe tjenester fra GoDaddy, eller (ii) noen uttalelser som er generelle av natur, som kan legges ut på GoDaddys nettsted eller stå i GoDaddys reklamemateriale.


5. AKTUELLE OPPLYSNINGER; BRUK AV INFORMASJON OG UTLØP

Du godtar å varsle GoDaddy innen fem (5) virkedager når noe av informasjonen du har oppgitt som en del av søknaden og/eller registreringsprosessen endres. Det er ditt ansvar å holde denne informasjonen oppdatert og nøyaktig. Hvis du mislykkes, av en hvilken som helst grunn, å gi GoDaddy nøyaktig og pålitelig informasjon på et innledende og regelmessig grunnlag, skal det anses som et materielt brudd på denne avtalen og et grunnlag for suspensjon og/eller opphør av domenenavnet. Om du mislykkes, av en hvilken som helst grunn, å svare innen fem (5) virkedager på alle forespørsler sendt av GoDaddy for å fastslå gyldigheten av informasjonen oppgitt av deg, skal det også anses som et materielt brudd på denne avtalen og et grunnlag for suspensjon og/eller opphør av domenenavnet. Du godtar å oppbevare en kopi av din kvittering for kjøp av domenenavnet ditt.

Du samtykker i at for hvert domenenavn som registreres av deg, kreves følgende kontaktdata; postadresse, e-postadresse, telefonnummer, og hvis tilgjengelig, et faksnummer for innehaveren av det registrerte navnet, og hvis forskjellig fra innehaveren av det registrerte navnet, den samme kontaktinformasjonen for, en teknisk kontakt, en administrativ kontakt og en faktureringskontakt.

Du anerkjenner og samtykker i at domenenavnregistrering krever at denne kontaktinformasjonen, helt eller delvis, skal deles med registeroperatøren, for deres bruk, kopiering, distribusjon, publisering, modifisering og annen behandling med (blant andre bruk i henhold til personvernet vårt) formålet om administrering av domenenavnregistreringen, som kan kreve at slik informasjon sendes på tvers av internasjonale grenser, f.eks. til og fra USA og EU. I henhold til krav fra ICANN, må denne informasjonen også gjøres offentlig tilgjengelig ved hjelp av Whois, og at registeroperatøren kan også måtte gjøre denne informasjonen offentlig tilgjengelig av Whois. Både GoDaddy og registeroperatøren må kanskje arkivere denne informasjonen hos en tredjeparts-deponeringstjeneste. Herved bekrefter du og gir tillatelse til alle slike krav og redegjørelser. Videre, hvis du fremstiller og garanterer at, dersom du gir informasjon om en tredjepart, du har underrettet tredjeparten om redegjørelsen og formålet med redegjørelsen og du har innhentet tredjepartens samtykke i den redegjørelsen. Registratoren vil ikke behandle data slik at det ikke er kompatibelt med denne avtalen. Registratoren vil iverksette rimelige forholdsregler for å beskytte data mot tap eller misbruk.

Du godtar at for hvert domenenavn registrert av deg blir følgende informasjon gjort offentlig tilgjengelig i Whois-katalogen som bestemt av ICANN-policy, og kan bli solgt i bulker som beskrevet i ICANN-avtalen:

 • Domenenavnet;
 • Ditt navn og din postadresse;
 • Navnet, e-postadresse, postadresse, telefon- og faksnumre til tekniske og administrasjonskontakter;
 • Internettprotokollnumrene for de primære og sekundære navneserverne;
 • De korresponderende navnene på navneserverne; og
 • Den opprinnelige registreringsdatoen og utløpsdatoen.
 • Navn på primær navneserver og sekundær navneserver.
 • Registratorens identitet.

Du godtar at, i den grad ICANN tillater det, kan GoDaddy benytte den offentlig tilgjengelige informasjonen du oppgir i løpet av registreringsprosessen. Hvis du selger domenenavn, godtar du å oppgi alle enkeltpersoners opplysninger som du har mottatt, informasjon om mulig bruk av deres private opplysninger i henhold til ICANNs retningslinjer. Du godtar også å motta samtykke, og bevis på samtykke, fra de enkeltpersonene for slik bruk av de private opplysningene de har oppgitt.

Du samtykker i at GoDaddy har rett til å offentliggjøre og dele med tredjepart visse opplysninger i forbindelse med salg eller kjøp av domenenavn på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til (a) navnet på domenenavnet som er solgt eller kjøpt, (b) salgs- eller kjøpesummen til domenenavnet som er solgt eller kjøpt, og (c) opplysninger knyttet til tidspunktet for salg eller kjøp.

For å at vi skal kunne overholde alle aktuelle og fremtidige regler og retningslinjer for domenenavnsystemer, inkludert alle regler og retningslinjer etablert av CIRA eller andre provinsielle eller statlige myndigheter, eller av andre organisasjoner som har kontroll eller autoritet til å etablere regler eller retningslinjer, gir du oss herved rett til å offentliggjøre følgende informasjon til tredjeparter gjennom en interaktiv, offentlig tilgjengelig registreringsdatabase, og det kreves at du oppgir den informasjonen når du søker etter for domenenavn:

 1. Navn på domenet eller underdomenet registrert av deg;
 2. Navnet, typen og postadressen til organisasjonen din;
 3. Navn(ene), posisjon(ene), postadresse(ne), e-postadresse(ne), telefonnummer(ne) og ved tilgjengelighet faksnummer(ne) til den tekniske kontakten og administrasjonskontakten for navn(ene) på dine domener eller underdomener;
 4. Hele vertsnavnene og Internett-protokoll (IP)-adressene til minst to (2) navneserververter (én primær og minst én sekundær) for ditt domenenavn eller underdomenenavn. Opptil seks (6) navneservere kan spesifiseres. Hvis en vert har mer enn én (1) IP-adresse, bruk en komma-separert liste;
 5. De korresponderende navnene til de navneserverne;
 6. Den opprinnelige opprettelsesdatoen på registreringer; og
 7. Utløpsdatoen til registreringen.

Det kan kreves av vi gjør denne informasjonen tilgjengelig i bulkformat til tredjeparter. Vi kan også tildele eller overføre denne informasjonen til CIRA eller andre slike tredjeparter som vi kan avgjøre etter eget skjønn.


6. RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING

Du godtar å bli bundet av våre aktuelle retningslinjer for konfliktløsning. Disse retningslinjene er innlemmet i dette dokumentet, og blitt gjort til en del av denne avtalen. Du kan se de enhetlige retningslinjene for konfliktløsning for domenenavn online. Du samtykker til at GoDaddy fra tid til annen kan modifisere sine retningslinjer for konfliktløsning. GoDaddy legger ut endringer av sine retningslinjer for konfliktløsning minst tretti (30) dager før de trer i kraft. Du godtar at du ved å opprettholde dine registreringer av domenenavn hos GoDaddy etter de oppdaterte retningslinjene trer i kraft, godtar at retningslinjene for konfliktløsning har blitt endret. Du godtar å regelmessig kontrollere GoDaddy sitt nettsted for å finne ut om endringer har blitt gjort i retningslinjene for konfliktløsning. Hvis du avbryter eller avslutter dine tjenester med GoDaddy som et resultat av de endrede retningslinjene for konfliktløsning, blir ingen avgifter refundert til deg. Du kan også godta å rette deg etter forhandlinger startet opp av ICANNs enhetlige system for hurtigsuspensjon, hvis det er aktuelt.

Du godtar at dersom en konflikt oppstår som et resultat av ett (1) eller flere domenenavn du har registrert ved å bruke GoDaddy, skal du holde GoDaddy skadesløse og forsvare dem som fastsatt i denne avtalen. Du godtar også at dersom GoDaddy får beskjed om at en klage er innsendt fra en statlig, administrativ eller rettslig instans, som gjelder et domenenavn registrert av deg ved bruk av GoDaddy, at GoDaddy, etter eget skjønn, kan iverksette alle tiltak som GoDaddy anser som nødvendig med tanke på videre modifikasjon, tildeling av og/eller kontroll av domenenavnet som anses som nødvendig for å overholde de tiltakene eller kravene til den statlige, administrative eller rettslige instansen inntil konflikten er blitt løst. I et slikt tilfelle godtar du å holde GoDaddy skadesløse for alle tiltak iverksatt av GoDaddy.

Du samtykker til å sende inn, uten å skade andre potensielle gjeldende jurisdiksjoner, til jurisdiksjonen av domstolen (1) for bostedet ditt, (2) hvor registratoren befinner seg eller (3) hvor registeroperatøren befinner seg (f.eks. Kina for .CN, Columbia for .CO, Storbritannia for .EU osv.).

