GoDaddy Hjelp

Fiks feil under opprettelse av databasetilkobling i WordPress

Merk: Denne artikkelen beskriver feilsøkingsprosessen for feil under opprettelse av databasetilkobling. Hvis du ikke er sikker på hvilken feil som skaper problemer på nettstedet ditt, kan du se artikkelen om de vanligste WordPress-problemene med foreslåtte løsninger.

WordPress-nettstedet ditt må være koblet til en database for å fungere korrekt. WordPress bruker tilkoblingsstrenger lagret i wp-config.php-filen for å prøve å opprette en databasetilkobling. Hvis tilkoblingen ikke kan opprettes, vil du se varselet Feil under opprettelse av databasetilkobling på nettstedet ditt. De vanligste metodene til å løse denne feilen er å oppdatere tilkoblingsstrengene i wp-config.php-filen.

Merk: Løsing av Feil under opprettelse av en databasetilkobling krever avanserte feilsøkingsmetoder, som inkluderer tilkobling til serveren, henting av påloggingsinformasjon for database og prefiks,og redigering av wp-config.php-filen. Hvis du vil at en GoDaddy-ekspert skal løse det for deg, kan støtteteamet for WordPress Premium hjelpe deg.

Påkrevd: Du trenger korrekt databasedetaljer for å fullføre alle trinn i denne artikkelen. Databasedetaljer er ikke det samme som WordPress-påloggingsinformasjonen din. Du kan finne databasedetaljene for ulike hostingplaner her:
Managed WordPress

Følg trinnene fra denne artikkelen og kopier opplysningene til et tekstredigeringsprogram. Databasenavnet er det samme som brukernavnet for databasen, og du bør også kopiere portnummeret.

Linux-hosting med cPanel

Følg trinnene i denne artikkelen for å hente databasenavn og brukernavn i cPanel. Passord ikke er gyldig av sikkerhetsårsaker, så her kan du se hvordan du tilbakestiller databasepassordet. For vertsnavn skal du alltid bruke localhost.

Windows-hosting med Plesk

Følg trinnene i denne artikkelen for å hente databasenavn, brukernavn og vertsnavn i Plesk. Passord ikke er gyldig av sikkerhetsårsaker, så her kan du se hvordan du tilbakestiller databasepassordet.

 1. Logg på phpMyAdmin.
 2. I menyen til venstre i phpMyAdmin, velger du databasen nettstedet ditt bruker.
 3. Noter database-prefikset. Database-prefikset tilføyes tabellnavnene (for eksempel, hvis du ser følgende databasetabeller: wp_3f_options, wp_3f_ posts, wp_3f_postmeta osv., er databaseprefikset ditt wp_3f_).
 4. Koble til hostingkontoen din med en filbehandler.
 5. Finn og åpne mappen WordPress-nettstedet ditt befinner seg i.
 6. I wp-config.php-filen finner du avsnittet som likner på dette eksempelet:
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'dittdatabasenavn');
  /** MySQL-databasebrukernavn */
  define('DB_USER', 'dittbrukernavn');
  /** MySQL-databasepassord */
  define('DB_PASSWORD', 'dittpassord');
  /** MySQL-vertsnavn */
  define('DB_HOST', 'dittvertsnavn');
  
  $table_prefix = 'ditttabellprefiks';
 7. Sjekk om informasjonen i denne filen stemmer overens med de korresponderende, gjeldende databasedetaljene du fant tidligere.
 8. Hvis noe av informasjonen i wp-config.php-filen ikke stemmer overens med databasedetaljene dine, oppdaterer du filen med den riktige informasjonen. Pass på at du kun erstatter strengene mellom apostrofene, da det kan føre til ytterligere problemer med nettstedet ditt hvis du endrer noe annet. I eksempelet ovenfor skal du erstatte:
  • dittdatabasenavn med korrekt MySQL-databasenavn
  • dittbrukernavn med korrekt MySQL-brukernavn
  • dittpassord med korrekt MySQL-passord
  • dittvertsnavn med korrekt MySQL-vertsnavn
  • Merk: Hvis nettstedet ditt er hostet på Managed WordPress, skal raden med vertsnavnet ha den følgende strukturen: define('DB_HOST', 'dittvertsnavn:portnummer'); Du skal erstatte dittvertsnavn med korrekt MySQL-vertsnavn og portnummer med korrekt portnummer.

  • ditttabellprefiks med korrekt tabellprefiks
 9. Lagre den oppdaterte wp-config.php-filen.
 10. Du kan bekrefte at nettstedet er på nettet igjen, ved å åpne det i privat nettlesning-modus i Chrome, Firefox eller Edge.

Mer informasjon