Kontoadministrasjon Hjelp

Vi prøvde så godt vi kunne å oversette denne siden for deg. Den engelske siden er også tilgjengelig.

Erklæring om støtte

Sist revidert: 22/22/2024

Oversikt

Siden GoDaddy legger til nye funksjoner og tjenester for deg, og etter hvert som du legger til nye tredjepartsprogrammer og programvare, er det viktig at vi informerer deg om hvilke støttetjenester GoDaddy tilbyr og hva det ikke gjør. Denne erklæringen om støtte er ikke ment som, og utgjør ikke, en bindende avtale fra deg eller GoDaddy, og er kun ment som en spesifisering av noen av de foreslåtte retningslinjene for GoDaddys støttenivåer på produkter vi selger. Denne erklæringen om støtte kan endres når som helst etter eget skjønn av GoDaddy uten varsel til deg. Noen av produktene og tjenestene oppført nedenfor er kanskje ikke tilgjengelig i alle markeder.

Beskrivelse av støttetjenester