Ved .ca domenenavn, godtar du at, hvis din bruk av tjenestene eller registrering av et .ca domenenavn blir utfordret av en tredjepart, vil du være underlagt bestemmelsene spesifisert av CIRA i deres retningslinjer for konfliktløsning, som gjelder på tidspunktet for konflikten.


7. OVERFØRING AV DOMENENAVN; RUTINER FOR VIDERESALG

Hvis du overfører noen domenenavn, godtar du å oppgi informasjonen påkrevd av, og å adlyde, prosedyrene og betingelsene beskrevet i vår avtale for overføring av domenenavn og Avtale om endring av registrant. Du kan se den nyeste versjonen av avtalen om overføring av domenenavn og avtale om endring av registrant på nettet. For å videre beskytte domenenavnet skal ethvert domenenavn registrert hos GoDaddy eller overført tilGoDaddy skal plasseres i låst tilstand, med mindre utmelding har skjedd som definert i avtalene om endring av registrant eller proxy-avtale om domenenavn. Domenenavnet må settes i ulåst tilstand for å kunne begynne en overføring av domenenavnet bort fra GoDaddy til en ny registrator. Du kan logge på din konto hos GoDaddy når som helst etter at domenenavnet ditt har blitt overført til GoDaddy, og endre tilstanden til ulåst.

Dersom du kjøper et domenenavn på vegne av en tredjepart, godtar du å informere alle dine kunder, som kan anskaffe seg et domenenavn gjennom at du bruker GoDaddy sine registreringstjenester, at de faktisk registrerer domenenavnet sitt via GoDaddy og at GoDaddy eller dets lisensgiver er en akkreditert registrator hos ICANN. Du godtar å ikke representere at du er en ICANN-akkreditert registrator eller at du på noen måte gir overlegen tilgang til ICANN register for domenenavn. Du godtar også å ikke bruke ICANN sin varemerkelogo på noe av ditt kampanjemateriale, inkludert ditt nettsted.

Du samtykker i å skaffe alle dine kunders godkjennelse til den daværende versjonen av denne avtalen, og å beholde bevis på deres godkjennelse på en periode på ikke mindre enn tre (3) år. Skal du kreve at dine kunder godtar ytterligere vilkår og betingelser som ikke er påkrevd av GoDaddy, samtykker du i at slike ytterligere vilkår og betingelser ikke skal være i konflikt med denne avtalen og retningslinjene og prosedyrene vedtatt av ICANN.

Du godkjenner at GoDaddy ikke gir deg tilgang til deres registrators forbindelser eller registertilgang, og du vil ikke bli ansett som å være registrator i din egen rett. Videre godkjenner du at du ikke vil forsøke å få tilgang til GoDaddy sine registratorforbindelser eller registertilgang. Du godkjenner å oppgi fullstendig, nøyaktig og aktuell data for alle registranter som skal legges til et register i samsvar med ICANN sine krav for inkludering i Whois-databasen.

Du godtar å gi kundene dine adekvat kundestøtte, og å opprettholde kontakt med dem i forbindelse med å gi dem et medium der de kan kommunisere endringer i informasjonen de har oppgitt som en del av registreringsprosessen for domenenavnet. Ved å motta korrigert og oppdatert informasjon vil du, innen fem (5) virkedager, oppgi slik informasjon til GoDaddy slik at GoDaddy kan oppdatere sine registreringsregistre. Du skal bevare kopier av all kommunikasjon mellom deg og dine kunder og skal ved forespørsel gi GoDaddy kopier av det samme.


8. DINE FORPLIKTELSER; SUSPENSJON AV TJENESTER; BRUDD PÅ AVTALE

Du bekrefter og garanterer etter beste evne at verken registreringen av domenet eller måten det direkte eller indirekte brukes på, krenker de juridiske rettighetene til en tredjepart. Du vil overholde alle gjeldende lover, inkludert, men ikke begrenset til de som knyttes til personvern, innsamling av data, forbrukerbeskyttelse, rettferdig utlån, inkasso, økologisk landbruk og utlevering av data og økonomisk informasjon. Hvis du samler inn og oppbevarer sensitive helserelaterte og økonomiske data, må du implementere rimelige og passende sikkerhetstiltak i samsvar med tilbudet av de tjenestene, som definert av gjeldende lov. Du bekrefter at du har alle nødvendige autorisasjoner, leier, lisenser og/eller andre relaterte legitime detaljer for deltakelse i sektoren knyttet til tilhørende registers tld-linje. Du skal rapportere alle materielle endringer i gyldigheten av dine autorisasjoner, leier, lisenser, og/eller andre relaterte legitime detaljer. Du vil holde registratoren og registeroperatøren, og deres direktører, ledere, ansatte og agenter skadesløse og holde dem fra og mot alle krav, skader, forpliktelser, kostnader og utgifter (inkludert rimelige juridiske utgifter og kostnader) som følge av eller relatert til registrering av domenenavn. Denne forpliktelsen skal gjelde etter utløp eller opphør av denne avtalen eller registreringen av domenenavn.

Du godtar at, i tillegg til andre hendelser beskrevet i denne avtalen:

 1. Din evne til å bruke alle tjenestene fra GoDaddy er underlagt opphør eller suspensjon, hvis et uløst brudd på denne avtalen er til stede, og/eller suspensjon eller opphør kreves av en hvilken som helst policy som nå er i kraft eller senere vedtatt av ICANN;
 2. Din registrering av alle domenenavn skal være underlagt suspensjon, opphør eller overføring i henhold til alle ICANN-vedtatte spesifiseringer eller retningslinjer, eller i henhold til alle GoDaddy prosedyrer som ikke er uforenlige med en ICANN-vedtatt spesifisering eller retningslinjer (a) for å rette feil ved GoDaddy eller registeroperatøren ved registrering av et hvilket som helst domenenavn; eller (b) for løsing av konflikter vedrørende et domenenavn.

Du samtykker i og godtar at GoDaddy og registeret forbeholder seg retten til å nekte, kansellere eller overføre alle registreringer eller transaksjoner, eller sette alle domenenavn i registerlås, pause eller lignende tilstand, som vi anser som nødvendig, etter eget skjønn av GoDaddy eller registeret: (i) for å overholde spesifikasjoner som er vedtatt av noen bransjegrupper som er generelt anerkjent som autoritative med hensyn til Internett (for eksempel RFC-er), (ii) å korrigere feil gjort av registeret eller noen registrator i forbindelse med en registrering av domenenavn, eller (iii) for å beskytte integriteten og stabiliteten til registeret, (v) for å overholde gjeldende rettskjennelser, lover, offentlige regler eller krav, forespørsler fra politi, eller andre prosesser for konfliktløsning, (vi) å overholde gjeldende ICANN-regler eller -reguleringer, inkludert uten begrensning, registeravtalen, (vii) for å unngå erstatningsansvar, sivilt eller kriminelt, for registeroperatørens del, samt deres tilknytningspartneres, datterselskapers, lederes, direktørers, og ansattes del, (viii) per betingelsene i denne avtalen, (ix) etter en forekomst av en av de forbudte aktivitetene som er beskrevet i avsnitt 8 nedenfor, (x) under løsing av en konflikt.

Du godtar at dersom du ikke fullstendig kan overholde vilkårene og betingelsene i denne avtalen og alle andre GoDaddy regler og retningslinjer kan GoDaddy anse det som et materielt brudd på denne avtalen, og GoDaddy kan gi deg varsel om slike brudd enten skriftlig eller elektronisk (f.eks. via e-post). Dersom du ikke gir GoDaddy materielt bevis på at du ikke har brutt dine forpliktelser til GoDaddy innen ti (10) virkedager, kan GoDaddy avslutte sitt forhold til deg og sette i gang alle tilgjengelige utbedringstiltak til GoDaddy under gjeldende lover. Slike utbedringstiltak kan settes i gang uten å varsle deg, og kan inkludere, men er ikke begrenset til, avslutte registrering av noen av dine domenenavn og avvikle alle tjenester som GoDaddy tilbyr deg. Ingen gebyrer blir tilbakebetalt til deg hvis tjenestene avsluttes eller avbrytes på grunn av brudd du er ansvarlig for.

Hvis GoDaddy mislykkes i å handle på eller varsle deg om noen hendelser, som kan representere et brudd, skal det ikke frigjøre deg fra eller beklage deg fra det faktum at du har begått et brudd.


9. RESTRIKSJONER AV TJENESTER; RETT TIL Å NEKTE

Hvis du hoster ditt domenenavnsystem (“DNS”) på GoDaddy sine servere, eller bruker våre systemer til å videresende et domenenavn, URL, eller på annet vis til et system eller nettsted som er hostet andre steder, eller om du har ditt domenenavn registrert hos GoDaddy, er du ansvarlig for å sørge for at de ikke er noen overdrevet overlasting på GoDaddy sine servere. Du kan ikke bruke GoDaddy sine servere og ditt domenenavn som en kilde, mellomledd, svar på adresse, eller destinasjonsadresse for postbomber, overflod av internettpakker, pakkekorrupsjon eller andre fornærmende angrep. Serverhacking eller andre sikkerhetsbrudd er ulovlig. Du samtykker i at GoDaddy forbeholder seg retten til å deaktivere domenenavnet ditt fra DNS-et sitt hvis GoDaddy anser at det er mottaker av aktiviteter som er forårsaket av nettstedet ditt, og som truer stabiliteten til nettverket.

Du godtar at GoDaddy, etter eget skjønn og uten ansvar overfor deg, kan nekte å godta registreringen av et hvilket som helst domenenavn. GoDaddy kan også etter eget skjønn og uten ansvar overfor deg slette registreringen av et hvilket som helst domenenavn i løpet av de første tretti (30) dagene etter at registreringen har funnet sted.

Dersom GoDaddy nekter en registrering eller sletter en eksisterende registrering i løpet av de første tretti (30) dagene etter registrering, får du en tilbakebetaling av alle avgifter du har betalt til GoDaddy i forbindelse med at registreringen enten er avbrutt eller avslått. Dersom GoDaddy sletter registreringen av et domenenavn som blir brukt i forbindelse med spam eller moralsk støtende aktiviteter, blir det ikke gitt noen tilbakebetaling.


10. STANDARDINNSTILLINGER; PARKERT SIDE

Velge innstillinger for domenenavn. Når du registrerer et domenenavn hos GoDaddy, blir du bedt om å velge innstillinger for domenenavn i løpet av betalingsprosessen. Hvis du planlegger å bruke en annen leverandør for nettsteds- eller hostingbehovene dine, oppgir du navneserverne til den aktuelle leverandøren når du velger domenenavninnstillingene. Dette omdirigerer domenenavnet ditt bort fra GoDaddys navneservere. Hvis du er en eksisterende kunde hos GoDaddy og allerede har konfigurert en kundeprofil som angir domenenavninnstillingene dine for nye registreringer av domenenavn, trenger du ikke å fullføre dette trinnet igjen i løpet av betalingsprosessen.

GoDaddys standardinnstillinger. Hvis du ikke omdirigerer domenenavnet ditt bort fra GoDaddys navneservere som beskrevet ovenfor, sender GoDaddy domenenavnet ditt til en «parkert side» («standardinnstilling»). Du godtar at GoDaddy har rett til å angi standardinnstillingen.

Standardinnstilling for parkert side. GoDaddys tjenester for parkert side er et nettbasert system for inntjeningsmuligheter for domener utviklet for å generere inntekter (gjennom bruk av betal-per-klikk-annonsering) fra domenenavn som ikke aktivt brukes som nettsteder. Hvis domenenavnet ditt omdirigeres til en parkert side, godtar du at GoDaddy kan vise både (a) interne annonser (som inneholder koblinger til GoDaddys produkter og tjenester) og (b) tredjeparts annonsering (som inneholder koblinger til produkter og tjenester fra tredjeparter) på den parkerte siden din gjennom bruk av popup- eller popunder-baserte nettleservinduer, bannerannonser, lyd- eller videostrømming eller alle andre annonseringsmetoder, og vi kan for vårt eget bruk samle tilknyttede bruksdata ved hjelp av informasjonskapsler og andre lignende midler. I tillegg godtar du at all intern og tredjepartsbasert annonsering velges av GoDaddy og annonseringspartnerne deres etter behov, og du har ikke tillatelse til å tilpasse annonseringen eller rett til erstatning i bytte for det. Vær oppmerksom på at tredjepartsannonsering som vises på GoDaddys parkerte sider, kan inneholde innhold som er støtende for deg, inkludert, men ikke begrenset til, koblinger til seksuelt innhold. GoDaddy gjør ingen forsøk på å redigere, kontrollere, overvåke eller begrense innholdet og tredjepartsannonseringen som vises på GoDaddys parkerte sider, og fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar overfor deg eller tredjeparter i forbindelse med dette.

Endre GoDaddys standardinnstillinger. Du kan endre GoDaddys standardinnstillinger når som helst i løpet av registreringen av domenenavn.

 1. Innhold som vises på den parkerte siden. Du kan ikke endre innholdet som vises på den parkerte siden din. Du kan velge ett av de andre alternativene oppført under.
 2. Delta i inntektsmuligheter fra domenenavn. Hvis du vil delta i potensialet for inntektsmuligheter fra domenenavn som presentert av GoDaddys tjenester for parkert side, må du gjennomgå og vurdere kjøp av CashParking®-tjenesten vår.
 3. Ikke noe innhold. Hvis alternativene oppført ovenfor ikke er akseptable for deg, kan du ta kontakt med kundestøtten for å finne ut hvilke alternativer som er tilgjengelige.

Gå tilbake til standardinnstillingen for parkert side når et domenenavn utløper. Når et domenenavn utløper, og uansett hvordan du bruker domenenavnet i løpet av registreringen av domenenavn, går domenenavnet ditt automatisk tilbake til standardinnstillingen for parkert side som er beskrevet over. Slik det brukes i dette avsnittet, anses «utløp» som å omfatte alle «fornyelsesperioder» eller «innløsningsperioder» umiddelbart etter at domenenavnet utløper, men før domenenavnet returneres til registeret. Når domenenavnet ditt har gått tilbake til standardinnstillingen for parkert side som er beskrevet over, er den eneste muligheten til å velge bort tjenesten for parkert side å fornye eller løse inn domenenavnet eller registrere det på nytt i samsvar med avsnitt 2(B), vilkår for fornyelse av domenenavn, i denne avtalen.


11. TILLEGGSPROGRAMMER TIL DOMENER

Forretningsregistrering: Forretningsregistrering lar deg vise ytterligere informasjon om forretningen som er grunnlaget til ditt domenenavn, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon som ditt faksnummer, adresse og åpningstider.

Utløpskonsolidering. Du forstår og bekrefter at utløpskonsolidasjonstjenesten bare kan brukes til å konsolidere utløpet av .com- .net-domenenavn. Tjenesten kan ikke brukes til å konsolidere domener som er på registrator-HOLD, register-HOLD, eller som er i påvente av overføringsstatus. Du bekrefter at tjenesten bare kan brukes til å forskyve utløpsdatoen for domenene dine frem i tid, minst én (1) måned frem og ikke mer enn ti (10) år frem, og deretter bare i en periode på mindre enn tolv (12) måneder. Når tjenesten er brukt til å konsolidere domener, kan ikke den nye utløpsdatoen reverseres. For å sikre at tjenesten ikke misbrukes eller brukes som alternativ til fornyelser, kan du bare bruke tjenesten én gang på hvert domene i en gitt 12-månedersperiode. Tjenesten kan bare brukes på domenenavn som ikke har passert utløpsdatoen. For å endre utløpsdato igjen, må du først fornye domenenavnet. Du forstår også og bekrefter at tjenesten bare kan brukes til å koordinere domener der vi er registrator for oppføringen. Domener som ikke er registrert med oss må overføres før vi kan utføre tjenesten.

Domeneklubb med rabatt I bytte mot kjøp av medlemskap i Domeneklubb med rabatt, kan du kjøpe rabatterte produkter og tjenester fra oss, inkludert rabatt på utvalgte domeneregistreringer, én (1) gratis konto for auksjoner, én (1) kostnadsfri CashParking-konto, og avslag på kjøpstjeneste for domener. Det kreves at du holder ditt medlemskap aktuelt så lenge du har gratis eller rabatterte produkter eller tjenester som er kjøpt hos oss. Hvis du ikke fornyer ditt medlemskap uten å avslutte din rabatterte domeneregistrering eller andre tjenester, fornyer vi automatisk dine produkter og tjenester etter våre vanlige prisnivåer som gjelder på fornyelsestidspunktet, og belaster betalingsmetoden du har registrert, og du kan ikke kjøpe flere rabatterte produkter eller tjenester, eller bruke dine kostnadsfrie kontoer før gebyret for medlemskapsavtalen har blitt betalt. Ingen medlemskapsgebyrer kan refunderes.

Bestilling i rest/overvåking. Du samtykker i at et domenenavn som er utløpt skal være gjenstand for en henstandsperiode på tolv (12) dager, etterfulgt av henstandsperioden på tretti (30) dager, etter mandat av ICANN. I løpet av denne tiden kan gjeldende registrant av domenenavn fornye domenenavnet og beholde registreringsrettighetene. Vi garanterer ikke at din restordre vil resultere i at du skaffer domenenavnet og uttrykkelig forbeholder oss retten til (a) å avvise flere restordrer eller (b) å kansellere eksisterende restordre når som helst, uansett årsak. Hvis restordren din avslås eller kanselleres, samtykker vi i å tilbakebetale umiddelbart alle gebyrer betalt for den domenenavn-restordren. Domenenavnet kan også plasseres i et sekundært marked for gjensalg gjennom Auctions® -tjenesten. Etter ditt første års medlemskap i auksjonene, samtykker du i at med mindre annet er opplyst, vil vi automatisk fornye ditt auksjonsmedlemskap med betalingsmetoden du har registrert, så lenge din restordrekreditt er aktiv. Du kan lære mer om auksjoner ved å besøke auksjons-nettsidene. Domenenavnet kan også være gjenstand for en drop pool-prosess før det er tilgjengelig for kjøp. Du forstår at vi og våre registratorpartnere bruker våre tjenester, inkludert plassering av restordre. Derfor kan domenenavnet registreres med en annen registrator, men kan administreres gjennom din konto. Ved å bruke tjenestene vil du bl.a. kunne:

 1. Legge inn restordre på alle domenenavn under toppnivådomenene .COM, .NET, .US, .BIZ, .INFO, .ORG, .MOBI. En restordre for et domenenavn vil inkludere prisen på en registrering av et domenenavn på opptil ett år. Om du skulle legge inn en restordre på et domenenavn, vil du være underlagt vilkårene og betingelsene til Avtalen for registrering av domenenavn og tilknyttede avtaler, som er innlemmet i dette dokumentet gjennom referanse.
 2. Endre restordren din til du mottar et domenenavn. Du har sjansen til å endre kreditten til et annet domenenavn til du klarer å skaffe deg et. Etter tre (3) år, hvis kreditten ikke er brukt, forbeholder vi oss retten til å fjerne kreditten.
 3. Abonner hver måned på en liste med domenenavn som utløper. Du kan også velge å kjøpe et abonnement på en liste med domenenavn som utløper innen de neste fem (5) dagene. Hvis du abonnerer på listen med domenenavn som utløper, samtykker du i at betalingsmetoden du har registrert kan belastes på månedlig abonnementsbasis å lenge tjenestene varer som du kjøper.
 4. Velg domenenavn fra listen over utløpende domenenavn som du vil registrere. Alle domenenavn du prøver å restnotere vil inneholde prisen på en registrering av domenenavn på opptil ett år, som beskrevet i avsnittet (i) ovenfor.
 5. Overvåk dine gjeldende registrerte domenenavn etter endringer i registrator, status, utløpsdato eller navneservere uten ekstra kostnader.
 6. Abonner på domenevarsel Pro eller overvåkning, som lar deg overvåke alle aktuelle registrerte domenenavn, uansett registrator, for historisk sporing av statusendringer og utpeking av flere adresser for e-postvarsler.

Beskyttelse av registreringsrettigheter. Beskyttelse av registreringsrettigheter (“Tjenesten”) lar deg generelt sett: (i) beskytte deg mot å miste et domenenavn; (ii) forby overføring av et domenenavn fra registrator til registrator og registrant til registrant mens tjenesten er aktiv på det navnet; og (iii) motta en årlig rapport for domenenavn med informasjon om statusen til alle domenenavn som beskyttes av denne tjenesten.

TJENESTEN VIL IMIDLERTID IKKE HINDRE OVERFØRINGER SOM ER ET RESULTAT AV SALG AV PREMIUM-DOMENENAVN ELLER HVIS DU OPPFØRER ET DOMENEAVN TIL SALGS PÅ HVILKE SOM HELST AV GoDaddyS PLATTFORMER, UAVHENGIG AV NÅR DU KJØPTE TJENESTEN SOM GIR BESKYTTELSE AV REGISTRERINGSRETTIGHETENE.

Når du har valgt å kjøpe tjenesten for alle domenenavn, aktiveres funksjonen for automatisk fornyelse for hvert domenenavn. Det er først mulig å overføre disse domenenavnene når tjenesten fornyes, eller når du selger Premium-domenenavnet. Følgelig tilkjennegir du og samtykker i at du har vurdert nøye de konsekvenser som følger med kjøp av tjenesten og forstår de begrensninger tjenesten vil påføre evnen din til å overføre alle domenenavn som du har kjøpt tjenesten for. Videre tilkjennegir du og samtykker i at alle domenenavn som du har kjøpt tjenesten for ikke vil kunne overføres av noen som helst grunn, med unntak av salg av Premium-domenenavn, frem til neste regelmessige kommende fornyelse av et slikt domenenavn, gitt at du tidligere har valgt å deaktivere tjenesten for det bestemte domenenavnet, hvis deaktivering muligens ikke skjer før den nåværende tidsperioden av tjenesten er utløpt. Som eksempel og ikke som begrensning, hvis du velger å kjøpe tjenesten for et domenenavn som du har registrert for en periode på fem (5) år, vil tjenesten fortsatt være aktiv i den samme perioden på fem (5) år og du vil ikke være i stand til å delta i enhver form for overføring av det domenenavnet i løpet av en slik periode på fem (5) år.

Premium-domenenavn

 1. Beskrivelse av tjeneste.
 2. Tjenesten for premium-domenenavn (“Tjenesten”) gis for å legge til rette for kjøp og salg av nåværende registrerte domenenavn. Vi sørger for en arena og tilrettelegger for transaksjonsprosessen. Vi er ikke et auksjonshus eller deponeringsagent. Vi forvarer ikke alle domenenavnene som står oppført på nettstedet. Følgelig har vi ingen kontroll over kvaliteten, sikkerheten eller legaliteten til domenenavnene som er oppført. De oppførte domenenavnene kan bli trukket tilbake når som helst av selgeren, eller av oss. Vi fungerer som en tilrettelegger for transaksjoner for å hjelpe deg med å utføre og motta betalinger fra tredjeparter. Vi er ikke en deponeringsagent, og vi fungerer heller som din agent på grunnlag av din rettledning og forespørsler om å bruke tjenestene som krever at vi utfører oppgaver på dine vegne. Vi vil ikke bruke dine midler til driftsutgifter eller andre forretningsformål, og vil ikke frivillig gjøre midler tilgjengelige til sine kreditorer ved konkurs eller av andre grunner. Du samtykker i at vi ikke er en bank, og at tjenesten er en tjeneste for betalingsbehandling heller enn en banktjeneste. Du samtykker videre i at vi ikke fungerer som tillitsmann, betrodd eller deponeringsagent i henhold til dine midler. I alle transaksjoner der domenenavnet er registrert hos oss, kan ikke domenenavn kjøpt via tjenestene overføres bort fra oss til en annen registrator i en periode på seksti (60) dager etter datoen for endring av registrant.

 3. Dine forpliktelser.
 4. Oppføring av domenenavn. Du kan bruke tjenestene til å føre opp domenenavn for hvilke du: (i) har eierrettigheter til salg; og (ii) kan overføre i samsvar med dine forpliktelser under denne avtalen. Ved å bruke tjenestene til slike formål, bekrefter og garanterer du at: (i) du har alle rettigheter, titler og interesser i domenenavnet som er nødvendige for å fullføre overføringen; (ii) domenenavnet ikke krenker andres immaterielle rettigheter; (iii) du har rettighetene til å overføre domenenavnet i samsvar med dine forpliktelser under denne avtalen; og (iv) alle tjenester for beskyttelse av registreringsrettigheter som er tilstede i domenet ikke vil forhindre deg i å føre opp domenenavnet og få dets registreringsrettigheter overført fra deg. Du godtar videre at domenenavnet verken nå eller i overskuelig fremtid vil bli forbundet med tvister relatert til retningslinjene om enhetlig løsning av tvister eller andre lignende rettstvister. Hvis du ikke kan overholde eller mislykkes å overholde dine forpliktelser under denne avtalen, forbeholder vi oss uttrykkelig retten til å stryke alle dine domenenavn umiddelbart etter at vi har blitt oppmerksom på at du ikke kan overholde dem. Du kan føre opp ditt domenenavn for alle tidsperioder som tilbys på nettstedet. Du godtar å betale oppføringsgebyret som er knyttet til varigheten på perioden du valgte på tidspunktet for oppføringen. Du kan velge å tilføye forskjellige ekstratjenester som tilbys til oppføringen, hvis det finnes noen. Ved å bruke ekstratjenester, godtar du å betale alle ekstra kostnader vi måtte ha i forbindelse med ekstratjenestene. Vi forbeholder oss retten til å kunne endre prisstrukturen på ethvert tidspunkt. Hvis du finner en kjøper ved å bruke tjenestene, må transaksjonen fullføres innenfor tjenestene. For hver transaksjon som fullføres innenfor tjenestene, godtar du å betale oss et transaksjonsgebyr i samsvar med gebyrskjemaet publisert på nettstedet. Slike transaksjonsgebyr betales direkte til oss. Du godtar at du ikke skal selge domenenavnet til en kjøper du finner gjennom tjenestene uten å bruke tjenestene til å fullføre transaksjonen. Skulle vi finne ut av du omgår tjenestene, forbeholder vi oss retten til å avslutte din konto og fjerne alle dine oppføringer. Dersom du oppdaterer din salgspris, samtykker du i og godtar at det kan ta opptil 24 å oppdatere prisen som vises for kjøperne. Dersom ditt domenenavn selges før prisen blir oppdatert på nettstedet, samtykker du i at prisen som står oppført skal gjelde.

  Kjøpe domenenavn. Som kjøper, er du forpliktet til å fullføre transaksjonen hvis du kjøper domenenavnet. Du samtykker i at enkelte oppførte domenenavn kan være underlagt ekstra registreringsgebyr. For de domenenavnene blir registreringsgebyret lagt til prisen for å danne kjøpsprisen. Du godtar av ved å fullføre transaksjonen, er du ansvarlig for betaling av registreringsgebyret. Ved å innlede og sende betalinger gjennom tjenesten, utnevner du oss som din agent for å motta midlene på dine vegne og overføre dem til den mottakeren du peker ut. Vi vil motta midlene først ved hjelp av betalingsmetoden du har pekt ut. Hvis det ikke finnes nok midler eller ugyldig kredittkortinformasjon, kan vi motta de gjenværende midlene ved å belaste andre betalingsmetoder som du har registrert. Når du har sendt betaling, vil vi beholde disse midlene som din agent for en fastsatt tidsperiode basert på typen transaksjon, og i denne perioden vil vi frigjøre midlene til selgeren. Du vil ikke på noe tidspunkt ha mulighet til å trekke tilbake de midlene eller sende midlene til en annen mottaker med mindre den innledende transaksjonen avbrytes. Skulle selgeren avslå betalingen, blir midlene, fratrukket administreringsgebyret som beskrevet i prissettingsstrukturen, returnert til deg. Du godtar at vi ikke er ansvarlige for betalinger som avslås av selgeren.

  Overføring av registreringsrettigheter. Vi er ikke registrant av alle domenenavnene som er oppført på nettstedet, og kan ikke garantere umiddelbar overføring. For domenenavn der vi er registrant vil overføringen av registreringen påbegynnes når betalingsprosedyren avsluttes. Videre skjer vår overføring av alle domenenavn til en kjøper uten garanti, og vi fraskriver oss uttrykkelig alle garantier eller løfter om at et domenenavn ikke krenker de immaterielle rettighetene til en tredjepart. Alle tjenester som er tilstede i domenet og som beskytter registreringsrettighetene vil ikke hindre deg i å føre opp domenenavnet og få registreringsrettighetene overført fra deg.

  Selge domenenavn. Som selger er du forpliktet til å fullføre transaksjonen hvis kjøperen forplikter seg til å kjøpe domenet. Ved å ta imot betalinger gjennom tjenesten, utpeker du oss til din agent, til å motta og sette inn midler på dine vegne. På tidspunktet da domenenavnet ditt blir registrert, må du opprette en mottakerkonto. Betalinger for fullførte salg av domenenavn vil bli akkreditert din mottakerkonto. Etter en svindel-holdperiode, hvis ingen svindel er påvist, vil midlene betales i henhold til betalingsmetoden du har valgt for din mottakerkonto. Betalinger utføres vanligvis som følger:

  • Elektronisk (ACH): Behandlet samme dag og overført innen to virkedager, avhengig av banken din
  • PayPal®: Behandlet samme dag og overført innen én virkedag
  • Good As Gold: Behandlet samme dag og overført innen én virkedag
  • Sjekk: Behandles ukentlig og sendes til deg innen 9 virkedager

  Hvis du ikke har en betalingsmottakerkonto, behandler vi betaling via sjekk ved standard. Du blir belastet et behandlingsgebyr på $ 25,00 for alle betalinger med sjekk. Du autoriserer herved oss til å initiere og legge ut kredittoppføringer (positive) for innbetalinger på betalingsmottakerens konto. Du forstår at beløpet som initieres og legges ut på betalingsmottakerens konto representerer betaling for domenenavn solgt ved bruk av tjenesten, fratrukket eventuelle avgifter og/eller tilbakebetalinger. Du autoriserer herved oss til å initiere og legge ut debetoppføringer (negative) på betalingsmottakers konto for å reversere feilaktige utbetalinger og/eller foreta justeringer av feilutbetalinger. Fullmakt gitt til oss av eieren av betalingsmottakerkontoen i dette dokumentet vil forbli i full kraft og virkning frem til vi har mottatt skriftlig varsel fra eieren av betalingsmottakerkontoen om at slik fullmakt er blitt tilbakekalt, men i alle tilfeller skal slike skriftlige dokumenter gis på en måte slik at det gir oss en rimelig mulighet til å handle på et slikt tilbakekall, eller til vi har sendt varsel om å si opp denne avtalen. Dersom en betaling blir tilbakeført, trekker vi betalingsbeløpet fra selgerens registrerte betalingsmetode. Dersom det oppleves at tilbakebetaling skjer ofte, noe vi avgjør, forbeholder vi oss retten til å holde tilbake tjue prosent (20%) av alle selgerens betalinger i nitti (90) dager fra den datoen betalingen skulle betales.

Validering av overføring. Tjenesten for validering av overføring gis for å hjelpe deg med å holde domenenavnet ditt sikkert. Ved å velge å bruke tjenestene, sender du en uttrykkelig og frivillig forespørsel til oss om å nekte alle forsøk på å overføre ditt domenenavn til en annen registrator, eller flytte ditt domenenavn til en annen konto, hvis du ikke verifiserer alle forespørslene som beskrevet i dette dokumentet. Du skal gi oss et kontaktnavn, telefonnummer og PIN for validering av domeneoverføringer. Du blir kontaktet av oss når en domeneoverføring anmodes for et domenenavn på din konto. Når vi mottar en forespørsel om overføring, vil vi ringe deg for å bekrefte forespørselen om overføring. Hvis vi ikke kan nå deg innen syttito (72) timer etter mottatt forespørsel om overføring, blir overføringen nektet. Hvis du ikke oppgir riktig PIN, blir overføringen nektet. Når vi mottar en forespørsel om endring av konto, vil vi ringe deg for å bekrefte forespørselen om endring. Hvis vi ikke kan nå deg innen syttito (72) timer etter mottatt forespørsel om endring, blir endringen nektet. Hvis du ikke oppgir riktig PIN, blir endringen nektet. Tjenestenes tilgjengelighet er underlagt vilkårene og betingelsene til denne avtalen og alle våre retningslinjer og prosedyrer. Vi skal bruke kommersielt rimelige forsøk for å forsøke å tilby enkelte deler av tjenestene på et grunnlag på tjuefire (24) timer om dagen, syv (7) dager i uka gjennom vilkårene til denne avtalen og andre deler av tjenesten, i løpet av vanlig arbeidstid. Du samtykker i og godtar at tjenestene fra tid til annen kan være utilgjengelige eller ubrukelige uansett årsak, inkludert, uten begrensning: (i) feil på utstyret, (ii) regelmessige vedlikeholdsprosedyrer eller reparasjoner som vi kan påta seg fra tid til annen, eller (iii) årsaker utenfor vår rimelige kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses av oss, inkludert, uten begrensning, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, fiendtlige angrep på nettverket, overbelasting på nettverket eller andre feil. Du samtykker i og godtar at vi ikke har noen kontroll over tjenestens tilgjengelighet på en kontinuerlig og uavbrutt basis.

Total/Premium DNS. Total DNS er et fullstendig verktøy for domenenavnsystem (“DNS”) som lar deg administrere din DNS og holde nettstedet ditt og nettbaserte applikasjoner tilgjengelige og sørge for at de fungerer på en pålitelig måte. Tjenesten tilbys “som den er”, “som tilgjengelig”, og “med alle feil”, og vi tar ikke noe ansvar i henhold til dette.

Du bekrefter og samtykker også spesifikt i at vi ikke skal ha ansvar for noe:

 1. Tjenesteavbrudd forårsaket av periodisk vedlikehold, reparasjoner eller erstatninger av Global Nameserver Infrastructure (definert under) som vi kan påta oss fra tid til annen;
 2. Tjenesteavbrudd som forårsakes av din tilpassede skripting, koding, programmering eller konfigurasjoner;
 3. Tjenesteavbrudd forårsaket av deg gjennom installering av tredjeparts applikasjoner;
 4. Tjenesteavbrudd som ikke forhindrer besøkende fra å få tilgang til nettstedet ditt, men kun påvirker din evne til å gjøre endringer i ditt nettsted, inkludert, men ikke begrenset til, endringer via mekanismer slik som filoverføringsprotokoller (“FTP”) og e-post; eller
 5. Avbrudd utenfor vår rimelige kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses av oss, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, fiendtlige angrep på nettverket, overbelastning av nettverk eller andre feil.

Underlagt Force Majeure-bestemmelsene nedenfor, tilbyr vi en garanti på nyttbar tjenestetid (“Garanti på nyttbar tjenestetid”) for betalte tjenester på 99,999% tilgjengelighet (definert nedenfor). Du skal ta imot tjenestekreditter for enhver driftsstans (definert nedenfor) av tjenesten omfattet av garanti på nyttbar tjenestetid. Tjenestekredittene skal brukes som utvidelser av vilkårene for den aktuelle tjenesten. Garantien på nyttbar tjenestetid skal tre i kraft fjorten (14) dager etter du har kjøpt tjenesten som er dekket av garantien på nyttbar tjenestetid, for å gi begge parter tid til å konfigurere og teste tjenesten på riktig måte.

Definisjoner. For garantien om tjenesteoppetid, skal de følgende definisjoner gjelde:

 1. “Global navneserver-infrastruktur”: Gruppen av systemer (servere, maskinvare og tilknyttet programvare) som er ansvarlig for å levere tjenestene. Den globale navneserver-infrastrukturen inkluderer ikke de nettbaserte brukergrensesnittene, soneoverføringsmekanismer, oppdateringssystemer eller andre metoder for kundetilgang til data eller kundemanipulering.
 2. “99,999% tilgjengelighet”: En garanti for at Global Nameserver Infrastructure skal være tilgjengelig til å svare på DNS-spørringer 99,999% av tiden.
 3. “Brudd”: En periode der Global Nameserver Infrastructure ikke opprettholdt 99,999% tilgjengelighet.

Utelukkelser. I forbindelse med garantien om tjenesteoppetid, skal nedetid grunnet følgende hendelser ikke ansees som et brudd:

 1. Tjenesteavbrudd forårsaket av “Ordinær planlagt vedlikehold”, som skal bli definert som alt vedlikehold utført på Global Nameserver Infrastructure, og som kunder blir varslet om tjuefire (24) timer i forveien. E-postvarsel om ordinært planlagt vedlikehold skal sendes kundenes angitte e-postadresser;
 2. Tjenesteavbrudd som forårsakes av din tilpassede skripting, koding, programmering eller konfigurasjoner;
 3. Tjenesteavbrudd forårsaket av deg gjennom installering av tredjeparts applikasjoner;
 4. Tjenesteavbrudd som ikke forhindrer besøkende fra å få tilgang til nettstedet ditt, men kun påvirker din evne til å gjøre endringer i ditt nettsted, inkludert, men ikke begrenset til, endringer via mekanismer slik som filoverføringsprotokoller (“FTP”) og e-post; eller
 5. Avbrudd utenfor vår rimelige kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses av oss, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, fiendtlige angrep på nettverket, overbelastning av nettverk eller andre feil.

Vi skal, etter eget skjønn, bestemme om en hendelse skal anses som et brudd eller ikke.

Botemidler. I forbindelse med garantien om tjenesteoppetid, skal kunden, når han/hun blir oppmerksom på et brudd, åpne en sak hos våre tjenester for teknisk støtte innen fem (5) kalenderdager etter bruddet. Hvis vi beslutter at et brudd faktisk har forekommet, skal kunden motta en tjenestekreditt tilsvarende to (2) måneder for alle tjenester som ble påvirket. Tjenestekreditten skal anvendes som en utvidelse av vilkårene til de påvirkede tjenestene. En kundes konto skal ikke krediteres mer enn én gang i måneden under garantien om tjenesteoppetid.

For å kvalifisere til en tjenestekreditt, må du ha et aktuelt og gyldig abonnement til tjenestene som er påvirket, og du må ha en konto i god stand hos oss. Tjenestekreditter gjelder ikke betalinger eller tjenester annet enn tjenestene der garantien for tjenesteoppetid ikke ble oppfylt. Kunder med abonnement på mer enn én tjeneste mottar ikke kreditt for upåvirkede tjenester. Botemidlene som beskrevet her skal være de eneste og eksklusive midlene hvis vi ikke oppfyller garanti om tjenesteoppetid.

Dersom ingen av partene kan utføre sine materielle forpliktelser under denne avtalen av en Force Majeure-grunn, vil de forpliktelsene bli suspenderte i løpet av videreføringen av Force Majeure, gitt at grunnen til Force Majeure utbedres så raskt som praktisk mulig. Uttrykket “Force Majeure” betyr alle hendelser forårsaket av forekomster utenfor en parts rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, brann eller flom, krig, terror, myndighetsreguleringer, retningslinjer eller handlinger vedtatt eller gjort etter utførelsen av denne avtalen, eller en hvilken som helst mangel, brudd eller innskrenking av arbeidskraft, telekommunikasjon eller andre verktøy.

Hvis dine tjenester inneholder sikkerhetsutvidelser for domenenavn (“DNSSEC”), kan du sikre dine domenenavn med DNSSEC. DNSSEC er laget for å beskytte deg fra forfalsket DNS-data slik at “hackere” ikke kan omdirigere besøkende fra ditt nettsted til et forfalsket nettsted.

DNSSEC fungerer ved å bruke offentlig nøkkelkryptografi. Du samtykker i og godtar at dersom nøklene ikke samsvarer, kan en besøkendes oppslag på ditt nettsted mislykkes (og resultere i en “nettsted ikke funnet”-feil), og vi tar ikke noe ansvar for slike situasjoner. I tillegg er DNSSEC-svar autentiserte, men ikke krypterte. Du samtykker i og godtar at DNSSEC ikke gir konfidensialitet til data, og at vi ikke tar noe ansvar for samme.

Vi forbyr kjøring av en offentlig, rekursiv DNS-tjeneste på noen av serverne våre. Alle rekursive DNS-servere må sikres for å tillate bare intern nettverkstilgang eller et begrenset ett med IP-adresser. Vi skanner aktivt for forekomsten av offentlige DNS-tjenester og forbeholder oss retten til å fjerne alle servere fra nettverket som bryter denne restriksjonen.

Komplett personvern og beskyttelse for domener. Tjenesten for komplett personvern og beskyttelse for domener gir deg generelt muligheten til å: (i) erstatte dine personlige opplysninger i WHOIS-katalogen med informasjon om Domains By Proxy; (ii) opprette en privat e-postadresse for hvert domenenavn som du kan videresende, filtrere eller blokkere; (iii) forhindre utilsiktet tap av et domenenavn på grunn av et utløpt kredittkort; (iv) låse domenenavnet ditt i kontoen din (v) motta nettbaserte rapporter i sanntid for å spore vitale domenenavn informasjon. Tjenestefunksjonene for komplett personvern og beskyttelse for domener er ment å: forhindre domenrelatert spam; beskytte din identitet fra tredjeparter; pluss legge til et høyere nivå av sikkerhet gjennom 2-trinnsbekreftelse for å forhindre de fleste tilfeldige eller skadelige domenenavnoverføringene; og fremlegge et nettbasert visittkort i WHOIS-katalogen som er utformet for å øke trafikken uten å ofre personvernet; Som angitt i Del 2 (xi) i denne avtalen, anerkjenner og godtar du at du ikke har lov til å kjøpe private eller proxy-registrerte TDL-er i bestemte markeder, land og territorier eller for bestemte TLD-er. For en fullstendig liste over markedene og landene der personvernbeskyttelsestjenesten ikke er tilgjengelig, klikker du her. Ditt kjøp og bruk av personvernbeskyttelse er underlagt og styrt av vilkårene i Domenenavn proxy-avtale.

Personvern og forretningsbeskyttelse. Personvern- og forretningsbeskyttelsestjenesten inneholder alle funksjonene i personvernbeskyttelsen, i tillegg til at tjenesten generelt gir deg mulighet til å: (i) forhindre utilsiktet tap av et domenenavn på grunn av et utløpt kredittkort; (ii) låse domenenavnet ditt i kontoen din (iii) motta sanntidsrapporter for å spore vital domenenavninformasjon; og (iv) aktivere TrustedSite, drevet av McAfee SECURE. Tjenestefunksjonene for komplett personvern og beskyttelse for domener er ment å: forhindre domenerelatert spam; beskytte din identitet fra tredjeparter; pluss legge til et høyere nivå av sikkerhet gjennom 2-trinnsbekreftelse for å forhindre de fleste tilfeldige eller skadelige domenenavnoverføringene; og fremlegge et nettbasert visittkort i WHOIS-katalogen som er utformet for å øke trafikken uten å ofre personvernet; og gi domenenavnbeskyttelse gjennom TrustedSite. Ditt kjøp og bruk av personvernbeskyttelse er underlagt og styrt av vilkårene i Domenenavn proxy-avtale.

Trademark Keeper (Beta) Trademark Keeper er en gratis betafunksjon i domenet ditt som (i) automatisk fanger en oppføring av hjemmesiden din, inkludert eventuelle varemerker på hjemmesiden, kvartalsvis ("Skjermbilde(r)"), og (ii) tidsstempler og oppfører bevis på skjermbilder som er tatt ved bruk av blockchain-teknologi for å sikre at oppføringen er sikker. Trademark Keeper gjør det også mulig å identifisere opptil tre (3) individuelle varemerker for å hjelpe deg med å katalogisere merkevaren din i instrumentbordet ditt. Trademark Keeper lagrer skjermbilder på servere gitt av GoDaddy, men analyserer, endrer eller redigerer ikke skjermbildet(-ene). Trademark Keeper lagrer en digital signatur for skjermbildene på en blockchain som beviser skjermbildenes eksistens på et bestemt tidspunkt, men lagrer ikke selve skjermbildet på blockchain. Du kan be om en rapport som viser en historisk oppføring av skjermbilder som Trademark Keeper har tatt. Du kan velge bort Trademark Keeper når som helst og slette den historiske oppføringen av skjermbilder. Skjermbildene dine slettes 24 timer etter at du deaktiverer funksjonen "Behold mine data". Hvis du aktiverer denne funksjonen på nytt innen 24 timer, kan skjermbildene dine gjenopprettes. GoDaddy kan avbryte Beta-funksjonen når som helst og uansett grunn. DU ERKJENNER AT DIN BRUK AV TRADEMARK KEEPER IKKE FØRER TIL EN "OFFISIELL" VAREMERKEREGISTRERING HOS ET STATLIG VAREMERKEKONTOR. DU ERKJENNER AT TRADEMARK IKKE ER EN JURIDISK TJENESTE, OG DU BØR KONSULTERE EN VAREMERKEADVOKAT FOR Å FÅ RÅD OM HVORDAN DU BEST BESKYTTER DINE VAREMERKERETTIGHETER. GoDaddy GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL NOEN SPØRSMÅL, INKLUDERT TILLATELIGHETEN AV SKJERMBILDER ELLER OPPFØRINGER SOM ER TATT MED TRADEMARK KEEPER.


12. FORHÅNDSREGISTRERINGER

Hvis du sender inn en søknad om forhåndsregistrering av et domenenavn, garanterer ikke GoDaddy at navnet blir sikret for deg, eller at du vil få øyeblikkelig tilgang til domenenavnet hvis det sikres.GoDaddy kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører for tjenester for forhåndsregistrering.


13. BESTEMMELSER SPESIFIKT FOR REGISTRERINGER AV .BIZ

Retningslinjer for konflikter for domenenavn. Hvis du reserverte eller registrerte et .BIZ-domenenavn gjennom oss, i tillegg til retningslinjer for konfliktløsning, anerkjenner du herved at du har lest og forstått og samtykker til å være bundet av vilkårene og betingelsene av Retningslinjer for begrensninger av konfliktløsning som gjelder for .biz TLD.

RDRP fastsetter betingelsene, under hvilke enhver påstand om at et domenenavn ikke brukes primært for forretningsrelaterte eller kommersielle formål skal håndheves på en sak-til-sak-basis av en uavhengig ICANN-akkreditert tilbyder som jobber med konflikter. Registeroperatør vil ikke gjennomgå, overvåke eller på annen måte verifisere at alle bestemte domenenavn brukes primært til forretningsrelaterte eller kommersielle formål, eller at et domenenavn brukes i overholdelse av SUDRP eller UDRP sine prosesser.

Ettårs registrering. Hvis du registrerer et .BIZ domenenavn du velger å dra fordel av spesialprissetting som gjelder ettårs registreringer, fornyer vi automatisk ditt domenenavn for en ekstra ettårs periode på slutten av tidspunktet for det første året ved å ta betaling fra betalingsmetoden du har registrert, hvis du ikke varsler om at du ikke ønsker å fornye. Du vil bli varslet og gitt en mulighet til å godta eller avkrefte en ettårs fornyelsesperiode før utløpsdatoen på domenenavnet ditt. Dersom du bestemmer å ikke fornye ditt ettårs .BIZ-domenenavn for et andre år, vil registreringen av domenenavnet ditt automatisk gå tilbake til oss, og vi får fullstendige rettigheter til å registrere et slikt domenenavn. Du godtar at om du sletter eller overfører ditt .BIZ-domenenavn i løpet av det første året, blir du automatisk belastet for fornyelsesgebyrene for det andre året.


14. BESTEMMELSER SPESIFIKKE FOR .INFO-REGISTRERINGER

Ettårs registrering. Hvis du registrerer et .INFO-domenenavn og du velger å dra nytte av spesialprissetting som gjelder ettårs registreringer, fornyer vi automatisk ditt domenenavn for en ekstra ettårs periode på slutten av tidspunktet for det første året ved å ta betaling fra betalingsmetoden du har registrert, hvis du ikke varsler om at du ikke ønsker å fornye. Du vil bli varslet og gitt en mulighet til å godta eller avkrefte en ettårs fornyelsesperiode før utløpsdatoen på domenenavnet ditt. Dersom du bestemmer å ikke fornye ditt ettårs .INFO-domenenavn for et andre år, vil registreringen av domenenavnet ditt automatisk gå tilbake til oss, og vi får fullstendige rettigheter til å registrere et slikt domenenavn. Du godtar at om du sletter eller overfører ditt .INFO-domenenavn i løpet av det første året, blir du automatisk belastet for fornyelsesgebyrene for det andre året.


16. BESTEMMELSER SPESIFIKKE FOR REGISTRERINGER AV .NAME

Defensiv registrering. En defensiv registrering er en registrering laget for beskyttelse av varemerker og tjenestemerker og kan bli gitt for å forhindre at en tredjepart registrerer en variasjon av et varemerke eller det nøyaktig samme varemerke. Hvis navnet du vil registrere er underlagt en defensiv registrering, har du tre (3) alternativer: (i) du kan registrere en varighet på navnet, (ii) du kan utfordre den defensive registreringer under Retningslinjene for konfliktløsning for kvalifiseringskrav, eller (iii) du kan be om tillatelse fra den defensive registranten. Du kan be om tillatelse ved å ta kontakt med den defensive registranten som står oppført i GNR Whois-databasen og be om tillatelse til å registrere .NAME-domenenavnet. Hvis den defensive registranten gir deg tillatelse, må de bekrefte skriftlig at de gir tillatelse. Hvis den defensive registranten ikke gir deg tillatelse, kan du ønske å utfordre den defensive registranten under ERDRP.

Retningslinjer for akseptabel bruk. Du godtar å bli bundet av Retningslinjer for akseptabel bruk av .NAME, som er innlemmet i dette dokumentet gjennom referanse. Blant andre begrensninger, forbyr disse retningslinjene deg fra å bruke din .NAME-e-post til å utføre spammingaktiviteter. Du blir begrenset til fem hundre (500) meldinger sendt fra ditt .NAME om gangen.


17. BESTEMMELSER SOM ER SPESIFIKKE FOR .REISE-REGISTRERINGER

Domenenavn registrert i .REISE må brukes for formål dedikert til reiseemner i løpet av seks måneder etter første registrering, f.eks. brukt på Internett eller til å utføre en funksjon.


18. BESTEMMELSER SOM ER SPESIFIKKE FOR .SEXY-REGISTRERINGER

Du skal ikke tillate at innhold som er uegnet for mindreårige, vises fra hoved- eller toppnivåbiblioteket for et .SEXY-domenenavn. For tydelighet skal innhold som vises i hoved- eller toppnivåbiblioteket for et .SEXY-domenenavn, være det inneholdet som er umiddelbart synlig hvis en bruker navigerer til http://example.sexy eller http://www.example.sexy. Ingen restriksjoner gjelder innholdet på noen annen side eller underbibliotek som er adressert med et .SEXY-registrert navn.


19. TOPPNIVÅDOMENER MED LANDSKODER

Du utgjør og garanterer at du oppfyller kvalifiseringskravene for alle ccTLD-er du søker om. Du godtar videre å bli bundet av alle registerets regler, retningslinjer og avtaler for dette ccTLD. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, godta å holde ccTLD-leverandøren skadesløse, begrense ansvaret til ccTLD-leverandøren, og krav om at alle konflikter løses under det spesifikke landes lover.

(A) BESTEMMELSER SPESIFIKKE FOR .AU-REGISTRERINGER
.au-registreringer (inkludert com.au, net.au og org.au) styres av følgende ytterligere vilkår og betingelser:

auDA auDA betyr .au Domain Administration Limited ACN 079 009 340, administratoren for .au domenenavn. Registratoren fungerer som agent for auDA utelukkende, men kun i den grad det er nødvendig, for å la auDA kunne dra nytte av rettigheter og pakter tillagt til dem under denne avtalen. auDA er en tiltenkt begunstiget tredjepart for denne avtalen.

auDA-publiserte retningslinjer. auDA-publiserte retningslinjer betyr de spesifikasjonene og retningslinjene etablert og publisert av auDA fra tid til annen på https://www.auda.org.au. Registranten må overholde alle auDA sine publiserte retningslinjer, som de er innlemmet i og utgjør en del av denne avtalen. Dersom det finnes manglende overensstemmelse mellom auDAs publiserte retningslinjer og denne avtalen, skal auDAs publiserte retningslinjer gjelde ved slike manglende overensstemmelser. Du erkjenner at i henhold til auDA-publiserte retningslinjer: (1) er det obligatoriske vilkår og betingelser som gjelder for alle domenenavn; (2) lisenser og slike vilkår og betingelser, er inkorporert i, og danner en del av, denne avtalen; (3) du er bundet til, og må følge .au policy for konfliktløsning; og (4) auDA kan slette eller kansellere registreringen av et .au-domenenavn.

auDAs ansvar og skadesløsholdelse. I den grad loven tillater det, vil auDA ikke være registranten for noen direkte, indirekte, konsekvensielle, spesielle, straffende eller eksemplariske tap eller skader av noe slag (inkludert, uten begrensning, tap av bruk, tap eller gevinst, tap eller korrupsjon av data, forretningsavbrudd eller indirekte kostnader) som registranten måtte lide av, som oppstår fra, som et resultat av, eller på annen måte i forbindelse med en hvilken som helst handling eller forsømmelse av auDA, deres ansatte, agenter eller leverandører. Registrant godtar å holde auDA, deres ansatte, agenter og leverandører skadesløse og holde dem utenfor alle krav eller ansvar, som oppstår fra, eller som følge av, eller på annen måte i forbindelse med registrantens registrering eller bruk av vedkommendes .au-domenenavn. Ingenting i dette dokumentet er beregnet for å ekskludere gyldigheten av Trade Practices Act 1974.

(B) BESTEMMELSER SPESIFIKT FOR REGISTRERINGER AV .CA
Du samtykker i og godtar at registreringen av ditt valgte domenenavn i din første søknad til CIRA skal ikke tre i kraft før du har blitt en del av og godtatt å bli bundet av CIRAs registrantavtale.

CIRA-sertifisert registrator. Registratoren skal umiddelbart gi beskjed til deg dersom det ikke lenger er en CIRA-sertifisert registrator, har fått sin sertifisering som en CIRA-sertifisert registrator suspendert eller avsluttet, eller om registratoravtalen mellom CIRA og registratoren har opphørt eller utløpt. CIRA kan legge ut varsler om slik suspensjon, opphør, eller utløp på sitt nettsted, og kan, hvis CIRA anser det som nødvendig, varsle registrantene om det. I tilfelle registratoren ikke lenger er en CIRA-sertifisert registrator, har fått sin sertifisering som en CIRA-sertifisert registrator suspendert eller avsluttet eller hvis registratoravtalen mellom CIRA og registratoren opphører eller utløper, skal du være ansvarlig for å skifte din registerregistrator til en ny CIRA-sertifisert registrator innen tretti (30) dager etter du har mottatt et varsel om det av (i) registratoren eller (ii) CIRA i samsvar med CIRAs daværende personvernpolicy for register; gitt at hvis noen av dine registreringer av domenenavn utløper innen tretti (30) dager etter du har mottatt slikt varsel, skal du ha tretti (30) dager fra årsdagen for registreringen(e) til å registrere deg hos en ny CIRA-sertifisert registrator, og å fornye slik(e) registrering(er) av domenenavn i henhold til personvernpolicy for register.

Du samtykker og godkjenner at skulle det ikke være tilstrekkelig med midler forhåndsbetalt av registratoren i CIRA innskuddskonto som skal brukes til betaling av eventuelle avgifter, kan CIRA etter eget skjønn slutte å godta søknader om registreringer av domenenavn fra registratoren, slutte å utføre registreringer av domenenavn og overføringer, fornyelser, endringer og avlysninger bedt om av registratoren, og slutte å utføre andre fakturerbare transaksjoner bedt om av registratoren som ikke har blitt betalt i sin helhet, og CIRA kan si opp registratoravtalen mellom CIRA og registratoren.

.CA ASCII- og IDN-domenevarianter er buntet sammen og reservert for én enkelt registrant. Registranter er ikke pålagt å registrere alle variantene i en bunt, men alle registrerte varianter må være registrert og administrert av én enkelt registrator. Hver variant som er registrert, vil underlegges et registreringsgebyr. Dessuten når det registreres flere .CA-domene-varianter (ASCII og IDN) i et parti, må din registrantinformasjon være identiskl. Hvis varianter er registrert hos andre registratorer eller hvis registrantinformasjonen ikke stemmer, kan det føre til et "utilgjengelig" søkeresultat, eller forsinket eller mislykket registrering. Hvis informasjonen ikke stemmer, kreves validering og det kan ta opptil syv virkedager og utsette domenets tilgjengelighet.

(C) BESTEMMELSER SPESIFIKKE FOR REGISTRERINGER AV .CN
.CN er et begrenset TLD – søkader vil bli underlagt både domenenavnkontroll og verifikasjon av reelt navn i henhold til krav fra kinesiske myndigheter. Registeringer av .CN er derfor underlagt følgende ytterligere vilkår:

Verifisering, registrering og aktivering. Hvis et domenenavn ikke er tillatt å bli registrert av kinesiske myndigheter, som avgjort av oss, vil registreroperatøren og/eller en tredjepartsleverandør benyttet for slike tjenester og bestemmelser, i henhold til hver parts skjønn, vil søknaden om registrering ikke lykkes . I så fall slettes navnet og du vil bli refundert som beskrevet nedenfor.

Hvis tillatt, kan registreringen gå videre, men et .CN-domenenavn kan ikke aktiveres (altså ikke vises på Internett) med mindre og frem til du har sendt inn (via prosessen beskrevet under registreringen) gyldige dokumenter som kreves av oss og registeret for å verifisere det ekte navnet. Følgende er akseptable dokumentformer for verifiseringsformål:

 • Kina: Gyldig ID som viser at du er bosatt i landet, ID som viser at du er midlertidig bosatt i landet, bedriftslisens eller sertifikat for organisasjonsnummer
 • Hongkong/Macao: Bosatt-ID, førerkort, pass eller bedriftslisens
 • Singapore: Førerkort, pass eller bedriftslisens
 • Taiwan: Bosatt-ID, førerkort eller forretningslisens
 • Andre land/regioner: Førerkort eller pass

Dokumenter som sendes til oss brukes av oss og deles kun med registeret med formål om å verifisere det ekte navnet, og er ellers underlagt vår Personvernpolicy. Ved å registrere et .CN-domene, er du utrykkelig enig i at dataene dine kan lagres på servere i USA, eller ellers utenfor Folkerepublikken Kina.

Refusjoner. Refusjoner for .CN-registreringer vil bare bli tillatt der (i) registrering av det søkte domenenavnet ikke er tillatt av kinesiske myndigheter; eller (ii) du melder oss om din hensikt å avbryte av hvilken som helst grunn innen de første fem (5) dagene etter registreringen (dvs. etter at den er tillatt av kinesiske myndigheter). For å unngå tvil, vil refusjon ikke bli tillatt under noen omstendigheter etter fem (5) dager fra registreringsdatoen, inkludert for eksempel hvis ekte navnverifikasjon ikke lykkes eller hvis kinesiske myndigheter bestemmer etter registrering at domenenavn burde ikke vært registrert (og ber oss om å slette denne).

(D) BESTEMMELSER SPESIFIKT FOR REGISTRERINGER AV .JP
Registreringsbegrensninger. Du bekrefter og garanterer at du har en lokal tilstedeværelse i Japan med en hjem- eller kontoradresse. Du godtar at enkelte domenenavn er reserverte og kan kun registreres av enkelte parter. Disse inkluderer: (i) TLD-er, andre enn ccTLD-er, som bestemt av ICANN; (ii) .JP-domenenavn av geografisk type som defineres som markør for en bydel, prefektur, og kommuner; (iii) navn på primære og sekundære utdanningsorganisasjoner; (iv) navn på organisasjoner knyttet til internettadministrasjon; (v) navn påkrevd for drift av .JP-domenenavn; og (vi) tegnlinjer som kan bli forvirret med ASCII-konverterte japanske domenenavn. Den fullstendige listen over .JP reserverte domener er tilgjengelig her.